Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Икономика Промишленост На територията на община Лясковец се намират няколко структуро-определящи промишлени предприятия, в които са концентрирани значителни производствени мощности и които осигуряват заетост на по-голяма част от трудоспособното население на общината. Развити са отрасли на промишлеността като машиностроене, металообработване, хранително-вкусова и текстилна промишленост. Делът на частния сектор в общинската икономика определя мащабите на местната инициатива за развитие на стопанската дейност и привличане на нови местни и чужди инвеститори. Осигуряването на работни места, достъпът до сериозни пазари, защитата на сертификати за качество, както и наградите от изложения са доказателство за устойчивото развитие на фирмите в региона и за ролята им в развитието на общината. Сред основните предприятия са:

„Аркус” АД „Аркус” АД „Аркус” АД Фирмата е основана през 1965 г. като машиностроителен завод. От 1999 г. дружеството е 100% частна собственост в т.ч. 74.32% на „Аркус България” АД, гр. Лясковец. Предметът на дейност на фирма „Аркус” АД включва производството на изделия с военно предназначение, машини и оборудване за машиностроенето, инструментална екипировка, нестандартно оборудване и ремонт, резервни части за автомобили, разработка на нови изделия и проекти за трансфер на технологии, транспорт, стоки и услуги за гражданския пазар. Военната продукция, заема 95% от стоковия обем. Дружеството е експортно ориентирано. „Аркус” АД има пълен лиценз за търговия с оръжие и осъществява търговската си дейност, съгласно изискванията на разрешителния режим за търговия с оръжие и стоки с възможна двойна употреба. Фирмата е най-големият работодател на територията на общината. От 2003 г. „Аркус” АД, гр. Лясковец приема политиката на диверсификация на своята дейност като създава или влиза в съучастиe в дружества с различен предмет на дейност от основния за „Аркус” АД. Такива дружества са: „Аркус строй” EАД, гр. Лясковец - проектиране и изграждане на административни и жилищни сгради, „ОК-Олимп” АД гр. Омуртаг - за производството на отливки от черни и цветни метали за машиностроенето, „Дунав лизинг” АД, с. Джулюница - производство и монтаж на алуминиева дограма, изработка на работно облекло, дървообработка и др. граждански услуги, Медицински център „Аркус медикъл” АД, гр. В. Търново и Частна профилирана гимназия „АК-Аркус” - гр. В. Търново.

„Армако” АД „Армако” АД „Армако” АД „Армако” АД е една от най-младите и модерни фирми на територията на община Лясковец. Това е частна българска компания, която притежава лиценз за внос, износ и трансфер на оръжия и брокерска дейност на оръжия. Фирмата предлага широка гама оръжия, боеприпаси, оптично оборудване и компоненти за боеприпаси. Компанията е специализирана в износ и търговия на продукти от български, европейски, източно-европейски, руски и други производители от отбранителната индустрия. Работи отлично на световните оръжейни пазари в пълно съответствие с всички резолюции на Съвета за сигурност на ООН и международните договори за контрол на въоръженията. Инвеститорите са оборудвали производството с модерни машини с цифрово-програмно управление.

„Алпен и синове” ООД Предметът на дейност на фирмата включва конструиране и изработка на инструментална екипировка и нестандартно оборудване, производство и пласмент на шприцови, щанцови и автоматични детайли и изделия, търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки, производство и търговия на селскостопанска, земеделска продукция и инвентар, производство, изкупуване, преработка и реализация в страната и чужбина на всички разрешени от закона видове растениевъдна, животинска и промишлена продукция, производство, търговия и дистрибуция на строителни и електро-материали, инструменти и механизация, покупко-продажба и обзавеждане на недвижими имоти, покупка на стоки и други вещи.

„Мултимес груп” ООД „Мултимес Груп” - гр. Лясковец е месопреработвателно предприятие за преработка на меса от домашни копитни животни. Стратегическото географско позициониране в централната част на страната позволява своевременно и бързо реагиране за доставка на стоки във всички краища на България. Фирмата е създадена през 2000 година, но като месопреработвателно дружество започва дейност през месец септември 2013 година, в нова и модерна фабрика, съобразена и отговаряща на всички Европейски стандарти и норми, на обща застроена площ от 1846 кв. м. Самата производствена сграда е със застроен обем от 8741.00 куб. м. и разполага с минусова камера за съхранение с обем от 500 палетни места, с производствени зали, складови и пакетажни помещения, снабдени с всички необходими за производствения процес машини, съоръжения, апарати и материали, с три шокови хладилни централи за бързо замразяване на продуктите, с линия за транжиране на месо, предназначена за разфасоване, обезкостяване и сортиране на месни продукти и др.

„Брот Мел” ЕООД „Брот Мел” ЕООД „Брот Мел” ЕООД „Брот Мел” ЕООД е част от бизнес групата Агроблок, която включва предприятия, осъществяващи дейност в сектора на земеделието и търговията със селскостопанска продукция. Централно място сред дейностите на дружеството заема търговията със зърно, семена, препарати за растителна защита, минерални торове и петролни продукти за нуждите на селскостопанските машини. През 2020 година „Брот Мел” ЕООД въвежда в експлоатация нова и модерна складова база, изградена съобразно всички стандарти за съхранение на зърно, минерални торове и препарати, която се намира в град Лясковец. Капацитетът на базата е 6 силоза с обща вместимост до 33 000 тона зърно и плоски складове за съхранение на зърно, минерални торове, препарати за растителна защита и семена с обща вместимост от 20 000 тона. Част от целия комплекс на базата е и модерна лаборатория за анализ на зърнени и маслодайни култури. В складовата база в Лясковец работят над 90 служители. Те обслужват, както съхранението на стоките и целия процес по обработка, така и дружеството „Транс Грейн” ЕООД, което разполага с модерен автопарк, гарантиращ експедитивното и сигурно извозване на продукцията до всяка точка, заявена от клиентите. Дружеството притежава повече от 45 тежкотоварни автомобила, специализирани за транспорт на зърнени култури и препарати за растителна защита, полуремаркета за насипни и пакетирани товари, цистерни за светли горива и строителна техника, както и 20 лекотоварни автомобила.

„ФМА” АД „ФМА” АД "ФМА" АД Фирмата е създадена през 1960 г. и оттогава предлага опит и традиции в областта на лакирането и литографирането върху метални листове и изработката на широка гама метални кутии и капачки. Капацитетът на фирмата са огромният професионален опит и традиции, висококвалифицираните кадри и стратегическото и инвестиционно планиране за достигане стандартите на ЕС. Основното производство включва: лакиране и литографиране на метални листове и производство на метални кутии, канти, баки и капачки тип „Омния”, „Туйст Оф” и „Кронекорк”. Високопроизводителните линии за лакиране и печат осигуряват прецизно изпълнение на операциите и отлично качество на крайния продукт. Вътрешното и външното покритие е в зависимост от предназначението на опаковките, които се използват в хранително-вкусовата и химическата промишленост. Използваните лакове отговарят на европейските стандарти и осигуряват спазването на гаранционните качества на продуктите. „ФМА” АД е обновена и оборудвана с реномирани и високопроизводителни машини, които в съчетание с многогодишния опит и професионализъм са утвърдили фирмата като основен производител в страната с гарантирано качество на продукцията.

„Евротафт” АД „Евротафт” АД „Евротафт” АД „Евротафт” АД е създадено през 2016 г., като основни акционери са фирма „Евротекс 21” ЕООД, основана през 1993 г. и Денчо Димов като физическо лице. Фирмата е специализирана в производството на ръчно тафтирани килими за баня, а от 1998 г. продукцията се реализира изключително на европейския пазар. Оновните клиенти на „Евротафт” АД са от Великобритания, Белгия и Германия. Във фирмата работят 25 работници, като основната част от тях са дългогодишни служители с голям опит. От 2020 година се работи с нови и модерни технологии. Новите машини работят с термопластичен еластомер - най-новият материал в килимарството. При него няма стареене, изгаряне и е безвреден за околната среда. Освен това в „Евротафт” се работи с лазерен нож за обрязване на готовото изделие, с което едновременно се облекчава трудът на работниците и се постига голяма точност.

„Прити 95” ООД „Прити 95” ООД „Прити 95” ООД Фирмата е създадена през 1995 г. със 100% частен капитал. Специализирана е в производство на домашни камини, камери за вграждане, готварски печки, котлета, барбекюта, аксесоари и др. Производството е организирано в градовете Лясковец и Горна Оряховица. Основната стратегия на дружеството е непрекъснатото маркетингово проучване на пазара, гъвкавост и непрекъснато усъвършенстване на продукцията. Над 350 души са пряко заети в основното производство. От 1999 г. до днес фирмата постоянно разширява производствените, складовите и административните бази. Основната част от продукцията е предназначена за клиенти в Република България, но нейни изделия се използват и в Сърбия, Босна и Херцеговина, Словакия, Македония, Косово, Турция, Германия, Италия, Франция, Англия и Ливан. Фирмата предлага и успешно продава на пазара и модерни пелетни камини.

Винпром „Лясковец” ООД Предприятието е специализирано в производството на алкохолни напитки, в това число шумящи вина, специални вина, трапезни вина и ракии. Съчетанието на специфичните климатични условия на северно-българския лозарски район и вековната лозаро-винарска традиция с умението на технологичния екип в производството на качествени вина и ракии поставя търговските марки на фирмата сред лидерите в категорията „Пенливи вина”. Винпром Лясковец организира винени дегустации за туристически групи и индивидуални туристи. Те могат да дегустират естествено пенливи вина, пенливи билкови вина, газирана шира, десертни вина, пелин, сухи бели и червени тихи вина, колекционни и енотични вина и български ракии. Много легенди, документи, предмети от археологическите разкопки в околностите на град Лясковец, между които е и открита римска преса за грозде, доказват че винарството е един от най-старите занаяти на лясковчани.

„ТИМ” ООД „ТИМ” ООД „ТИМ” ООД Дружество „ТИМ” ООД е създадено през 2003 г. Основният му предмет на дейност е търговия с безалкохолни напитки и български и вносен алкохол. Дейността му се разпростира на територията на областите Велико Търново, Шумен, Плевен и Ловеч. Дружеството има добре развит търговски екип, който спомага за осъществяване на продажбените процеси и превръщането на „ТИМ” ООД в лидер на пазара. През 2014 година стартира изграждането на Логистична база ТИМ в град Лясковец, с разгъната застроена площ от близо 5 декара. Целта на инвестицията е да се създаде съвременна база, отговаряща на всички европейски стандарти в областта на логистиката, като след нейното изграждане да се централизира цялостното обслужване на пазара в област Велико Търново. През декември 2016 „ТИМ” ООД обединява два от големите си склада в Горна Оряховица и Велико Търново и отворя в Лясковец новата сграда за обслужване на своята логистична дейност. Със стъпването си на територията на град Лясковец, фирмата осигурява за жителите на общината и региона заетост в модерна и безопасна среда на труд и реализация. За близо двадесетте години на своята дейност „ТИМ” ООД е защитила името си на надежден партньор и коректен работодател.

„Го грил” ООД „Го грил” ООД „Го грил” ООД „Го грил” ООД е трето поколение фамилна компания, успяла да съхрани уникалните традиции на горнооряховската скара. Създадена е през 2010 година и оттогава налага концепция в храненето, при която съчетава типично българската традиция и модерното виждане, усещане и отношение към храната, като реализира и амбицията за изграждане на верига обекти за бързо хранене. „Го грил” ООД - гр. Лясковец е носител на наградата за трето място в сектор „Хранително-вкусова промишленост” в престижната класация на вестник „Капитал” за най-динамичните малки и средни компании в България за 2013-та година. В същата година фирмата открива 26 нови обекта и реализира над 300% ръст на продажбите. Компанията работи успешно с множество обекти GO GRILL на територията на България, като разполага с модерна логистична и производствена база и има дългосрочни бизнес-отношения с водещи партньори в областта на хранително-вкусовата промишленост. През годините „Го грил” ООД създава успешен модел за управление на обектите си в условията на франчайзинг, като наред със създаването на стотици работни места в страната, дава шанс за изграждане на успешен и дългосрочен собствен бизнес.

„Астрея 91” ООД „Астрея 91” ООД е българска компания, създадена през 2006 г. в гр. Горна Оряховица. Дружеството е приемник на дейността на ЕТ „Божанка Макавеева”, основана през 1991 г. в гр. Горна Оряховица, със същия предмет на дейност. Сладкарските продукти на фирмата са познати най-вече под марката „Жанета”, която е добре известна в търговската мрежа на страната. Подуктите са с трайно присъствие и в няколко европейски страни като Испания, Великобритания, Унгария, Румъния и Гърция. През годините от своето създаване дружеството се развива успешно и устойчиво разширява, както асортимента си, така и броя служители и пазарите, на които предлага продукцията си. Една от важните стъпки в процеса на разрастване е построяването и въвеждането в експлоатация на нова по-голяма производствена база в гр. Лясковец. Значителното увеличение на производствената площ, дава възможност за доброто налагане на фирмата на международния пазар, дори и извън Европейския съюз. Към момента „Астрея 91” ООД е една от устойчиво развиващите се български компании в сегмента с имидж на коректен партньор спрямо своите клиенти, доставчици, служители и потребители. Има изградени дългосрочни партньорски взаимоотношения с утвърдени дистрибуторски компании, складове, борси и магазини. Успешно продава продукцията си и поддържа добри търговски взаимоотношения с български и чуждестранни партньори.

„Кехлибар” ООД „Кехлибар” ООД "Кехлибар" ООД „Кехлибар” ООД е дружество с ограничена отговорност със 100% частен капитал. Предмет на дейност на „Кехлибар” ООД е изкупуването и преработката на маслодаен слънчоглед, производство и бутилиране на слънчогледово олио с марката „Кехлибар” и слънчогледов шрот. Фабриката за производство на олио, построена през 1997 г., се намира в промишлената зона на гр. Лясковец. Дружеството има годишен капацитет за преработка от 50 000 млн. тона слънчогледови семки и капацитет за съхранение на 20 000 млн. тона маслодайни семена. Фирмата предлага на пазара и висококалорични пелети от слънчогледова люспа - модерно и екологично чисто гориво. С високо качество и съвършен дизайн на опаковките, продуктите на фирма „Кехлибар” се наложиха на пазара и са търсени в търговската мрежа, предпочитани заради отличното качество и винаги конкурентните цени.

„Грестокомерс” ЕООД „Грестокомерс” ЕООД е компания с дългогодишни традиции и опит в дистрибуцията и логистиката на бързооборотни стоки на едни от водещите български производители. От създаването си през 1993 г. до днес компанията се е превърнала в лидер на територията на централна северна България, изграждайки регионални складови бази в Габрово, Севлиево, Плевен, Шумен, Русе, както и централна логистична база в град Лясковец с обща складова площ над 15 000 кв. м. Асортиментната листа включва над 3000 артикула, които обслужват ежедневно нуждите и потребностите на дългогодишните и верни клиенти и партньори на фирмата. „Грестокомерс” ЕООД „Грестокомерс” ЕООД За последните 10 години развитието на компанията е бързо и динамично, уповавайки се на принципи, като лоялност, иновативност и гъвкавост. В тези години служителите на фирмата са се сдобили с необходимия опит и професионализъм, за да изградят традиции в областта на търговията и дистрибуцията, които днес са успешен модел на поведение за много фирми. В периода на бързо променящата се пазарна среда, Грестокомерс усъвършенства своята дейност, като става основен дистрибутор на водещи марки и производители. Компанията има желанието, волята и търпението да се развива, да разширява своето портфолио от предлагани стоки, броя на клиентите си, както и екипа си от професионалисти.

„Геомар АгроТех” ЕООД „Геомар АгроТех” ЕООД „Геомар АгроТех” ЕООД Основната дейност на „Геомар АгроТех” ЕООД е насочена към рециклиране, производство и търговия със селскостопанска техника. Стратегията на ръководството включва прилагане на иновативен подход при предлагане на висококачествени услуги, свързани с производство и продажба на пълния набор от селскостопанска техника и агрочасти, рециклиране на земеделска техника и инвентар. От края на 2012 г. фирмата реализира мащабна инвестиция от 3 милиона лева върху 11 866 кв.м. за изграждане на „Представителство за селскостопанска техника”, което включва навес за селскостопанска техника, две халета, офис сграда с изложбена площ и демонстрационен център. Новата производствена база е разположена в село Козаревец до първокласен път I-4 (E772) София - Варна, отстояща на 13 км североизточно от град Лясковец. От 2015 година „Геомар АгроТех” ЕООД пуска в производство собствена серия от селскостопански инвентар, който да отговори на потребностите на земеделските производители. Дружеството предлага селскостопански инвентар на водещи фирми и контра тежести за всички марки трактори, а също така ремаркета и полуремаркета на световно известната фирма Wielton. Фирмата е официален представител за България за всички агро варианти машини на Haullote.

„Тотал Вини” ООД „Тотал Вини” ООД е фирма за производство на високоалкохолни напитки, качествени вина и захарни изделия. „Тотал Вини” ООД е българска компания, разполагаща със собствена мрежа, дистрибутираща стоките в България и чужбина. Продукцията е позната на българския и чуждестранен пазар. В своята структура дружеството притежава три подразделения: винарска изба за производство на бели и червени вина, фабрика за производство на високоалкохолни напитки и фабрика за производство на захарни изделия.

„Атла Мария” ЕТ „Атла Мария” ЕТ „Атла Мария” ЕТ „Атла Мария” ЕТ е маслена фабрика на територията на с. Козаревец. Основана е през 1991 г., а през 1994 г. започва проектирането и строителството на своя собствена фабрика за преработка и рафиниране на маслодайни култури. До 2006 г. произвежда основно масло от слънчоглед, а заедно с това производство вече обработва рапично и царевично масло. По този начин предлага на българския пазар един изцяло нов екологичен и здравословен продукт – рафинирано царевично масло. Продуктът притежава изключителни гастрономически качества и отговаря на изискванията на европейските и българските стандарти. През последните години фабриката предлага висококалорични екобрикети от слънчогледова люспа, подходящи за котли, печки и камини.

„БМД – Инженеринг” ЕТ Фирма "БМД – Инженеринг" ЕТ е създадена през 2006 г., като пряк приемник на "Еталон - 91". Фирмата предлага решения в областта на теглоизмерването и дозирането. „БМД – Инженеринг” извършва проектиране, монтаж, поддръжка, ремонт и модернизация на всички видове електронни и механични автомобилни везни, промишлени везни и дозатори. Производител е на крепежни елементи за теизометрични датчици на известната немска фирма "Флинтек". Фирмата доставя и монтира взривозащитени везни от одобрен тип с всички сертификати за оценка на съответствие, аналитични, прецизни и медицински везни и храномери. "БМД Инженеринг" разполага със собствена лаборатория с еталонни теглилки.

„Стил-90” ООД „Стил-90” ООД е компания, създадена през 1990 година в Лясковец. Фирмата произвежда плодови и зеленчукови консерви от екологично чисти полодове и зеленчуци, произведени при внимателен подбор и контрол на качеството от екологично чисти райони. Производственият цех и складова база са съобразени с европейските изисквания и стандарти. Внедрена е и система за безопасност на храните. Рецептите и технологиите при консервирането осигуряват за клиента богата гама от асортименти без консерванти и изкуствени овкусители и оцветители. Нестерилизираните консерви не преминават термична обработка, а са произведени на основата на млечно-киселата ферментация и са с доказани вкусови качества. Високото качество на суровините и прецизният контрол при производствения процес, утвърждават „Стил-90” ООД като предпочитан партньор не само на българския, но и на чуждите пазари.

„Троя-Стил” ЕООД „Троя-Стил” ЕООД разполага със самостоятелни обекти – фирмен магазин, заведение за бързо хранене, машинно помещение, автомивка, склад за бира и безалкохолни напитки и склад за алкохолни напитки на обект „Складова база - поетапно”.

„Димаго 1” ООД „Димаго 1” ООД е създадена през 1999 година с основна дейност търговия и дистрибуция на захарни изделия. Фирмата разполага със собствена складова база на площ 800 кв. м и няколко наети спомагателни помещения. Автопарка на фирмата се състои от 12 тежкотоварни и 7 лекотоварни автомобила, отговарящи на всички изисквания за превоз на хранителни стоки. Водещи бизнес принципи са коректността, лоялността и добро обслужване на клиентите. „Димаго 1” ООД създава собствена гама от продукти, отговарящи на интереса на българския потребител. Фирмата извършва логистика и дистрибуция към 230 едрови клиента и работи успешно с голям брой вериги магазини.

Сладкарска къща „Аниел” Сладкарска къща „Аниел” Сладкарска къща „Аниел” Сладкарска къща „Аниел” е създадена през 2005 година, а от 2008 година развива дейност на територията на община Лясковец в с. Козаревец. Фирмата произвежда и разпространява сладкарски изделия в цялата страна. Произведените изделия се отличават със специфичен домашен вкус. Сладките изкушения на „Аниел” носят в себе си следи от арменската, гръцката и турската традиции, както и от стари български рецепти. Те се изработват по специална технология, благодарение на която, голяма част от тях, не съдържат консерванти. Селско стопанство На територията на община Лясковец земеделската земя е 122 253 дка, в т.ч. ниви с площ 97 684 дка, разпределени в 16 726 земеделски имота. От тях 9 512 имота са с обща площ 54 021 дка и размер от 3 до 10 дка. Уедряването на земята, активизирането на нейния пазар и нейното ефективно използване са в пряка връзка с цялостното развитие на селскостопанския отрасъл. Независимо от разпокъсаността на земята пазарно-ориентираните кооперации и арендаторите в община Лясковец стопанисват сравнително големи площи. Към настоящия момент земята се обработва от пет земеделски кооперации, дванадесет арендатори и много частни земеделски стопани. Основната цел в селското стопанство е развитието на ефективно производство чрез рационалното използване на природните, финансовите и трудовите ресурси. Земеделски земи край Лясковец Земеделски земи край Лясковец Природните условия са подходящи за отглеждането на различни зърнени култури. Засетите площи с пшеница са в границите от 32 000 до 34 000 дка, на ечемика - около 7 000 дка, на слънчогледа 13 000 дка. Отглежда се царевица, рапица и др. Подходящите почвени и климатични условия, както и местоположението на района създават благоприятни условия за развитие и процъфтяване на лозарството сектор, при който възвращаемостта е четири пъти по-голяма от вложените средства. Влошаването на възрастовата структура на лозята показва, че са необходими инвестиции и увеличаване на заетите площи. На територията на общината са новозасети 150 дка винени сортове лозя. Основна цел в сектора е интегрирането между земята, суровината и крайния продукт. Лясковският край е прочут с традициите и умението на населението в зеленчукопроизводството. Традициите на жителите на общината в този сектор са от векове, а опитът им се е разпространявал и в другите страни - Чехия, Унгария, Сърбия, Румъния и Русия. В момента зеленчукопроизводството е изцяло в личния сектор, където се наблюдава увеличаване на площите с домати, пипер и картофи. От трайните насаждения се отглеждат праскови, череши и десертни лозя. Животновъдството, като подотрасъл е изцяло съсредоточено в частния сектор. Отглеждат се говеда, свине, овце и кози. Застъпено е пчеларството. Обслужването на тези два подотрасъла се извършва от машинен парк, който включва комбайни, верижни и колесни трактори, сеялки, култиватори, плугове, пръскачки, сламопреси, тороразпръсквачки, брани, косачкии др. Увеличаването на селскостопанското производство и изграждането на конкурентноспособно селско стопанство се постига чрез инвестиции в отрасъла. В общината са завършени и частни проекти, подпомогнати от САПАРД, като е закупена и селскостопанска техника със средства от същата програма.