This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Декларации по чл.35 ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество


Име Длъжност Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
Андрей Тенев Картунов Общински съветник
13, 14 /
03.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Васил Димитров Христов Общински съветник
37, 38 /
04.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Георги Атанасов Кабакчиев Управител на „Медицински център Лясковец I” ЕООД   ДА

ежегодна
53 / 14.05.20
ДА

ежегодна
50 / 15.05.19
   
Георги Йорданов Димитров Общински съветник
5, 6 /
03.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Георги Христов Петров Председател на Общински съвет Лясковец
17, 18 /
03.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Даниел Димитров Димов Общински съветник
33, 34 /
04.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Даниела Тодорова Арабаджиева Общински съветник
11, 12 /
03.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Деян Николов Рачев Общински съветник
3, 4 /
03.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Емилия Атанасова Жилиева Общински съветник
19, 20 /
03.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Златко Христов Войводов Общински съветник
39, 40 /
04.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Иван Валериев Иванов Общински съветник
7, 8 /
03.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Ивелина Хараламбиева Гецова Кмет на Община Лясковец
23, 24 /
04.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Красимира Йорданова Колева Кмет на Кметство Козаревец
29, 30 /
04.12.19
ДА

ежегодна
50 / 09.06.20
ДА

ежегодна
48 / 13.05.19
   
Мариан Точев Атанасов Кмет на Кметство Джулюница
27, 28 /
04.12.19
ДА

ежегодна
49 / 18.05.20
ДА

ежегодна
45 / 07.05.19
   
Марин Иванов Люцканов Кмет на Кметство Мерданя
43, 44 /
05.12.19
ДА

ежегодна
54 / 16.06.20
ДА

встъпителна
48 / 06.12.19
   
Мариян Георгиев Попов Кмет на Кметство Драгижево
25, 26 /
04.12.19
ДА

ежегодна
51 / 12.06.20
ДА

встъпителна
47 / 06.12.19
   
Марияна Събева Бъчварова Общински съветник
9, 10 /
03.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Росен Георгиев Иванов Общински съветник
31, 32 /
04.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Росица Тодорова Петрова Общински съветник
15, 16 /
03.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Румен Иванов Стойков Общински съветник
35, 36 /
04.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Снежина Райкова Райкова-Стоянова Общински съветник
45, 46 /
06.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Стоян Василев Стоянов Кмет на Кметство Добри дял
1, 2 /
03.12.19
ДА

ежегодна
52 / 12.06.20
ДА

ежегодна
46 / 13.05.19
   
Стоян Христов Йорданов Общински съветник
41, 42 /
05.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Тодор Димитров Тодоров Общински съветник
21, 22 /
03.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
 
 
   Декларации по чл.12 от ЗПУКИ (отм., ДВ, бр.7 от 19.01.2018 г.)
 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |