This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Икономика


   На територията на община Лясковец се намират няколко структуро-определящи промишлени предприятия, в които са концентрирани значителни производствени мощности и които осигуряват заетост на по-голяма част от трудоспособното население на общината. Развити са отрасли на промишлеността като машиностроене, металообработване, хранително-вкусова и текстилна промишленост. Основните предприятия са:

   "Аркус" АД
   Фирмата е основана през 1965 г. като машиностроителен завод. От 1999 г. дружеството е 100% частна собственост в т.ч. 74.32% на "Аркус България" АД, гр. Лясковец.
   Предметът на дейност на фирма "Аркус" АД включва производството на изделия с военно предназначение, машини и оборудване за машиностроенето, инструментална екипировка, нестандартно оборудване и ремонт, резервни части за автомобили, разработка на нови изделия и проекти за трансфер на технологии, транспорт, стоки и услуги за гражданския пазар. Годишният оборот на фирмата е 35-40 млн. щатски долара при средно-годишна численост на персонала 2 200 души.
   "Аркус" АД е сертифицирана за съответствие с международно приетите системи за управление на качеството ISO 9001-2000; AQAP-2110 - НАТО; EN-ISO 14001:1996 - екология; OHSAS 18001:1999 - безопасни условия на труд.
   "Аркус" АД е специализирано в производството на военна продукция, която заема 95% от стоковия обем. Дружеството е експортно ориентирано. "Аркус" АД има пълен лиценз за търговия с оръжие и осъществява търговската си дейност, съгласно изискванията на разрешителния режим за търговия с оръжие и стоки с възможна двойна употреба.
   От 2003 г. "Аркус" АД, гр.Лясковец приема политиката на диверсификация на своята дейност като създава или влиза в съучастиe в дружества с различен предмет на дейност от основния за "Аркус" АД. Такива дружества са: "Аркус строй" EАД, гр. Лясковец - проектиране и изграждане на административни и жилищни сгради, "ОК-Олимп" АД гр. Омуртаг - за производството на отливки от черни и цветни метали за машиностроенето, "Дунав лизинг" АД, с. Джулюница - производство и монтаж на алуминиева дограма, изработка на работно облекло, дървообработка и др. граждански улуги, Медицински център "Аркус медикъл" АД, гр. В. Търново и Частна профилирана гимназия "АК-Аркус" - гр. В. Търново.

   "ФМА" АД
   Фирмата е създадена през 1960 г. и вече повече от 40 г. предлага опит и традиции в областта на лакирането и литографирането върху метални листове и изработката на широка гама метални кутии и капачки. Разполага с 14 710 м2 закрита и 49 500 м2 открита площ. Капацитетът на фирмата са огромният професионален опит и традиции, висококвалифицираните кадри и стратегическото и инвестиционно планиране за достигане стандартите на ЕС. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001-2002 г.
   Основното производство включва: лакиране и литографиране на метални листове и производство на метални кутии, канти, баки и капачки тип "Омния", "Туйст Оф" и "Кронекорк". Високопроизводителните линии за лакиране и печат осигуряват прецизно изпълнение на операциите и отлично качество на крайния продукт. Вътрешното и външното покритие е в зависимост от предназначението на опаковките, които се използват в хранителновкусовата и химическата промишленост. Използваните лакове отговарят на европейските стандарти и осигуряват спазването на гаранционните качества на продуктите.
   "ФМА" АД е обновена и оборудвана с реномирани и високопроизводителни машини "Чеволани", "Судроник" и др., които в съчетание с многогодишния опит и професионализъм са утвърдили фирмата като основен производител в страната с гарантирано качество на продукцията.

   "Евротекс 21" ООД
Фирмата е основана през 1993 г. Разполага със собствени производствени сгради в гр. Лясковец. Числения състав е 120 човека.
   Фирмата е специализирана за производство на килими за баня, ръчен тъфтинг. В това производство са заети повече от 80% от общия персонал на фирмата. Основните пазари, на които фирмата продава са Германия, Англия, Швеция, Финландия, Норвегия, Австрия, Швейария, Русия, Румъния, Гърция. Това представлява 95,5% от произведената продукция. Останалите 4.5% са предназначените за вътрешния пазар. Работи основно с "Метро" и МсBricolage. Дружеството е двукратен носител на златен медал и диплом през 1997г. и 2003 г. на Международния панаир за потрбителски стоки и технологии в гр. Пловдив.
   Месечния капацитет е 15 000 м2. Изделията се изработват от 100% акрил, гаранцията е 3 г., като изделията притежават анти-слипингов /противоплъзгащ/ ефект. Килимите за баня са сертифицирани по Оko-Tex Standart100 като екологично чисти и несъдържащи вредни вещества.
   Автомобилни стелки - зает е около 20% от персонала. 60% от продукцията се продава в България, 40% е за експорт в Русия. Предлага се 5 вида качество на материала. В предлагането е включена специализирана стелка за конкретен клас автомобили.
   Метални корнизи за пердета - произвеждат се от дъщерната фирма Евротрейд и се изнасят за Германия.
   Фирмата е динамично развиваща се, известна на европейския пазар и търгува с известни търговски вериги в целия свят.

   "ПРИТИ 95" ООД
   Фирмата е създадена през 1995 г. със 100% частен капитал. Специализирана е в производство на домашни камини, камери за вграждане, готварски печки, котлета, барбекюта, аксесоари и др.
   Производството е организирано в градовете Лясковец и Горна Оряховица. Основната стратегия на дружеството е непрекъснатото маркетингово проучване на пазара, гъвкавост и непрекъснато усъвършенстване на продукцията до достигане на стандарти за качество близки или равни с европейските. От 1999 г. до днес фирмата постоянно разширява производствените, складовите и административните бази. Основната част от продукцията е предназначена за клиенти в Република България, но нейни изделия се използват и в Сърбия, Босна и Херцеговина, Словакия, Македония, Косово, Турция, Германия, Италия, Франция, Англия и Ливан.

   Винпром “Лясковец” ООД
   Предприятието е специализирано в производството на алкохолни напитки, в това число шумящи вина, специални вина, трапезни вина и ракии.
   Съчетанието на специфичните климатични условия на северно-българския лозарски район и вековната лозаро-винарска традиция с умението на технологичния екип в производството на качествени вина и ракии поставя търговските марки на фирмата сред лидерите в категорията „Пенливи вина”.
   Винпром Лясковец организира винени дегустации за туристически групи и индивидуални туристи. Програмата включва запознаване с музейната сбирка придружено от разказ за историята на избата от гид на фирмата. Посетителите имат възможността да се запознаят с бита и нрава на лясковчани, и традициите на района във винопроизводството. Също така те могат да дегустират естествено пенливи вина, пенливи билкови вина, газирана шира, десертни вина, пелин, сухи бели и червени тихи вина, колекционни и енотични вина и български ракии в залата за приемане на туристи, която се намира в подземието на най-старата винарска изба в Лясковец.

   "Тотал Вини" ООД
   "Тотал Вини" ООД е фирма за производство на високоалкохолни напитки, качествени вина и захарни изделия. Тя е едно от новите предприятия на територията на Община Лясковец.

   "Грестокомерс" ООД
   Фирмата притежава складове за търговия с хранителни стоки - сладкарски изделия, безалкохолни напитки, местни, рибни, плодове и зеленчукови консерви, пакетирани хранителни стоки и др. Фирмата е лидер в продажбата на бързооборотни стоки на територията на Централна Северна България. Фирмата е създадена през 1993 г. и оттогава се е утвърдила като надежден партньор за повече от 4000 клиенти и над 100 производители. С преместването на централното си управление в Лясковец фирмата открива складова база с площ 7000 кв.м. „Грестокомерс” разполага с шест собствени складови и логистични бази във Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Габрово, Севлиево и Русе с обща складова площ 15 000 кв.м. В собствения й автопарк има над 100 товарни автомобила. В „Грестокомерс” работят над 250 предимно млади и квалифицирани работници. Компанията си сътрудничи успешно с Обшина Лясковец и участва в съвместни проекти за развитие на бизнеса в града.

   "Кехлибар" ООД
   Фирмата е създадена със 100% частен капитал. Фабриката за производство на олио е построена през 1998 г. и оттогава се реконструира, модернизира и обновява непрекъснато. Тя е с капацитет над 2 000 т слънчогледово олио годишно и разполага със собствена складовабаза; пресово-лющачен цех; рафинерия; парова централа; бутилиращ цех с линия за бутилиране на РЕТ бутилки; електронна везна до 50 тона.
   Предмет на дейност на "Кехлибар" ООД е изкупуването и преработката на маслодаен слънчоглед и производството на рафинирано слънчогледово олио с марката "Кехлибар" и слънчогледов експелер (кюспе). Други дейности на фирмата са изкупуването на зърно и търговията с него, както и търговска дейност в страната и чужбина.
   В дружеството работят по трудов договор над 50 човека, като по-голяма част от тях са заети в производството и реалицзацията на слънчогледовите олио и експелер. Създадена е активна дистрибуторска мрежа в Северна България, благодарение на която продажбите на произвежданата продукция бележат ръст всяка година.

   "Рапид ойл индъстри" ООД
   Заводът на фирмата в с. Козаревец е новосъздадено предприятие за добив на растителни масла и производство на биодизел. Фирмата е с най-модерно оборудване, част от техниката е доставена от Испания, Италия и Белгия. "Рапид ойл индъстри" е шестия поред завод за биогориво в България.

   "Атла Мария" ЕТ
   "Атла Мария" ЕТ е маслена фабрика на територията на с. Козаревец. Основана е през 1991 г., а през 1994 г. започва проектирането и строителството на своя собствена фабрика за преработка и рафиниране на маслодайни култури. До 2006 г. произвежда основно масло от слънчоглед, а заедно с това производство вече обработва рапично и царевично масло. По този начин предлага на българския пазар един изцяло нов екологичен и здравословен продукт – рафинирано царевично масло. Продуктът притежава изключителни гастономически качества и отговаря на изискванията на европейските и българските стандарти.

   "БМД – Инженеринг" ЕТ
   Фирма "БМД – Инженеринг" ЕТ е създадена през 2006 г., като пряк приемник на "Еталон - 91". Във фирмата работят специалисти с над 40 години стаж във везностроенето. Фирмата извършва проектиране, монтаж, поддръжка, ремонт и модернизация на всички видове електронни и механични автомобилни везни, промишлени везни и дозатори.

   "Масив дизайн" ЕТ
   Мебелна къща "Масив дизайн" ЕТ е основана през 1993 г. Производствената база е от 2 300 кв.м. в село Козаревец. В нея се изработват висококачествени мебели по индивидуален проект на клиента с безплатен монтаж и доставка, а именно кухни, спални, детско и офис обзавеждане, както и обзавеждане за хотели и магазини, и интериорни врати.

   "Стил 90" ООД
   Фирмата произвежда плодови и зеленчукови консерви от екологично чисти полодове и зеленчуци, призведени при внимателен подбор и контрол на качеството от екологично чисти райони. Рецептите и технологиите осигуряват трайност с доказани вкусови качества, съхранявайки свежия вкус и аромат на вложените продукти.

   "Домат" АД
   Фирмата е със седалище в с.Джулюница и преработва селскостопанска продукция, като произвежда плодови и зеленчукови консерви и готови храни.

   "Болкан фроузен фуудс" ООД
   "Болкан фроузен фуудс" ООД е фирма със седалище в с. Джулюница. Тя е ново предприятие за преработка и замразяване на плодове и зеленчуци, изградено на собствена земя с площ 16 дка, със застроена площ 2200 кв. м и застроен обем 13425 куб. м. Базата е въведена в експлоатация през месец юни 2006 година. Изградени са всички необходими производствени, стопански и складови площи. За кратък период "Болкан фроузен фуудс" ООД завоюва устойчиво присъствие на европейския пазар за замразени плодове и зеленчуци и реализира своята продукция в Германия, Англия, Австрия и други.

   "Оранжерии с. Джулюница"
   "Оранжерии с. Джулюница" работят сезонно и произвеждат предимно краставици и домати без използване на отопление.

   "Стефанов – Иван Стефанов 04" ЕООД
   "Стефанов – Иван Стефанов 04" ЕООД е фирма с база в с. Драгижево и предмет на дейност производство на трайни и сурово сушени колбаси.

   Сладкарска къща "Аниел"
   Сладкарска къща "Аниел" е създадена през 2005 година, от 2008 година развива дейност на територията на община Лясковец в с. Козаревец. Фирмата произвежда и разпространява сладкарски изделия в цялата страна. Обемът на продукцията е около 1.3 тона на ден. Произведените изделия се отличават със специфичен домашен вкус.

   Делът на частния сектор в общинската икономика определя мащабите на местната инициатива за развитие на стопанската дейност и привличане на нови местни и чужди инвеститори.
   Осигуряването на работни места, достъпът до сериозни пазари, защитата на сертификати за качество, както и наградите от изложения са доказателство за устойчивото развитие на фирмите в региона и за ролята им в развитието на общината.

   На територията на община Лясковец земеделската земя е 122 253 дка, в т.ч. ниви с площ 97 684 дка, разпределени в 16 726 земеделски имота. От тях 9 512 имота са с обща площ 54 021 дка и размер от 3 до 10 дка. Уедряването на земята, активизирането на нейния пазар и нейното ефективно използване са в пряка връзка с цялостното развитие на селскостопанския отрасъл. Независимо от разпокъсаността на земята пазарно-ориентираните кооперации и арендаторите в община Лясковец стопанисват сравнително големи площи. Към настоящия момент земята се обработва от пет земеделски кооперации, дванадесет арендатори и много частни земеделски стопани.
   Основната цел в селското стопанство е развитието на ефективно производство чрез рационалното използване на природните, финансовите и трудовите ресурси.
   Природните условия са подходящи за отглеждането на различни зърнени култури. Засетите площи с пшеница са в границите от 32 000 до 34 000 дка, на ечемика - около 7 000 дка, на слънчогледа 13 000 дка. Отглежда се царевица, рапица и др.
   Подходящите почвени и климатични условия, както и местоположението на района създават благоприятни условия за развитие и процъфтяване на лозарството сектор, при който възвращаемостта е четири пъти по-голяма от вложените средства. Влошаването на възрастовата структура на лозята показва, че са необходими инвестиции и увеличаване на заетите площи. На територията на общината са новозасети 150 дка винени сортове лозя. Основна цел в сектора е интегрирането между земята, суровината и крайния продукт.
   Лясковският край е прочут с традициите и умението на населението в зеленчукопроизводството. Традициите на жителите на общината в този сектор са от векове, а опитът им се е разпространявал и в другите страни - Чехия, Унгария, Сърбия, Румъния и Русия. В момента зеленчукопроизводството е изцяло в личния сектор, където се наблюдава увеличаване на площите с домати, пипер и картофи.
   От трайните насаждения се отглеждат праскови, череши и десертни лозя.
   Животновъдството, като подотрасъл е изцяло съсредоточено в частния сектор. Отглеждат се говеда, свине, овце и кози. Застъпено е пчеларството.
   Обслужването на тези два подотрасъла се извършва от машинен парк, който включва комбайни, верижни и колесни трактори, сеялки, култиватори, плугове, пръскачки, сламопреси, тороразпръсквачки, брани, косачкии др.
   Увеличаването на селскостопанското производство и изграждането на конкурентноспособно селско стопанство се постига чрез инвестиции в отрасъла. В общината са завършени два частни проекта, подпомогнати от САПАРД, както и е закупена селскостопанска техника със средства от същата програма.

   Природните дадености на общината са особено благоприятни за развитие на туризма във всичките му алтернативни форми. В град Лясковец доминира манастирския ансамбъл "Св.Св. Петър и Павел", сполучливият избор на място, композицията и добрия му външен вид го правят естествен кулминационен завършек на Лясковската долина. Богатата история на манастира е свързана с първото духовно училище в България. В града се намира и единствения в България музей на градинарството.
   В защитената местност "Лесопарка" край град Лясковец са изградени и функционират Водно-увеселителен комплекс "Водопада", Ловна хижа със заведения за хранене и настаняване, комплекс Лесопарка, включващ ресторант-бар, хотелска част и почивна станция, и Ваканционно селище „Манастира”. В защитената местност са запазени части от естествени смесени широколистни гори от космат дъб, полски бряст, турска леска, клен и др., сред които голям брой вековни и забележителни дървета.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |