This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Символи


   Символите на община Лясковец и града са герб, знаме, химн и ключ на града. Настоящият герб на община Лясковец е одобрен с Решение №74 от 30.04.1996 г. на Общински съвет - Лясковец, като автор на проекта е Марчо Караджов. Химнът на град Лясковец, по текст и музика на Димитър Русев, е утвърден с Решение №334 от 28.05.1998 г. на Общински съвет - Лясковец, след проведен конкурс. Символ на изпълнителната власт в общината е ключът на града, който се връчва само на кмета на общината за съхранение при встъпването му в длъжност и след полагане на клетва пред Общинския съвет.
Герб на община Лясковец

Герб на град Лясковец
 
Знаме на община Лясковец

Знаме на град Лясковец
 
Ключ на град Лясковец

Ключ на град Лясковец
 

Химн на град Лясковец


   От високо ли погледна -
   виждам те като на длан,
   моя прелест ненагледна,
   труд и обич ще ти дам!

   Стрехи, приказки, легенди,
   манастирска красота,
   грозде, вино ти запази
   и докосна вечността!

   припев:
   Лясковец наш роден град любим!
   Люлка свята, ний над теб ще бдим -
   със дела ще те прославим
   и с любов ще те градим!
   Що юнаци си кърмила,
   скъпа лясковска земя!
   Затова на нас е мила
   жаждата за свобода.

   В ясни дни и в бурно време
   твойто бъдеще ковем.
   На уста със твойто име
   ще се раждаме, ще мрем!

   припев:
   Лясковец наш роден град любим!
   Люлка свята, ний над теб ще бдим -
   със дела ще те прославим
   и с любов ще те градим!
  изтеглете Химн на град Лясковец в MP3 формат (4.11 MB)

Празник на град Лясковец


   Празникът на град Лясковец се отбелязва на Петровден - 29 юни. Датата е определена с Решение №263 от 26.01.1995 г. на Общински съвет - Лясковец. На Петровден християнската църква чества паметта на двамата Христови апостоли Петър и Павел. Денят е избран за празник на града във връзка с храмовия празник на лясковския манастир Св.Св. Петър и Павел, както и с традиционния фолклорен събор, провеждан по същото време в околностите на манастира.

Отличия и почетно гражданство


Почетни граждани на Община Лясковец


   Званието “Почетен гражданин на община Лясковец” се присъжда по повод празника на гр. Лясковец - Петровден и в други изключителни случаи. Със званието се удостояват български и чуждестранни граждани за особени заслуги към страната, града или общината в областта на науката, културата, икономиката, спорта и др. Удостояването става с решение на Общински съвет по предложение на председателя на общинския съвет, постоянните комисии, групите съветници или един общински съветник, кмета на общината, представители на неправителствени организации или инициативни комитети от граждани.


Почетна книга

1. Бончо Любомиров Генчев

Удостоен за особени заслуги в областта на спорта с Решение № 223 / 18.07.1994 г.
2. Стефан Димов Поптонев

Удостоен за особени заслуги в областта на културата с Решение № 334 / 28.05.1998 г.
3. Александър Михайлов Баделов

Удостоен за особени заслуги в областта на културата с Решение № 334 / 28.05.1998 г.
4. Добринка Стефанова Стателова

Удостоена за особени заслуги в областта на културата с Решение № 334 / 28.05.1998 г.
5. проф. д-р на геоложките науки Христо Цанев Пимпирев

Удостоен за особени заслуги в областта на науката и спортно-туристическата дейност с Решение № 127 / 22.06.2000 г.
6. Енчо Стефанов Стайков (посмъртно)

Удостоен за особени заслуги към гр. Лясковец с Решение № 275 / 21.06.2001 г.
7. инж. Банко Георгиев Банков

Удостоен за особени заслуги в областта на икономиката с Решение № 418 / 13.06.2002 г.
8. Петър Петров Слабаков

Удостоен за особени заслуги към страната, града и общината в областта на културата, киноизкуството и театъра с Решение № 575 / 29.06.2003 г.
9. Енчо Пеев Копанков

Удостоен за цялостен принос за развитието на град Лясковец и община Лясковец с Решение № 127 / 29.06.2004 г.
10. Димитър Русев Димитров

Удостоен за принос в областта на културата с Решение № 128 / 29.06.2004 г.
11. Негово Високопреосвещенство Великотърновски Митрополит Григорий

Удостоен за цялостен принос към община Лясковец, за утвърждаване на духовността и християнските ценности с Решение № 313 / 29.06.2005 г.
12. Мария Генчева Къцаркова

Удостоена за дарителската й дейност към община Лясковец с Решение № 314 / 29.06.2005 г.
13. Спас Янев Панчев

Удостоен за значителни постижения в областта на икономиката с Решение № 464 / 29.06.2006 г.
14. Калоян Стефанов Махлянов (Котоошу)

Удостоен за високи постижения и принос в областта на спорта с Решение № 465 / 29.06.2006 г.
15. Тоню Кирилов Икономов

Удостоен за цялостен принос за развитието на община Лясковец с Решение № 632 / 29.06.2007 г.
16. Юлий Радков Москов

Удостоен за принос в областта на културата с Решение № 137 / 29.06.2008 г.
17. д-р Йорданка Стоянова Димитрова (посмъртно)

Удостоена за заслуги в областта на здравеопазването с Решение № 138 / 29.06.2008 г.
18. д-р Иван Касабов (посмъртно)

Удостоен за значителен принос в обществено-политическите борби през Възраждането с Решение № 331 / 25.06.2009 г.
19. Христофор Костов Калянджиев

Удостоен за съществен принос в развитието на община Лясковец в икономиката и социалната сфера с Решение № 335 / 25.06.2009 г.
20. Николай Иванов Кожухаров

Удостоен за проявена обществена ангажираност за утвърждаване авторитета на институциите в областта на образованието с Решение № 336 / 25.06.2009 г.
21. д-р Георги Георгиев Атанасов

Удостоен за заслуги към община Лясковец в областта на здравеопазването с Решение № 492 / 24.06.2010 г.
22. капитан Тодор Георгиев Матров (посмъртно)

Удостоен за принос в устояване на националните идеали с Решение № 493 / 24.06.2010 г.
23. Христомир Цонев Христов

Удостоен за високи постижения и национален принос в областта на спорта с Решение № 494 / 24.06.2010 г.
24. Петър Иванов Славчев

Удостоен за принос в областта на историята и културата с Решение № 675 / 23.06.2011 г.
25. подполковник Сийка Костадинова Цончева (посмъртно)

Удостоена за принос в развитието на военната авиация с Решение № 676 / 23.06.2011 г.
26. Марин Захариев Гамизов

Удостоен за принос в развитието на икономиката в община Лясковец с Решение № 677 / 23.06.2011 г.
27. Цоньо Калчев Цонев (посмъртно)

Удостоен за особени заслуги към Община Лясковец в областта на културата с Решение № 145 / 21.06.2012 г.
28. Христомир Христов Йорданов

Удостоен за съществен принос в развитието на Община Лясковец с Решение № 479 / 23.06.2014 г.
29. Димо Стефанов Минев (посмъртно)

Удостоен за заслуги към Община Лясковец с Решение № 628 / 17.06.2015 г.
30. проф. Христо Стефанов Глушков

Удостоен за заслуги към Община Лясковец с Решение № 629 / 17.06.2015 г.
31. Иван Димитров Арабаджиев

Удостоен за принос в областта на духовността и културата с Решение № 127 / 23.06.2016 г.
32. доц. д-р Ганчо Точев Ганчев

Удостоен за постижения в областта на медицината с Решение № 128 / 23.06.2016 г.
33. арх. Анелия Стефанова Димова

Удостоена за заслуги и принос от обществена значимост и от стратегическа важност за устойчивото развитие на Община Лясковец с Решение № 561 / 20.06.2019 г.


Годишна награда за заслуги към община Лясковец


   С годишна награда - почетен знак и диплом за заслуги към община Лясковец, се удостояват граждани, фирми и организации. Удостояването става с решение на Общински съвет. Наградата се връчва в областите на: духовността, образованието, културата и науката, бизнеса и икономиката, здравеопазването, социалните дейности и спорта.







Удостоени с Годишна награда за заслуги към община Лясковец

 за 1999 г.
Добри Савов ТинчевУдостоен за значителен принос в областта на образованието и издигане на музикалната култура на поколения подрастващи.
д-р Николай Маринов КостовУдостоен за значителен принос в развитието на здравеопазването в общината и района.
инж. Йордан Райков ВойводовУдостоен за значителен принос в създаването и развитието на икономиката в общината.
Енчо Пеев КопанковУдостоен за значим принос в развитието на административното управление и създаване на инфраструктурата на общината.
Петър Иванов СлавчевУдостоен за значителен принос в областта на културата и общественото развитие на общината.
 за 2000 г.
Ганчо Маринов ЗаяковУдостоен за заслуги към община Лясковец в областта на образованието.
 за 2001 г.
ставрофорен иконом
Никола Тодоров Геранлиев (посмъртно)
Удостоен за заслуги към община Лясковец в областта на развитието на културата, православната църква и спорта.
арх. Георги Кръстев РогевУдостоен за заслуги към община Лясковец в областта на развитието на културата и архитектурата.
свещеноиконом
Николай Савов Горанов
Удостоен за заслуги към община Лясковец в областта на развитието на културата, 60 годишна свещеническа дейност като предстоятел на храма “Св.Димитър” и за дейността му в българското културно дружество в Букурещ от 1962 до 1981 година.
 за 2002 г.
„Аркус” АДУдостоено за заслуги към Община Лясковец в областта на бизнеса и икономиката.
„Прити-95” ООДУдостоено за заслуги към Община Лясковец в областта на бизнеса и икономиката.
Ангел Страшилов АнгеловУдостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
Михаил Алексиев АнгеловУдостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
 за 2003 г.
Денчо Колев ДимовУдостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на бизнеса и икономиката.
 за 2004 г.
игумения ПелагияУдостоена за заслуги към община Лясковец в областта на духовността.
Христомир Цонев ХристовУдостоен за заслуги към община Лясковец в областта на спорта.
Петко Милчев ГабровскиУдостоен за заслуги към община Лясковец в областта на спорта.
 за 2005 г.
Пенка Иванова ТодороваУдостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.
Мирослав Илиев ЙордановУдостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
Калоян Стефанов Махлянов (Котоошу)Удостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
 за 2006 г.
Климентина Никова ДойчиноваУдостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.
 за 2007 г.
Анка Иванова БоеваУдостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
Невянка Захариева КозлеваУдостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на здравеопазването и социалните дейности.
Милко Николаев ДългичевУдостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на икономиката.
Симона Пламенова БорисоваУдостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
 за 2008 г.
Никола Стефанов ЧочевУдостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.
Стоян Христов СтояновУдостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на икономиката.
Станимир Николаев НиколовУдостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
 за 2009 г.
Елена Радева БероваУдостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.
инж. Марин Григоров ГинчевУдостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на икономиката.
Яна Димитрова СтойковаУдостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
 за 2010 г.
Николай Митков ВърбановУдостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
Добрин Мирославов БуровУдостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
 за 2011 г.
Валя Младенова АтанасоваУдостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.
Театрална трупа
при НЧ „Земеделец-1899” с.Козаревец
Удостоенa за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.
„Кехлибар” ООД
с управител Светломир Илиев Тодоров
Удостоенo за заслуги към Община Лясковец в областта на икономиката.
Кристиана Василева ГецоваУдостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
 за 2012 г.
Парашкев Стоянов ПарашкевовУдостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на духовността и културата.
Гинка Блажева ДимитроваУдостоенa за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
Божанка Георгиева МакавееваУдостоенa за заслуги към Община Лясковец в областта на икономиката.
Тонислав Пенчев СъбевУдостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
Димитър Николаев ДамяновУдостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
 за 2013 г.
Росица Тодорова ПетроваУдостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.
Кремена Христова ЕнчеваУдостоенa за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
Дилян Денев МаркилевУдостоенa за заслуги към Община Лясковец в областта на икономиката.
Дарин Пламенов ТраяновУдостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
Хандбален клуб „Владислав 2009”
с. Джулюница
Удостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
 за 2014 г.
Стефка Обрешкова ЧешмичковаУдостоенa за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
Марийка Давидова КелеваУдостоенa за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
„Биофрут” ООДУдостоено за заслуги към Община Лясковец в областта на икономиката.
Мариела Георгиева ТерзиеваУдостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
 за 2015 г.
Народно читалище „Напредък-1870”
гр.Лясковец
Удостоено за заслуги към Община Лясковец в областта на духовността и културата.
Петранка Николова СтояноваУдостоенa за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
Керанка Николова КараивановаУдостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
Даниела Йорданова ХристоваУдостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
„Го грил” ООДУдостоено за заслуги към Община Лясковец в областта на икономиката.
Ивайло Цанев ЛюцкановУдостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
Маринела Цанева ЛюцкановаУдостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
Елена Миленова АнгеловаУдостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
 за 2016 г.
Народно читалище „Пробуждане-1896”
с.Джулюница
Удостоено за заслуги към Община Лясковец в областта на духовността и културата.
Театрален състав „Млади таланти”
при СОУ „М. Райкович” гр. Лясковец,
с ръководител Даниела Райкова
Удостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на духовността и културата.
Йоана Пламенова ПетроваУдостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
„Геомар Агротех” ЕООДУдостоено за заслуги към Община Лясковец в областта на икономиката.
Николай Владимиров ВърбановУдостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
Аврам Николов КонакчиевУдостоен за проявен героизъм и воинска доблест.
Никола Ефтимов ДимитровУдостоен за проявен героизъм и воинска доблест.
Ради Стойков РадевУдостоен за проявен героизъм и воинска доблест.
 за 2017 г.
Стефка Ефтимова ПетроваУдостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на духовността и културата.
Танцова школа „Ритъм”
при НЧ „Напредък - 1870” гр. Лясковец
Удостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.
Здравка Цонева МаневаУдостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
„ТИМ” ООДУдостоено за заслуги към Община Лясковец в областта на икономиката.
Мария-Софи Христова МилеваУдостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
 за 2018 г.
Женски народен хор
при НЧ „Развитие - 1902” с. Мерданя
Удостоен за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.
Дочка Йорданова Атанасова (Габровска)Удостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.
 за 2019 г.
Павлина Колева КълчишковаУдостоена за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.
Десислава Георгиева ДимитроваУдостоенa за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.


Други отличия и награди


Валери БожиновУдостоен през 2003 г. със Специална награда на кмета на общината за високи постижения в областта на спорта.
Маринела и Ивайло ЛюцкановиУдостоени през 2014 г. със Специална награда на кмета на общината за постижения в областта на спорта.
Клуб „Родолюбие” при СОУ „М. Райкович”
с научен ръководител Марийка Давидова
Удостоен през 2015 г. със Специална награда на кмета на общината за активна дейност в сферата на науката и духовността.
Виктор МладеновУдостоен през 2016 г. със Специална награда на кмета на общината за постижения в областта на образованието.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |