This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

За сайта


Системни изисквания
• Екранна резолюция
   - Минимална 1024 x 768. По-висока е препоръчителна.
 
• Съвместимост с браузъри
MS Internet Explorer website Microsoft Internet Explorer
- версия 10 или по-висока (непълна съвместимост с версии 8 и 9)
MS Edge website Microsoft Edge
- версия 20.0 или по-висока
Mozilla FireFox website Mozilla FireFox
- версия 3.0 или по-висока
Google Chrome website Google Chrome
- версия 12.0 или по-висока
Opera Software website Opera
- версия 7.0 или по-висока
Opera Software website Apple Safari
- версия 4.0 или по-висока
Netscape Browser website Netscape
- версия 6.0 или по-висока
Konqueror Homepage Konqueror
- версия 3.1 или по-висока
Mozilla.org website Mozilla
- версия 1.0 или по-висока
K-Meleon website K-Meleon (Mozilla base)
- версия 0.8.2 или по-висока
Slim Browser website Slim Browser
- версия 3.92 или по-висока

• Други
   - Разрешен JavaScript.
Препоръки
  За по-добра визуализация на текстовете е препоръчително (по възможност) да активирате функцията Smooth edges of screen fonts на съответната операционна система, както следва:

- Microsoft Windows 7
Start ► Control Panel ► System ► Advanced System Settings ► Performance ► Settings
Activate 'Smooth edges of screen fonts': Windows 7
- Microsoft Windows XP
Start ► Settings ► Control Panel ► Display ► Appearance ► Effects
Activate 'Smooth edges of screen fonts': Windows XP
- Microsoft Windows 2000
Start ► Settings ► Control Panel ► Display ► Effects
Activate 'Smooth edges of screen fonts': Windows 2000
- Microsoft Windows 98 SE
Start ► Settings ► Control Panel ► Display ► Effects
Activate 'Smooth edges of screen fonts': Windows 98 SE
- Други операционни системи
Проверете в документацията на съответната ОС.
История на сайта
   141 години след първото описание на град Лясковец, направено от Павел Калянджи през 1859 година, което се явява и "първия опит за описание на селище, направен от българин преди освобождението", е факт и първото публикуване на концентрирана информация за Лясковец в интернет под формата на сайтът на Общината.
   Създаден като неофициален за града, сайтът е пуснат в действие на 13.11.2000 г. От 23.01.2001 г. сайтът е официализиран - съгласуван с община Лясковец и се развива и обогатява с нейно съдействие. През 2005 г. сайтът е основно реконструиран по задание на общината. Подобрена е функционалността, съществуващите материали са разширени, добавено е голямо количество информация от административен характер и от 07.07.2005 г. сайтът функционира в обновения си вид на адрес http://www.lyaskovets.net. Стария вид на сайта е достъпен на адрес http://www.lyaskovets.net/old.
   В началото на 2011 г., в рамките да дейностите по проект "Укрепване на капацитета на Община Лясковец за модерно, ефикасно и прозрачно местно самоуправление" е извършена поредната цялостна актуализация на сайта. Добавени са нови раздели и функционалност, и е подобрен начина на представяне на информацията в сайта. Същевременно стратира и предоставянето на електронни услуги от Община Лясковец. С тези допълнения сайтът функционира от 10.02.2011 г.
   От 26.03.2020 г. сайтът е достъпен на адрес https://www.lyaskovets.bg, като същевременно се запазва и функционалността на стария адрес.
   Текстовете, информацията и данните в различните раздели ще подлежат на корекция, допълване, обогатяване и периодична актуализация според характера си и за в бъдеще.
Права, източници и материали
   От авторите:
   Страниците изписани за Лясковец през годините са предимно дело на лясковчани и тази традиция остава в сила и за настоящото изложение. Малкото източници на информация за Лясковец, особено за по-далечното му минало не дават възможност за голяма изчерпателност в някои материали и предразполагат към допускане на неволни грешки или неточности, за които предварително молим да бъдем извинени.
   Бихме искали да благодарим на всички, които ни помогнаха в началото да създадем този сайт и които биха ни помогнали в бъдеще за неговото развитие и обогатяване, и специално на семейство Никола и Пенка Златеви, които ни предоставиха някои от основните източници на информация използвани при създаването му.

   Права:
   Всички права върху публикувани текстове, снимки и други материали неупоменати изрично са на авторите на сайта или на Община Лясковец. Всички упоменати права са на съответните автори и евентуално използвани от тях трети източници. Използването на материали от този сайт под каквато и да е форма става с изричното съгласие на авторите им и в съответсвие с Общите условия.

   Източници:
(1) "Градът Лясковец - минало, сегашно състояние и дейци", Димо Минев, Читалище "Напредък" - Лясковец, Варна, 1944
(2) "Лясковец", Димитър Мантов, Издателство на НС на ОФ, София, 1965
(3) "Лясковец", Издателство на ОФ, София, 1970
(4) Енциклопедия "България", Издателство на БАН, София, 1981
(5) "Лясковец", Мина Кожухарова, по поръчка на Община Лясковец, Варна, 2000
(6) "Лясковец", Стефан Поптонев, Държавно издателство "Септември", София, 1989
(7) "Лясковец - план-указател", Рекламна агенция "Шест", Сливен, 2000
Екип
Уеб дизайн и разработка:
 
Тодор Тонков ( )
Димо Тонков ( )

IT Vision Ltd. ( )
Internet Explorer™, Microsoft Edge™, Windows 7™, Windows XP™, Windows 2000™ и Windows 98™ са запазени марки на Microsoft Corporation.
Mozilla™ и Mozilla FireFox™ са запазени марки на The Mozilla Organization.
Google Chrome™ e запазенa маркa на Google Inc.
Opera™ e запазенa маркa на Opera Software ASA.
Safari™ e запазенa маркa на Apple Inc.
Netscape™ е запазена марка на Netscape Communications Corporation.
Konqueror е част от K Desktop Environment™. KDE™ и K Desktop Environment™ са запазени марки на KDE e.V.
K-Meleon™ e запазенa маркa на kmeleon.org
Slim Browser™ e запазенa маркa на FlashPeak, Inc.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |