This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Спорт


   Спортните традиции на община Лясковец, през годините, обхващат предимно спортовете баскетбол, футбол, борба и лека атлетика. В определени периоди тези спортове са се развивали много добре и в техните области са постигани значими успехи, като на почти всички участия състезатели от общината са побеждавали или са били на призови места. Подем на местните клубове и отбори се наблюдава главно в периода 1970 - 2000 година. През годините от община Лясковец са произлезли редица спортисти, защитавали имената на големи клубове и това на България на международно ниво.
   Спортните обекти на територията на Община Лясковец включват спортен комплекс в град Лясковец, съставен от футболен стадион с лекоатлетическа писта, две спортни площадки и тенис корт, три стадиона в съставните села на общината, спортни бази, предоставени за използване от спортните клубове, физкултурни салони и спортни площадки към училищата и др. В съставните селища на общината се намират съответно един спортно развлекателен комплекс - в село Добри дял, спортна зала, парк и стадион - в село Джулюница, поземлен имот - в село Мерданя, резервен терен и стадион - в село Козаревец. Всички тези съоръжения представляват публична общинска собственост. Общата площ на спортните обекти е около 115 дка. Застроената площ е 556 кв.м, а разгъната застроена площ - 1186 кв.м.
   На територията на Община Лясковец действат единайсет спортни клуба, от които седем футболни, един хандбален, един волейболен, един гимнастически и един клуб по ориентиране. Това са: ФК “Левски - Лясковец“ - гр. Лясковец, КФС “Юнак“ - с. Мерданя, ФК “Спортист“ - с. Козаревец, ФК “Владислав - 2004” - с. Джулюница, ФК “Вихър“ - с. Добри Дял, ФК “Аркус “ - гр. Лясковец, ФК “Прити“ - гр. Лясковец, ХК „Владислав - 2009” - с. Джулюница, Волейболен клуб - гр. Лясковец, ГК „Юначе” - гр. Лясковец, СК „Браун Тим” - гр. Лясковец. Всички те вземат участие в множество разнообразни първенства и надпревари, а някои от тях редовно завоюват призови места.
   Броя на състезателите е над 220 човека, като около 100 са деца и ученици активно участващи в мероприятията от спортните календарни на съответните клубове. Дейността на спортните клубове е насочена към развитие на физическата култура и дееспособност на участващите в тях състезатели, както и към постигането на по-добри спортни резултати и успехи.
   Част от спортните клубове осъществяват тренировъчен процес на прилежащите спортни площадки и игрище към стадион „Михаил Алексиев” в гр. Лясковец. През последните години се забелязва тенденция към нарастване на интереса за използване на спортните площадки и с цел провеждане на работнически турнири, организирани от фирмите на територията на общината.
   Основните приоритети на Община Лясковец в областта на спорта са насочени към задоволяване потребностите на населението от системни занимания с физически упражнения и спорт, и формиране на трайни навици за водене на здравословен начин на живот. Част от тези приоритети е и създаването и предлагането на условия за упражняване на различни видове спорт. Община Лясковец активно търси външни източници на финансиране с цел подобряване на материално-техническата база и условията за използване на спортните съоръжения. Успехът в тази насока ще създаде благоприятни условия за спорт както за гражданите на общината така и за спортните клубове на нейна територия. По този начин ще се даде тласък за възраждане на традициите в сферата на спорта и ще се предоставят по-добри възможности за спортуване на децата и младежите от общината.
Спортни клубове на територията на община Лясковец
ФК "Левски - Лясковец" - гр. Лясковец
Kонтакти:
Милко Андреев
тел.: 0887 112972
 
КФС "Юнак" - с. Мерданя
Kонтакти:
Иван Караиванов
тел.: 0888 203332
 
ФК "Спортист" - с. Козаревец
Kонтакти:
Андрей Андреев
тел.: 0877 299797
e-mail:
 
ФК "Владислав - 2004" - с. Джулюница
Kонтакти:
Върбан Боев
тел.: 0898 929638
 
ФК "Вихър" - с. Добри дял
Kонтакти:
Даниел Райков
тел.: 0885 840586
e-mail:
 
ФК "Аркус" - гр. Лясковец
Kонтакти:
Ивайло Величков
тел.: 0887 835395
e-mail:
 
ХК "Владислав - 2009" - с. Джулюница
Kонтакти:
Румен Стойков
тел.: 0888 857752
e-mail:
 
Волейболен клуб - гр. Лясковец
Kонтакти:
Димитър Григоров
тел.: 0886 436856
 
ГК "Юначе" - гр. Лясковец
Kонтакти:
Марийка Сухлоева
тел.: 0888 949382
e-mail:
 
СК "Браун Тим" - гр. Лясковец
Kонтакти:
Калин Пенчев
тел.: 0887 536226
e-mail:

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |