This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Сигнали за нередности


 
   Община Лясковец е бенефициент на редица проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз и бюджета на Република България. Предоставената безвъзмездна финансова помощ допринася за устойчивото развитие на общината и региона. За постигането на тази цел, помощта следва да бъде използвана законосъобразно и целесъобразно. Въпреки съществуващите мерки и системи за вътрешен контрол, са възможни инциденти, свързани със злоупотреба със средства или нередности при използването им. Затова е важно всички институции, участващи в управлението на проекти, финансирани от фондовете на ЕС, да определят и приложат всички необходими мерки за предотвратяване на злоупотреби и разрешаване на нередности.

   Нередност е „всяко нарушение на разпоредба на общностното и/или националното право, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на ЕС, като отчете неоправдан разход в общия бюджет”.

   Вътрешни правила за предотвратяване, разкриване, съобщаване, регистриране и разрешаване на нередности в контекста на изпълнение на проекти, финансирани от ЕС, в община Лясковец.

   Вътрешните правила служат за предотвратяване, разкриване, съобщаване, регистриране и разрешаване на нередности в контекста на изпълнение на проекти, финансирани от Европейския съюз в Община Лясковец.

   За всички получени сигнали за нередности и измами служителят по нередности прави съответни проверки за установяване достоверността на изложените в сигнала обстоятелства.

   Сигнали за нередности или измами, свързани с проекти на Община Лясковец, финансирани от ЕС, можете да подадете до:

   Служител по нередности в Община Лясковец
   тел.: 0619 22078
   e-mail:

   или чрез следната форма:

 
* Име:   
 
E-mail:   
 
*   
  дължина: 0
 
 
 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |