Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Обяви от 2013 година

30.12.2013

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Мерданя - ИЖС-6530 / 30.12.2013 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 2504 от 20.12.2013 г. на Кмета на…

21.12.2013

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед №2529 / 21.12.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, с номера 011001, 012001 и 013016.

21.12.2013

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №2528 / 21.12.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, с номер 190003. 

12.12.2013

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Юрисконсулт в дирекция „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние” в Общинска администрация на община Лясковец

Приложеният файл съдържа списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Юрисконсулт в дирекция „Бюджет, финанси, правно и информационно…

11.12.2013

Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Козаревец - ИЖС-6304 / 11.12.2013 г.

Община Лясковец, област В.Търново, Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план за регулация на с. Козаревец, общ. Лясковец…

09.12.2013

Съобщение съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите

Съобщение съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите за, постъпило в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, заявление за…

06.12.2013

Предложение за определяне наемни цени на земеделски земи от Общински поземлен фонд

Приложеният файл съдържа предложение за определяне наемни цени на земеделски земи от Общински поземлен фонд.

06.12.2013

Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 06.12.2013 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за определяне размера на…

06.12.2013

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 06.12.2013 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за определянето и…

22.11.2013

Покана за обществено обсъждане на проект за бюджет 2014 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси, каним всички граждани и заинтересовани лица на обществено обсъждане на проект за…

21.11.2013

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Козаревец - ИЖС-5918 / 20.11.2013 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 2148 от 19.11.2013г. на Кмета на…

12.11.2013

Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Лясковец

От 01.01.2014 г. влиза в сила Закона за публичните финанси, който урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси, в това число на…

04.11.2013

Община Лясковец набира потребители за социална услуга "Личен асистент"

Община Лясковец уведомява, че от 11.11.2013г. до 27.12.2013г. стартира процедура на трети етап по набирането на ползватели и лични асистенти за социална услуга „Личен…

22.10.2013

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед №1974 / 21.10.2013 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, с номера 154017, 154072, 154073, 155024 и 156024.

22.10.2013

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед №1973 / 21.10.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, с номера 034007, 034005, 034003, 034004 и 106007. 

16.10.2013

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Заповед №1941 / 11.10.2013 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на имоти частна общинска собственост, находящи…

16.10.2013

Заповеди по чл. 37 в от ЗСПЗЗ

Приложеният файл съдържа Заповеди по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за с. Козаревец (РД-14-218 / 30.09.2013 г.), с. Драгижево (РД-14-219 / 30.09.2013 г.) и с. Мерданя (РД-14-220 / 30.09.2013 г.).

15.10.2013

Проект на Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред в община Лясковец

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 15.10.2013 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за…

10.10.2013

Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Мерданя - ИЖС-4913 / 09.10.2013 г.

Община Лясковец, област В.Търново, Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на с. Мерданя, общ…

09.10.2013

Обява във връзка с провеждането на открито планинско състезание "Раховец Лясковец 2013"

Община Лясковец уведомява жителите и гостите на общината, че на 12 и 13 октомври 2013 година ще се проведе открито планинско състезание „Раховец Лясковец 2013”. Във…

09.10.2013

Заповед за временна организация на движението при провеждане на открито автомобилно състезание "Раховец - Лясковец 2013"

ЗАПОВЕД №1914 / 09.10.2013 г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с постъпило от СККА…

02.10.2013

Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на гр. Лясковец - ИЖС-4748 / 01.10.2013 г.

Община Лясковец, област В.Търново Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на гр.Лясковец в обхват…

30.09.2013

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-4671 / 27.09.2013 г.

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Лясковец, област Велико Търново, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1836 от 24.09.2013 г. на Кмета на Община…

19.09.2013

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел "Местни приходи" в дирекция „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние” в Общинска администрация на Община Лясковец

Приложеният файл съдържа Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността Началник отдел "Местни приходи" в дирекция „Бюджет…

16.09.2013

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Мерданя - ИЖС-4508 / 16.09.2013 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1758 от 13.09.2013г. на Кмета на…

16.09.2013

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-4505 / 16.09.2013 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1749 от 13.09.2013г. на Кмета на…
Дарителска кампания в полза на деца от детските домове…

13.09.2013

Дарителска кампания в полза на деца от детските домове и възрастни от социалните домове

Културно-просветно сдружение „Св. Св. Петър и Павел” - гр. Лясковец, организира Национална дарителска кампания за събиране на дрехи, обувки, играчки в полза на деца…

05.09.2013

Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с.Козаревец - ИЖС - 4351 / 04.09.2013 г.

Община Лясковец, област В.Търново, Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план за регулация на с. Козаревец, общ. Лясковец…

02.09.2013

Интервю с кандидати по Национална програма "Старт на кариерата"

Община Лясковец уведомява, че интервюто с безработни лица по Национална програма "Старт на кариерата", ще се проведе на 04.09.2013 г. (сряда), от 9:30 часа, в залата на…

02.09.2013

Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с.Драгижево - ИЖС - 4314 / 02.09.2013 г.

Община Лясковец, област В.Търново Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на село Драгижево в…

30.08.2013

Обявление за допуснато изработване на проект за Частично изменение на действащия ПУП за регулация на с.Драгижево - ИЖС - 4297 / 30.08.2013 г.

На основание чл.128, ал. 1 от Закона за устройство на територията Община Лясковец, област Велико Търново, Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1666 от 28.08.2013 г. на Кмета на…

30.08.2013

Обявление за разрешение за изработване на проект за Частично изменение на действащия ПУП на с.Козаревец - ИЖС - 4203 / 22.08.2013 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1603 от 19.08.2013г. на Кмета на…

20.08.2013

Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Драгижево - ИЖС-4161 / 20.08.2013 г.

Община Лясковец, област В.Търново Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на село Драгижево в…

20.08.2013

Прекъсване на водоподаването на територията на община Лясковец

ВиК съобщава, че на 21 август 2013 г. от 9:00 до 18:00 часа, водоподаването на територията на община Лясковец ще бъде спряно, поради авариен ремонт на главна деривация в…

19.08.2013

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

Заповед №1601 / 19.08.2013 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на имот частна общинска собственост, с номер…

19.08.2013

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед №1590 / 19.08.2013 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, с номера 527007, 527003 и 108019.

15.08.2013

Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Козаревец - ИЖС-4110 / 15.08.2013 г.

Община Лясковец, област В.Търново, Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план за регулация на с. Козаревец, общ. Лясковец…

14.08.2013

Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Козаревец - ИЖС-4075 / 13.08.2013 г.

Община Лясковец, област В.Търново, Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план за регулация на с. Козаревец, общ. Лясковец…

14.08.2013

Обява на вниманието на собствениците и ползвателите на земеделска земя

ВАЖНО НАПОМНЯНЕ!!! Съгласно чл. 37 в, ал. 2 от Закона за собствеността и ползване на земеделски земи в споразумението участват ползвателите, които са изплатили…

13.08.2013

Обява за изготвени предварителни регистри по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ

Община Лясковец уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, които са подали декларации по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ, че са изготвени предварителни…

13.08.2013

Обява за войнишки длъжности за приемане на военна служба във военните формирования от сухопътните войски

На основание заповед № ОХ-552 / 05.08.2013 г. на Министъра на отбраната на Република България се обявяват войнишки длъжности за приемане на военна служба във военните…

12.08.2013

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Козаревец - ИЖС-4042 / 09.08.2013 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1540 от 08.08.2013г. на Кмета на…

12.08.2013

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Козаревец - ИЖС-4041 / 09.08.2013 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1541 от 08.08.2013г. на Кмета на…

01.08.2013

Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Язовир ”Черни мост”, с. Мерданя и с. Драгижево

Община Лясковец на основание чл. 62а, ал.1 във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, б. „а” и „г” от Закона за водите, съобщава, че е постъпила административна преписка с вх. № ИЖС -…

30.07.2013

Обявление за одобрено Частично изменение на ПУП – План за регулация на с.Козаревец - ИЖС-3459 / 05.07.2013 г.

Община Лясковец, Област Велико Търново, Ви уведомява, че със Заповед № 1354 от 04.07.2013 г. на Кмета на Община Лясковец е одобрено Частично изменение на Подробен…

29.07.2013

Обявление за разрешение за изработване на проект за Частично изменение на ПУП на с.Козаревец - ИЖС-3875 / 29.07.2013 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1454 от 26.07.2013г. на Кмета на…

11.07.2013

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 11.07.2013 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредбата за определянето и…

09.07.2013

Обява за търг с явно наддаване за продажба на употребявана транспортна техника и машини, числяща се на ОУПБЗН - В. Търново

Заповед на министъра на вътрешните работи за организиране на процедура и провеждане на търг с явно наддаване за продажба на употребявана извънщатна транспортна…

03.07.2013

Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Козаревец - ИЖС-3359 / 03.07.2013 г.

Община Лясковец, област В.Търново, Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план за регулация на с. Козаревец, общ. Лясковец…

02.07.2013

Обява за провеждане на конкурс за длъжности, изискващи сержантски военни звания, за комплектоване на духови оркестри от Въоръжените сили с военни оркестранти

Със заповед № ОХ-414 / 12.06.2013 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за провеждане на конкурс за длъжности, изискващи сержантски…

28.06.2013

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-3279 / 28.06.2013 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1252 от 17.06.2013г. на Кмета на…

26.06.2013

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Козаревец - ИЖС-3199 / 26.06.2013 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1274 от 24.06.2013г. на Кмета на…

24.06.2013

Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обекти № 3 (отдел 244 - "р1") и № 5 (отдел 237 - "е")

Заповед №1272 / 24.06.2013 г. на кмета на община Лясковец за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за продажба на стояща дървесина за обекти № 3…

17.06.2013

Обявление за одобрено Частично изменение на ПУП на с. Джулюница - ИЖС-2715 / 31.05.2013 г.

Община Лясковец, обл. Велико Търново, Ви уведомява, че със Заповед № 1141 от 31.05.2013 г. на Кмета на Община Лясковец е одобрено Частично изменение на Подробен…

12.06.2013

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ в сградата на Община Лясковец

Заповед №1227 / 12.06.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на един кв.м. площ във фоайето на І-ви надземен…

12.06.2013

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед №1226 / 12.06.2013 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, с номера 021008, 018001, 017009, 043019, 045001, 045006…

07.06.2013

Обявление за разрешение за изработване на проект за ПУП за имоти в землището на с. Драгижево - ИЖС-2870 / 07.06.2013 г.

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Лясковец, област Велико Търново, Ви съобщава:С Решение № 319 от Протокол № 26 от заседание…

07.06.2013

Обявление за допуснато изработване на проект за ЧИ на действащия ПУП на с. Драгижево - ИЖС-2869 / 07.06.2013 г.

На основание чл.124б, ал. 2, във връзка с чл. 136, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Лясковец, област Велико Търново, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1189 от…

06.06.2013

Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Драгижево - ИЖС-2824 / 06.06.2013 г.

Община Лясковец, област В.Търново Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на село Драгижево в…

30.05.2013

Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Козаревец - ИЖС-2693 / 30.05.2013 г.

Община Лясковец, област В.Търново, Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план за регулация на с. Козаревец, общ. Лясковец…

29.05.2013

Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Козаревец - ИЖС-2668 / 29.05.2013 г.

Община Лясковец, област В.Търново, Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план за регулация на с. Козаревец, общ. Лясковец…

29.05.2013

Документация за участие в търг с явно наддаване по реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обекти № 3 (отдел 244 - „р1”) и № 5 (отдел 237 - „e”), на територията на Община Лясковец

1. Копие от Заповед № 1084 / 28.05.2013 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване. 2. Други тръжни условия.3. Изисквания, на които трябва да…

29.05.2013

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 1084 от 28.05.2013 г. на кмета на община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен. 

23.05.2013

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-2584 / 23.05.2013 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1047 от 21.05.2013г. на Кмета на…

23.05.2013

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-2581 / 23.05.2013 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1046 от 21.05.2013г. на Кмета на…

22.05.2013

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед №1050 / 22.05.2013 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, с номера 016031 и XVIII-1486. 

22.05.2013

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед №1049 / 22.05.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, с номера 093009, 093011, 236018 в землището на с…

20.05.2013

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Козаревец - ИЖС-2425 / 18.05.2013 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1018 от 16.05.2013г. на Кмета на…

10.05.2013

Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Драгижево - ИЖС-2283 / 10.05.2013 г.

Община Лясковец, област В.Търново Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на село Драгижево в…

08.05.2013

Заповед във връзка с провеждането на избори за народни представители на 12.05.2013 г.

Заповед №965 / 08.05.2013 г. на кмета на община Лясковец във връзка с провеждането на избори за народни представители на 12.05.2013 г.

30.04.2013

Списъци на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Приложеният файл съдържа списъци на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборите за народни представители на 12 май 2013…

25.04.2013

Покана за обучение на представителите на секционно избирателните комисии във връзка с изборите за народни представители насрочени за 12.05.2013 г.

Покана за обучение на представителите на секционно избирателните комисии във връзка с изборите за народни представители, насрочени за 12.05.2013 г., което ще се проведе…

24.04.2013

Обявление за разрешение за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива по ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-2056 / 24.04. 2013 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 880 от 23.04.2013г. на Кмета на Общината…

24.04.2013

Обявление за допуснато изработване на проект за ЧИ на действащия ПУП на с. Драгижево - ИЖС-2057 / 24.04.2013 г.

На основание чл.128, ал. 1 от Закона за устройство на територията Община Лясковец, област Велико Търново, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 881 от 23.04.2013 г. на Кмета на Общината…

24.04.2013

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от обект публична общинска собственост

Заповед №863 / 22.04.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от обект публична общинска собственост…

23.04.2013

Среща-изложение на български производители в областта на хранително-вкусовата промишленост и земеделието

Общинска администрация Лясковец предоставя информация за предстоящо Търговско изложение във Велико Търново (Художествена галерия) на 27 април 2013 година.  СРЕЩА -…

12.04.2013

Заповед за закриване на подвижна секционна избирателна комисия

Приложеният файл съдържа заповед № 809 / 12.04.2013 г. за закриване на подвижна секционна избирателна комисия на територията на община Лясковец за провеждането на…

11.04.2013

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 11.04.2013 г., за предложения и становища по настоящия проект на изменение и допълнение на Наредбата за…

08.04.2013

Заповед относно агитацията и агитационните материали за избори за народни представители на 12.05.2013 г.

Приложеният файл съдържа заповед № 778 / 08.04.2013 г. относно агитацията и агитационните материали за избори за народни представители на 12.05.2013 г.

08.04.2013

Заповед относно предизборна кампания за избори за народни представители на 12.05.2013 г.

Приложеният файл съдържа заповед № 777 / 08.04.2013 г. във връзка с предизборната кампания за избори за народни представители, насрочени за 12.05.2013 г.

05.04.2013

Обява за свободно работно място за длъжността "Директор на Общинско предприятие "Благоустройство, озеленяване и почистване"

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: „ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ”  …

02.04.2013

Обявление за одобрено Частично изменение на ПУП на с. Джулюница - ИЖС-1432 / 25.03.2013 г.

Община Лясковец, обл. Велико Търново, Ви уведомява, че със Заповед № 597 от 25.03.2013 г. на Кмета на Община Лясковец е одобрено Частично изменение на Подробен…

02.04.2013

Обява за откриване на процедура по набиране на кандидати за служба в доброволния резерв във военните формирования на Сухопътни войски, ВВС и ВМС на Република България

Със заповед № ОХ-889 / 21.12.2012 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности за резервисти във военните формирования на видовете въоръжени…

29.03.2013

Покана за консултации на парламентарно представените партии и коалици в Община Лясковец

Покана до парламентарно представените партии и коалици в Община Лясковец във връзка с провеждането на избори за народни представители на 12 май 2013 г.

29.03.2013

Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Джулюница - ИЖС-1498 / 28.03.2013 г.

Община Лясковец, област В.Търново, Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план за регулация на с. Джулюница, общ. Лясковец…

28.03.2013

Избирателни списъци за избиране на народни представители на 12 май 2013 г.

Приложеният файл съдържа избирателните списъци за избиране на народни представители на 12 май 2013 г. по секции в община Лясковец.

26.03.2013

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед №601 / 25.03.2013 г. за провеждане на търг с явно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за…

25.03.2013

Обявление за разрешение за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива по ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-1420 / 25.03.2013 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 582 от 20.03.2013г. на Кмета на Общината…

25.03.2013

Обявление за разрешение за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива по ПУП на с. Мерданя - ИЖС-1419 / 25.03.2013 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със Заповед № 583 от 20.03.2013г. на Кмета на Общината…

25.03.2013

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Козаревец - ИЖС-1418 / 25.03.2013 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 581 от 20.03.2013г. на Кмета на…

20.03.2013

Обявление за одобрено Частично изменение на ПУП на с. Козаревец - ИЖС-709 / 11.02.2013 г.

Община Лясковец, Област Велико Търново, Ви уведомява, че със Заповед № 246 от 11.02.2013 г. на Кмета на Община Лясковец е одобрено Частично изменение на Подробен…

20.03.2013

ДДо Красимир Йорданов Стоянов гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 22, вх. В, ет. 2, ап. 3

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 1, ет. 2 в стая 1 …

19.03.2013

Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Лясковец

Със заповед № 564 / 19.03.2013 г. се образуват избирателни секции на територията на община Лясковец във връзка с провеждането на избори за народни представители на…

15.03.2013

Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Лясковец

Със заповед №541 / 15.03.2013 г. се образуват седемнадесет избирателни секции на територията на община Лясковец във връзка с провеждането на избори за народни…

15.03.2013

Заповед за обявяване на избирателните списъци

Със заповед №542 / 15.03.2013 г. се определят местата за обявяване на избирателните списъци в община Лясковец.

27.02.2013

Заповед за утвърждаване формулите за разпределение на средствата за издръжка на училищата и детските градини

Заповед № 440 / 27.02.2013 г.На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното само-управление и местната администрация и на основание подписаните от директорите и …

18.02.2013

Статут на Областен конкурс за детска рисунка "Цоньо Калчев"

Място на провеждане:с.Джулюница, Читалище "Пробуждане-1896" Организатори: Областна администрация - Велико ТърновоОбщина ЛясковецЧиталище…

15.02.2013

Заповед за прекратяване на повторен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 342 / 15.02.2013 г. за прекратяване на повторен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, на територията на община Лясковец, обект № 3…

13.02.2013

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 13.02.2013 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за определянето и…

13.02.2013

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот общинска собственост

Заповед №329 / 13.02.2013 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот №002002, с начин на трайно ползване (НТП): нива, с площ 1.628 дка, местност…

13.02.2013

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Добри дял - ИЖС-783 / 13.02.2013 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 335 от 13.02.2013г. на Кмета на…

12.02.2013

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Джулюница - ИЖС-572 / 12.02.2013 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 256 от 11.02.2013г. на Кмета на…

12.02.2013

Заповед за провеждане на повторен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед №285 / 12.02.2013 г. на кмета на община Лясковец за провеждане на повторен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект №3, отдел 244…

12.02.2013

Заповед за определяне на участниците спечелили търга с явно наддаване за обекти № 1 (отдел 240 - "к"), № 2 (отдел 241 - "у") и № 4 (отдел 262 - "и")

Заповед №266 / 12.02.2013 г. на кмета на община Лясковец за определяне на участниците спечелили търга с явно наддаване за продажба на стояща дървесина за обекти № 1…
Статут и заявка за участие в XII Петропавловски събор на…

07.02.2013

Статут и заявка за участие в XII Петропавловски събор на народното творчество

Тази година предстои XІІ-тото издание на Петропавловския събор на народното творчество, което ще се състои на 22 и 23 юни в околностите на манастира "Св. Св. Петър и…

07.02.2013

Обява за набиране изпълнители на почасови социални услуги

Община Лясковец стартира процедура за набиране изпълнители на почасови социални услуги в дома за лична помощ, социална подкрепа и за помощ за комунално-битови…

07.02.2013

Обява за набиране експерти за работа в звено за услуги в домашна среда, които да подпомагат изпълнителите на почасови социални услуги

Община Лясковец стартира процедура за набиране експерти за работа в звено за услуги в домашна среда, които да подпомагат изпълнителите на почасови социални услуги…

07.02.2013

Обява за набиране потребители на почасови социални услуги

Община Лясковец стартира процедура за набиране потребители на почасови социални услуги в дома за лична помощ, социална подкрепа и за помощ за комунално-битови…

01.02.2013

Документация за участие в търг с явно наддаване, по реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обекти № 1 (отдел 240 - "к"), № 2 (отдел 241 - "у"), № 3 (отдел 244 - "р1") и № 4 (отдел 262 - "и"), на територията на Община Лясковец

1. Копие от Заповед № 195 / 01.02.2013 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване. 2. Други тръжни условия.3. Изисквания, на които трябва да…

29.01.2013

Заповед за утвърждаване на график за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 173 от 29.01.2013 г. на кмета на община Лясковец за утвърждаване на график за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен.

28.01.2013

Покана за провеждане на обществено обсъждане

На основание чл. 11 ал.6 от Закона за общинските бюджети и чл. 26 ал. 1 от Наредба за съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинския…

24.01.2013

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 161 от 24.01.2013г. на Кмета на…

24.01.2013

Заповед във връзка с провеждането на национален референдум на 27.01.2013 г.

Заповед №160 / 24.01.2013 г. на кмета на община Лясковец във връзка с провеждането на национален референдум на 27.01.2013 г.

23.01.2013

Покана и график за получаване на изборните материали за провеждане на национален референдум на 27.01.2013 г.

Във връзка с провеждането на национален референдум на 27.01.2013 г., на 26.01.2013 г. всички секционни избирателни комисии на територията на община Лясковец ще получат…

17.01.2013

Проект на Наредба за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 17.01.2013 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за реда за управление…

17.01.2013

Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Джулюница

Община Лясковец, област В.Търново, Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план за регулация на с. Джулюница, общ…

17.01.2013

Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Лясковец

Със заповед № 130 / 16.01.2013 г. се образуват избирателни секции на територията на община Лясковец във връзка с провеждането на Национален референдум на 27.01.2013 г. 

16.01.2013

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 16.01.2013 г., за предложения и становища по настоящия проект на изменение и допълнение на Наредбата за…

16.01.2013

Обява за длъжности за резервисти във въоръжени сили за заемане чрез конкурс

На основание заповед №ОХ-889/21.12.2012 г. на министъра на отбраната на Република България се обявяват длъжности за резервисти във военните формирования на видовете…

15.01.2013

Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Мерданя

Община Лясковец, област В.Търново, Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на с. Мерданя, общ…

14.01.2013

Проект на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Лясковец

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 14.01.2013 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за условията и реда за…

14.01.2013

Проект на Наредба за реда и условията за упражняване правата на община лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 14.01.2013 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за реда и условията за…

14.01.2013

Проект на Наредба за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 14.01.2013 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за условията и реда за…

11.01.2013

Справки в избирателните списъци за националния референдум на 27.01.2013 г.

Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява достъп до…

10.01.2013

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Мерданя

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 103 от 08.01.2013г. на Кмета на…