This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обява на вниманието на собствениците и ползвателите на земеделска земя

 

14.08.2013:
Обява на вниманието на собствениците и ползвателите на земеделска земя

ВАЖНО НАПОМНЯНЕ!!! 

 

Съгласно чл. 37 в, ал. 2 от Закона за собствеността и ползване на земеделски земи в споразумението участват ползвателите, които са изплатили задълженията си за земите по чл. 37 в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (белите петна). 

 

Заседание на комисия за споразуменията по чл. 37в от ППЗСПЗЗ ще се проведе по график за землища: 

 

- Лясковец, Драгижево и Мерданя 

на 16.08.2013 г. (петък) от 10.00 часа 

 

- Козаревец, Добри дял и Джулюница 

на 16.08.2013г. (петък) от 13.00 часа 

 

в ОСЗ съвместно със земеделските производители. 

 

ПРИСЪСТВИЕТО НА ВСИЧКИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |