Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

24.11.2021

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 ноември 2021 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет…
Поздрав на кмета на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова…

21.11.2021

Поздрав на кмета на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова по повод Деня на християнското семейство и младеж

Скъпи съграждани, В днешния ден, отправям сърдечните си поздрави и благопожелания по повод един от най-сплотяващите празници – Въведение Богородично - Денят на…

19.11.2021

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 23 ноември 2021 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет…

03.11.2021

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 4 ноември 2021 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет…
Обръщение на д-р Ивелина Гецова по повод Деня на…

01.11.2021

Обръщение на д-р Ивелина Гецова по повод Деня на народните будители

Скъпи съграждани, Уважаеми съвременни будители - лекари и учители, инженери и архитекти, хора на науката, образованието, културата, на словото, прогреса и…

26.11.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,   Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

25.11.2021

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от Йовевелектрик за Разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в УПИ VI - за…

19.11.2021

Заповед във връзка с провеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

Заповед №2414 / 17.11.2021 г. във връзка с провеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

19.11.2021

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт - Решение за определяне условията и реда за организиране и провеждане на пазара в с. Джулюница, общ. Лясковец и отмяна на решение №172 / 29.10.2020 г. на Общински съвет Лясковец

На основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Община Лясковец уведомява всички заинтересовани лица, че…

18.11.2021

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт - План-сметка за приходите и разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на община Лясковец през 2022 г.

На основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 62 и чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)…