This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...


Търсене в решенията на Общинския съвет:
        Търсене по номер на решение

Решения на Общински съвет от 2021 г.


Решение № Дата Относно
210 12.01.2021 План за дейността на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2021 година.
209 12.01.2021 Решение за одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване на с. Драгижево, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-214 - за търговски обект, квартал 51 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Драгижево, общ. Лясковец.
208 12.01.2021 Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като държавно делегирана дейност, считано от 01.01.2021 г., с капацитет 36 потребители.

 

 © 2000-2021 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |