Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Материали за извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 14 юни 2021 г.


Дневен ред Материали
1. Финансово подпомагане на ФК „Левски – Лясковец“.
2. Приемане на изменение на Решение № 221/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2021 г.
3. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2021 г.
4. Одобряване на Споразумение за партньорство между Община Лясковец и Сдружение „Платформа АГОРА – Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива“ по проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности“, финансиран от Фондация „Америка за България” по Договор за отпускане на грант № BEE.1042.20210108 от 24.03.2021 г.
5. Удостояване с Годишни награди за заслуги към Община Лясковец в областта на: образованието, културата, бизнеса и икономиката, социалните дейности и спорта – 6 броя предложения.