This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Местни данъци и такси


   Контакти - отдел "Местни приходи"
 
   адрес:
   5140 гр. Лясковец
   ул. "Младост" 2
   телефон:
   0619 23033
   e-mail:
    
   работно време:
   понеделник - петък: 08:00 - 17:30
   
 
 
   Плащане на данъци и такси по банков път
 
   банка:
   Банка ДСК ЕАД - филиал гр. Лясковец
   сметка:
   IBAN: BG54STSA93008400190000
   BIC: STSABGSF
   кодове на плащане:
   442500 - Данък върху възмездно придобиване на имущество
   442200 - Данък върху наследствата
   441400 - Патентен данък
   442800 - Туристически данък
   442100 - Данък сгради
   442400 - Такса битови отпадъци
   442300 - Данък МПС
   448001 - Технически услуги
 

   Касата на отдел "Местни приходи" приема плащания с банкови карти.
 
 
   Електронна справка за задължения и плащания на местни данъци и такси
 
   За да направите on-line справка за Вашите задължения и плащания на местни данъци и такси е необходимо да попълните Вашия ЕГН, ЕИК или ЛНЧ, предоставения Ви лично от служител на отдел "Местни приходи" ПИН и текста от изображението на теста за сигурност в съответните полета на страницата на справката.
 
   Документи
 
 
 
   Услуги

Услуги предоставяни от Отдел "Местни приходи"
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА

    Необходими документи:
  • Документ за собственост (нотариален акт, решение на поземлена комисия, договор за делба);
  • Удостоверение за наследници (при необходимост);
ТАКСА: СРОК:
обикновена услуга: 7.00 лв 5 РАБОТНИ ДНИ
бърза услуга: 14.00 лв 24 ЧАСА
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ

 
ТАКСА: СРОК:
5.00 лв ВЕДНАГА
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 
ТАКСА: СРОК:
5.00 лв ВЕДНАГА
ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ

 
ТАКСА: СРОК:
3.00 лв ВЕДНАГА
ГОДИШНА ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА РАДИОТОЧКА ОТ АБОНАТИТЕ НА РАДИОФИКАЦИОННАТА МРЕЖА

 
ТАКСА:  
12.00 лв  

 

 
 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |