Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Търгове и конкурси от 2024 година

19.07.2024

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж

Заповед №1667 / 16.07.2024 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж върху 21 кв.м. от УПИ І - за гаражи и обслужване, в кв. 2а, по…

19.07.2024

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж

Заповед №1666 / 16.07.2024 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж върху 21 кв.м. от УПИ І - за жилищно строителство, в кв. 107, по…

19.07.2024

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж

Заповед №1665 / 16.07.2024 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж върху 21 кв.м. от УПИ І - за гаражи и обслужване, в кв. 2а, по…

19.07.2024

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж

Заповед №1664 / 16.07.2024 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж върху 21 кв.м. от УПИ І - за гаражи и обслужване, в кв. 2а, по…

19.07.2024

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж

Заповед №1663 / 16.07.2024 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско…

19.07.2024

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №1662 / 16.07.2024 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда и управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество…

27.06.2024

Заповед за провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

Заповед №1500 / 24.06.2024 г. за провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот публична общинска…

27.06.2024

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №1499 / 24.06.2024 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда и управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество…

27.06.2024

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №1498 / 24.06.2024 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда и управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество…

09.05.2024

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №1115 / 08.05.2024 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда и управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество…

09.05.2024

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №1114 / 08.05.2024 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда и управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество…