Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Символи Символите на община Лясковец и града са герб, знаме, химн и ключ на града. Настоящият герб на община Лясковец е одобрен с Решение №74 от 30.04.1996 г. на Общински съвет - Лясковец, като автор на проекта е Марчо Караджов. Химнът на град Лясковец, по текст и музика на Димитър Русев, е утвърден с Решение №334 от 28.05.1998 г. на Общински съвет - Лясковец, след проведен конкурс. Символ на изпълнителната власт в общината е ключът на града, който се връчва само на кмета на общината за съхранение при встъпването му в длъжност и след полагане на клетва пред Общинския съвет.


Герб на община Лясковец Герб на община Лясковец Знаме на община Лясковец Знаме на община Лясковец Ключ на град Лясковец Ключ на град Лясковец

  Химн на град Лясковец

От високо ли погледна -
виждам те като на длан,
моя прелест ненагледна,
труд и обич ще ти дам!

Стрехи, приказки, легенди,
манастирска красота,
грозде, вино ти запази
и докосна вечността!

припев:
Лясковец наш роден град любим!
Люлка свята, ний над теб ще бдим -
със дела ще те прославим
и с любов ще те градим!

Що юнаци си кърмила,
скъпа лясковска земя!
Затова на нас е мила
жаждата за свобода.

В ясни дни и в бурно време
твойто бъдеще ковем.
На уста със твойто име
ще се раждаме, ще мрем!

припев:
Лясковец наш роден град любим!
Люлка свята, ний над теб ще бдим -
със дела ще те прославим
и с любов ще те градим!

Изтегляне на Химн на град Лясковец в MP3 формат

  Празник на град Лясковец Празникът на град Лясковец се отбелязва на Петровден - 29 юни. Датата е определена с Решение №263 от 26.01.1995 г. на Общински съвет - Лясковец. На Петровден християнската църква чества паметта на двамата Христови апостоли Петър и Павел. Денят е избран за празник на града във връзка с храмовия празник на лясковския манастир Св.Св. Петър и Павел, както и с традиционния фолклорен събор, провеждан по същото време в околностите на манастира.

Отличия и почетно гражданство Почетен знак на Лясковец - 2008 г. Почетен знак на Лясковец - 2008 г. Почетен знак на Лясковец - 2011 г. Почетен знак на Лясковец - 2011 г. Почетен знак на Лясковец - 2016 г. Почетен знак на Лясковец - 2016 г. Почетни граждани на Община Лясковец Званието „Почетен гражданин на община Лясковец” се присъжда по повод празника на гр. Лясковец - Петровден и в други изключителни случаи. Със званието се удостояват български и чуждестранни граждани за особени заслуги към страната, града или общината в областта на науката, културата, икономиката, спорта и др. Удостояването става с решение на Общински съвет по предложение на председателя на общинския съвет, постоянните комисии, групите съветници или един общински съветник, кмета на общината, представители на неправителствени организации или инициативни комитети от граждани.

Почетна книга

Бончо Любомиров Генчев
1. Бончо Любомиров Генчев Удостоен за особени заслуги в областта на спорта с Решение № 223 / 18.07.1994 г.
Стефан Димов Поптонев
2. Стефан Димов Поптонев Удостоен за особени заслуги в областта на културата с Решение № 334 / 28.05.1998 г.
Александър Михайлов Баделов
3. Александър Михайлов Баделов Удостоен за особени заслуги в областта на културата с Решение № 334 / 28.05.1998 г.
Добринка Стефанова Стателова
4. Добринка Стефанова Стателова Удостоена за особени заслуги в областта на културата с Решение № 334 / 28.05.1998 г.
проф. Христо Цанев Пимпирев
5. проф. д-р на геоложките науки Христо Цанев Пимпирев Удостоен за особени заслуги в областта на науката и спортно-туристическата дейност с Решение № 127 / 22.06.2000 г.
Енчо Стефанов Стайков
6. Енчо Стефанов Стайков (посмъртно) Удостоен за особени заслуги към гр. Лясковец с Решение № 275 / 21.06.2001 г.
инж. Банко Георгиев Банков
7. инж. Банко Георгиев Банков Удостоен за особени заслуги в областта на икономиката с Решение № 418 / 13.06.2002 г.
Петър Петров Слабаков
8. Петър Петров Слабаков Удостоен за особени заслуги към страната, града и общината в областта на културата, киноизкуството и театъра с Решение № 575 / 29.06.2003 г.
Енчо Пеев Копанков
9. Енчо Пеев Копанков Удостоен за цялостен принос за развитието на град Лясковец и община Лясковец с Решение № 127 / 29.06.2004 г.
Димитър Русев Димитров
10. Димитър Русев Димитров Удостоен за принос в областта на културата с Решение № 128 / 29.06.2004 г.
Великотърновски Митрополит Григорий
11. Негово Високопреосвещенство Великотърновски Митрополит Григорий Удостоен за цялостен принос към община Лясковец, за утвърждаване на духовността и християнските ценности с Решение № 313 / 29.06.2005 г.
Мария Генчева Къцаркова
12. Мария Генчева Къцаркова Удостоена за дарителската й дейност към община Лясковец с Решение № 314 / 29.06.2005 г.
Спас Янев Панчев
13. Спас Янев Панчев Удостоен за значителни постижения в областта на икономиката с Решение № 464 / 29.06.2006 г.
Калоян Стефанов Махлянов (Котоошу)
14. Калоян Стефанов Махлянов (Котоошу) Удостоен за високи постижения и принос в областта на спорта с Решение № 465 / 29.06.2006 г.
Тоню Кирилов Икономов
15. Тоню Кирилов Икономов Удостоен за цялостен принос за развитието на община Лясковец с Решение № 632 / 29.06.2007 г.
Юлий Радков Москов
16. Юлий Радков Москов Удостоен за принос в областта на културата с Решение № 137 / 29.06.2008 г.
д-р Йорданка Стоянова Димитрова
17. д-р Йорданка Стоянова Димитрова (посмъртно) Удостоена за заслуги в областта на здравеопазването с Решение № 138 / 29.06.2008 г.
д-р Иван Касабов
18. д-р Иван Касабов (посмъртно) Удостоен за значителен принос в обществено-политическите борби през Възраждането с Решение № 331 / 25.06.2009 г.
Христофор Костов Калянджиев
19. Христофор Костов Калянджиев Удостоен за съществен принос в развитието на община Лясковец в икономиката и социалната сфера с Решение № 335 / 25.06.2009 г.
Николай Иванов Кожухаров
20. Николай Иванов Кожухаров Удостоен за проявена обществена ангажираност за утвърждаване авторитета на институциите в областта на образованието с Решение № 336 / 25.06.2009 г.
д-р Георги Георгиев Атанасов
д-р Георги Георгиев Атанасов Удостоен за заслуги към община Лясковец в областта на здравеопазването с Решение № 492 / 24.06.2010 г.
капитан Тодор Георгиев Матров
22. капитан Тодор Георгиев Матров (посмъртно) Удостоен за принос в устояване на националните идеали с Решение № 493 / 24.06.2010 г.
Христомир Цонев Христов
23. Христомир Цонев Христов Удостоен за високи постижения и национален принос в областта на спорта с Решение № 494 / 24.06.2010 г.
Петър Иванов Славчев
24. Петър Иванов Славчев Удостоен за принос в областта на историята и културата с Решение № 675 / 23.06.2011 г.
подполковник Сийка Костадинова Цончева
25. подполковник Сийка Костадинова Цончева (посмъртно) Удостоена за принос в развитието на военната авиация с Решение № 676 / 23.06.2011 г.
Марин Захариев Гамизов
26. Марин Захариев Гамизов Удостоен за принос в развитието на икономиката в община Лясковец с Решение № 677 / 23.06.2011 г.
Цоньо Калчев Цонев
27. Цоньо Калчев Цонев (посмъртно) Удостоен за особени заслуги към Община Лясковец в областта на културата с Решение № 145 / 21.06.2012 г.
Христомир Христов Йорданов
28. Христомир Христов Йорданов Удостоен за съществен принос в развитието на Община Лясковец с Решение № 479 / 23.06.2014 г.
Димо Стефанов Минев
29. Димо Стефанов Минев (посмъртно) Удостоен за заслуги към Община Лясковец с Решение № 628 / 17.06.2015 г.
проф. Христо Стефанов Глушков
30. проф. Христо Стефанов Глушков Удостоен за заслуги към Община Лясковец с Решение № 629 / 17.06.2015 г.
Иван Димитров Арабаджиев
31. Иван Димитров Арабаджиев Удостоен за принос в областта на духовността и културата с Решение № 127 / 23.06.2016 г.
доц. Ганчо Точев Ганчев
32. доц. д-р Ганчо Точев Ганчев Удостоен за постижения в областта на медицината с Решение № 128 / 23.06.2016 г.
арх. Анелия Стефанова Димова
33. арх. Анелия Стефанова Димова Удостоена за заслуги и принос от обществена значимост и от стратегическа важност за устойчивото развитие на Община Лясковец с Решение № 561 / 20.06.2019 г.
Пенка Иванова Тодорова
34. Пенка Иванова Тодорова Удостоена за особени заслуги към Община Лясковец в областта на културата с Решение № 420 / 23.06.2022 г.
Стоян Цонев Иванов
35. Стоян Цонев Иванов Удостоен за особени заслуги към Община Лясковец в областта на културата с Решение № 421 / 23.06.2022 г.
Невяна Панайотова Кирева
36. Невяна Панайотова Кирева Удостоена за особени заслуги към Община Лясковец в областта на културата с Решение № 591 / 22.06.2023 г.
Димитър Иванов Щараков
37. Димитър Иванов Щараков Удостоен за особени заслуги към Община Лясковец в областта на спорта с Решение № 590 / 22.06.2023 г.

 

Почетен знак - 2018 г. Почетен знак - 2008 г. Почетен знак - 2011 г. Почетен знак - 2011 г. Почетен знак - 2014 г. Почетен знак - 2014 г. Годишна награда за заслуги към община Лясковец С годишна награда - почетен знак и диплом за заслуги към община Лясковец, се удостояват граждани, фирми и организации. Удостояването става с решение на Общински съвет. Наградата се връчва в областите на: духовността, образованието, културата и науката, бизнеса и икономиката, здравеопазването, социалните дейности и спорта.

Удостоени с Годишна награда за заслуги към община Лясковец

за 1999 година
Добри Савов Тинчев Удостоен за значителен принос в областта на образованието и издигане на музикалната култура на поколения подрастващи.
д-р Николай Маринов Костов Удостоен за значителен принос в развитието на здравеопазването в общината и района.
инж. Йордан Райков Войводов Удостоен за значителен принос в създаването и развитието на икономиката в общината.
Енчо Пеев Копанков Удостоен за значим принос в развитието на административното управление и създаване на инфраструктурата на общината.
Петър Иванов Славчев Удостоен за значителен принос в областта на културата и общественото развитие на общината.
за 2000 година
Ганчо Маринов Заяков Удостоен за заслуги към община Лясковец в областта на образованието.
за 2001 година
ставрофорен иконом Никола Тодоров Геранлиев (посмъртно) Удостоен за заслуги към община Лясковец в областта на развитието на културата, православната църква и спорта.
арх. Георги Кръстев Рогев Удостоен за заслуги към община Лясковец в областта на развитието на културата и архитектурата.
свещеноиконом Николай Савов Горанов Удостоен за заслуги към община Лясковец в областта на развитието на културата, 60 годишна свещеническа дейност като предстоятел на храма “Св.Димитър” и за дейността му в българското културно дружество в Букурещ от 1962 до 1981 година.
за 2002 година
„Аркус” АД Удостоено за заслуги към Община Лясковец в областта на бизнеса и икономиката.
„Прити-95” ООД Удостоено за заслуги към Община Лясковец в областта на бизнеса и икономиката.
Ангел Страшилов Ангелов Удостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
Михаил Алексиев Ангелов Удостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
за 2003 година
Денчо Колев Димов Удостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на бизнеса и икономиката.
за 2004 година
игумения Пелагия Удостоена за заслуги към община Лясковец в областта на духовността.
Христомир Цонев Христов Удостоен за заслуги към община Лясковец в областта на спорта.
Петко Милчев Габровски Удостоен за заслуги към община Лясковец в областта на спорта.
за 2005 година
Пенка Иванова Тодорова Удостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.
Мирослав Илиев Йорданов Удостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
Калоян Стефанов Махлянов (Котоошу) Удостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
за 2006 година
Климентина Никова Дойчинова Удостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.
за 2007 година
Анка Иванова Боева Удостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
Невянка Захариева Козлева Удостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на здравеопазването и социалните дейности.
Милко Николаев Дългичев Удостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на икономиката.
Симона Пламенова Борисова Удостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
за 2008 година
Никола Стефанов Чочев Удостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.
Стоян Христов Стоянов Удостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на икономиката.
Станимир Николаев Николов Удостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
за 2009 година
Елена Радева Берова Удостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.
инж. Марин Григоров Гинчев Удостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на икономиката.
Яна Димитрова Стойкова Удостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
за 2010 година
Николай Митков Върбанов Удостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
Добрин Мирославов Буров Удостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
за 2011 година
Валя Младенова Атанасова Удостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.
Театрална трупа при НЧ „Земеделец-1899” с.Козаревец Удостоенa за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.
„Кехлибар” ООД с управител Светломир Илиев Тодоров Удостоенo за заслуги към Община Лясковец в областта на икономиката.
Кристиана Василева Гецова Удостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
за 2012 година
Парашкев Стоянов Парашкевов Удостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на духовността и културата.
Гинка Блажева Димитрова Удостоенa за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
Божанка Георгиева Макавеева Удостоенa за заслуги към Община Лясковец в областта на икономиката.
Тонислав Пенчев Събев Удостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
Димитър Николаев Дамянов Удостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
за 2013 година
Росица Тодорова Петрова Удостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.
Кремена Христова Енчева Удостоенa за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
Дилян Денев Маркилев Удостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на икономиката.
Дарин Пламенов Траянов Удостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
Хандбален клуб „Владислав 2009” с. Джулюница Удостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
за 2014 година
Стефка Обрешкова Чешмичкова Удостоенa за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
Марийка Давидова Келева Удостоенa за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
„Биофрут” ООД Удостоено за заслуги към Община Лясковец в областта на икономиката.
Мариела Георгиева Терзиева Удостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
за 2015 година
Народно читалище „Напредък-1870” гр. Лясковец Удостоено за заслуги към Община Лясковец в областта на духовността и културата.
Петранка Николова Стоянова Удостоенa за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
Керанка Николова Караиванова Удостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
Даниела Йорданова Христова Удостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
„Го грил” ООД Удостоено за заслуги към Община Лясковец в областта на икономиката.
Ивайло Цанев Люцканов Удостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
Маринела Цанева Люцканова Удостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
Елена Миленова Ангелова Удостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
за 2016 година
Народно читалище „Пробуждане-1896” с.Джулюница Удостоено за заслуги към Община Лясковец в областта на духовността и културата.
Театрален състав „Млади таланти” при СОУ „М. Райкович” гр. Лясковец, с ръководител Даниела Райкова Удостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на духовността и културата.
Йоана Пламенова Петрова Удостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
„Геомар Агротех” ЕООД Удостоено за заслуги към Община Лясковец в областта на икономиката.
Николай Владимиров Върбанов Удостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
Аврам Николов Конакчиев Удостоен за проявен героизъм и воинска доблест.
Никола Ефтимов Димитров Удостоен за проявен героизъм и воинска доблест.
Ради Стойков Радев Удостоен за проявен героизъм и воинска доблест.
за 2017 година
Стефка Ефтимова Петрова Удостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на духовността и културата.
Танцова школа „Ритъм” при НЧ „Напредък - 1870” гр. Лясковец Удостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.
Здравка Цонева Манева Удостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
„ТИМ” ООД Удостоено за заслуги към Община Лясковец в областта на икономиката.
Мария-Софи Христова Милева Удостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
за 2018 година
Женски народен хор при НЧ „Развитие - 1902” с. Мерданя Удостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.
Дочка Йорданова Атанасова (Габровска) Удостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.
за 2019 година
Павлина Колева Кълчишкова Удостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.
Десислава Георгиева Димитрова Удостоенa за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
за 2021 година
Мариела Иванова Диманова Удостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
НУ „Цани Гинчев” гр. Лясковец Удостоено за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
Даниелка Райкова Тодорова Удостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.
„Армако Индъстрис” АД Удостоено за заслуги към Община Лясковец в областта на бизнеса и икономиката.
Пепа Бориславова Банова Удостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на социалните дейности.
Спортен клуб „Браун тим” Удостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
за 2022 година
Евгения Петкова Коева Удостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
Йорданка Денева Андреева Удостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.
„БРОТ МЕЛ” ЕООД Удостоено за заслуги към Община Лясковец в областта на бизнеса и икономиката.
Даниела Стефанова Момъкова Удостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на здравеопазването.
Ростислав Стефанов Русчев Удостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
за 2023 година
„МУЛТИМЕС ГРУП” ЕООД Удостоено за заслуги към Община Лясковец в областта на бизнеса и икономиката.
Цанка Борисова Маринова Удостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на здравеопазването.
гл. инспектор Георги Николаев Тодоров Удостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на социалните дейности.
Милко Станчев Андреев Удостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
Теодора Божидарова Табакова Удостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
Пресиян Радостинов Маринов Удостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.

 

Други отличия и награди

Валери Божинов Удостоен през 2003 г. със Специална награда на кмета на общината за високи постижения в областта на спорта.
Маринела и Ивайло Люцканови Удостоени през 2014 г. със Специална награда на кмета на общината за постижения в областта на спорта.
Клуб „Родолюбие” при СОУ „М. Райкович” с научен ръководител Марийка Давидова Удостоен през 2015 г. със Специална награда на кмета на общината за активна дейност в сферата на науката и духовността.
Виктор Младенов Удостоен през 2016 г. със Специална награда на кмета на общината за постижения в областта на образованието.
Никол Саламанова Удостоена през 2023 г. със Специална награда на кмета на общината за постижения в областта на образованието.