Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Козаревчани отбелязаха храмовия си празник с курбан…

14.10.2021

Козаревчани отбелязаха храмовия си празник с курбан за здраве

На 14-ти октомври православната българска църква отбелязва паметта на светицата Петка Търновска. Света Петка е една от най-обичаните и почитани светици не само в…

14.10.2021

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 14 октомври 2021 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет…
Театралните колективи от Лясковска община взеха…

13.10.2021

Театралните колективи от Лясковска община взеха призови места във фестивала „Камъка“

Преди няколко дни нашите театрални състави участваха в престижен форум и спечелиха награди от него. В съседна Горна Оряховица в продължение на няколко дни се…
Обръщение на кмета д-р Гецова по повод Деня на…

12.10.2021

Обръщение на кмета д-р Гецова по повод Деня на българската община

Уважаеми съграждани, Уважаеми служители на общинска администрация,   За мен е удоволствие да Ви поздравя по случай Деня на българската община – 12 октомври…

11.10.2021

АПИ все още не е възложила планове за зимното поддържане на републиканската пътна мрежа

Уважаеми жители на Община Лясковец, Във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация-Лясковец, Ви уведомяваме, че Българската браншова камара „Пътища“ все…

18.10.2021

Изтича срокът за подаване на Декларация за освобождаване от такса за битови отпадъци за имот, който няма да се ползва през 2022 г.

Отдел "Местни приходи", при Общинска администрация Лясковец, информира гражданите на общината, че срокът за подаване на Декларация за освобождаване от…

15.10.2021

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Допълнение към документацията по приложение №2 за инвестиционно предложение за "Изграждане на плоски складове за смесено ползване - за минерални торове…

13.10.2021

Обявление №М-2702 #1 / 13.10.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 2163 от 13.10.2021г. на Кмета на…

11.10.2021

Предложение за приемане на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново, който е достъпен…

11.10.2021

Изтичат срокът за подаване на декларации за вида и броя на съдовете за битови отпадъци за 2022 г. и срокът за плащане на втора вноска на местни данъци и такси за 2021 г.

Отдел „Местни приходи“ при Община Лясковец напомня на юридическите лица - собственици на имоти на територията на община Лясковец, че на 31 октомври 2021 година…