Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

С лице към хората Местни данъци и такси Отдел "Местни приходи" Адрес: 5140 гр. Лясковец ул. "Младост" 2 Телефон: 0619 23033 E-mail: Работно време: понеделник - петък: 08:00 - 17:30 Плащане на данъци и такси На каса Местните данъци и такси дължими към Община Лясковец могат да бъдат платени на каса в отдел "Местни приходи" в гр. Лясковец, както и във всяко от кметсвата на съставните на общината села. Касата на отдел "Местни приходи" приема плащания с банкови карти. По банков път Местни данъци и такси към Община Лясковец, могат да бъдат платени чрез банков превод по следната сметка: Банка: Банка ДСК ЕАД - филиал гр. Лясковец Сметка: IBAN: BG54STSA93008400190000 BIC: STSABGSF Кодове за плащане: 442500 - Данък върху възмездно придобиване на имущество 442200 - Данък върху наследствата 441400 - Патентен данък 442800 - Туристически данък 442100 - Данък сгради 442400 - Такса битови отпадъци 442300 - Данък МПС 448007 - Данъчни оценки и Удостоверения за липса на задължения 448001 - Технически услуги Чрез посредник Община Лясковец приема плащания на местни данъци и такси чрез следните посредници:

По електронен път Плащания на местни данъци и такси към Община Лясковец могат да бъдат направени и чрез съответната електронна услуга в Единния портал за достъп до електронни административни услуги:

9416 Възможност за заплащане на местни данъци и такси по електронен път

Електронна справка за задължения и плащания на местни данъци и такси За да направите on-line справка за Вашите задължения и плащания на местни данъци и такси е необходимо да попълните Вашия ЕГН, ЕИК или ЛНЧ, предоставения Ви лично от служител на отдел "Местни приходи" ПИН и текста от изображението на теста за сигурност в съответните полета на страницата на справката.

Справка за задължения и плащания на местни данъци и такси

Документи

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец
Административно обслужване на физически и юридически лица

Услуги