Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Търгове и конкурси от 2021 година

09.04.2021

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №789 / 09.04.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №2603…

26.03.2021

Приватизация чрез публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество

Община Лясковец обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 167/ 29.10.2020 г. на Общински съвет Лясковец (обн. ДВ бр. 101 от 27 ноември 2020 г.) е открита процедура за…

17.03.2021

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №654 / 17.03.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

18.01.2021

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост

Заповед №165 / 18.01.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

18.01.2021

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост

Заповед №166 / 18.01.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…