Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Решения на Общински съвет Лясковец от 2023 година

Търсене в решенията на Общински съвет:

Решение № 518 / 05.01.2023

Относно: Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново на извънредно неприсъствено Общо събрание за одобряване на бизнес програма на дружеството за периода 2022 – 2026 г.