This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Култура


   В общината развиват дейност шест читалища - във всяко от населените места. Към всички читалища функционират библиотеки, като към три от тях - в Лясковец, Джулюница и Козаревец по програма „Глоб@лни библиотеки” своята дейност развиват оборудвани компютърни зали. Децата се обучават в творчески клубове, формации и танцови състави. Самодейни театрални трупи, групи за автентичен фолклор и стари градски песни дават възможност за участие на възрастното население в културния живот на общината. Всяко селище от общината организира свой ежегоден фолклорен или кулинарен празник, който с годините се превърна в запазена марка и добива все по-голяма популярност, привличайки участници от други общини и области.
   Читалище „Напредък - 1870” гр. Лясковец е основано през 1870 г. До Освобождението то развива активна културно-просветна дейност. Създадена е библиотека, основана е и една от първите театрални трупи в България, изнасят се представления. През 1896 година е построено ново здание, определено за читалище, на мястото на старото училище до църквата „Св. Никола”. През октомври 1901 г. тази сграда изгаря заедно с библиотеката. Застрахователното дружество „България” построява нова сграда през 1902 г., но тя е съборена по време на земетресението през 1913 г и читалището се приютява в прогимназията „Максим Райкович”. Лясковчани възстановяват читалищната сграда със собствени средства на настоятелството и на 26 октомври 1914 г. официално я откриват. През годините дейността на читалището се разширява и обогатява. През 1936 г. се основава градски хор, в началото църковен, а после и светски. През 1950 г. към читалището е създадена танцова трупа, а през 1957 г. се открива детската музикална школа. През 1965 г. отваря врати Музей, с експонати, събирани от населението. На 24 декември 1960 г. тържествено се открива нов читалищен дом, построен от Градският народен съвет, със салон със 600 места, помещения за музикалната школа и за библиотеката. От 1961 г. към читалището са организирани и детски курсове за изучаване на немски и френски език. Прави първите си стъпки и литературния кръжок.
   Съхранявайки своята традиция, днес читалището е средище на културния живот на града. Читалищната библиотека разполага с фонд от 50 000 книги и други библиотечни материали, а читателите са над 1000. Дейността й е насочена към изграждането й като съвременен библиотечно-информационен център. От 2010 година към библиотеката, одобрена като целева на етап 2009 по програма „Глоб@лни библиотеки - България", отваря врати и компютърна зала с 13 компютъра, 1 лаптоп и мултимедия, която ще предоставя на жителите на града свободен достъп до информационни технологии и интернет, и ще превърне читалището в партньор в образованието на деца, ученици и студенти. Към читалището своята дейност развиват Детска музикална школа, Група за стари градски песни „Бели ружи”, с художествен ръководител Добринка Стателова, Танцова школа „Ритъм” и Балет „Ритъм”, с балетен педагог Валя Атанасова, Детска вокална група „Звънчета”, с музикален педагог Мария Петрова, Детски танцов състав „Дъга” с художествен ръководител Йордан Минчев и литературен кръжок „Вдъхновение”, с ръководител Росица Петрова. В читалището творческа дейност развива и Танцов състав „Лудо младо”, с художествен ръководител Йордан Зангов. През творчески сезон 2015 - 2016 година към читалището започва дейността си Клуб „Млад етнограф” с художествен ръководител Николай Марков. През следващия сезон под неговото ръководство е разкрита и Детска група за народно пеене „Сорина”. Създаден е и Театрален състав „Мелпомена” с художествен ръководител Даниела Райкова. Всички състави вземат участия в много престижни български и чуждестранни фестивали, носители са на многобройни награди и отличия. В традиция се превърна Националната детско-юношеска балетна среща „Празник на балета”, която се организира всяка година в читалището по случай Международния ден на балета - 29 април, под патронажа на кмета на Общината и на лясковска сцена си дават среща балетни състави от цялата страна. Читалището активно участва и в реализирането на всички инициативи, чествания и културни събития от националния и местния празничен календар.

   Читалище „Пробуждане - 1896” с. Джулюница е основано на 3 юни 1894 г. от група учители и родолюбиви жители на с. Джулюница. Първоначално то се помещава в дюкяна на първия председател - учителя Коста Попниколов, а по-късно през 1924 г. в новопостроения училищен салон. През 1950 - 51 г. са отпуснати средства за построяването на нов читалищен дом, който задоволява нарасналите нужди на населението. През годините към читалището са съществували театрална група, женски хор, музикални школи, школа за народни танци и модерен балет.
   Днес библиотечния фонд на библиотеката към читалището наброява над 13 800 броя, а членовете и читателите са над 200 души. През 2010 година, по програма „Глоб@лни библиотеки - България", отворя врати компютърна зала с 6 компютъра и копирна и аудиовизуална техника. Към читалището работят Танцов клуб „Палитра” и Клуб „Творческа работилница”. Своята дейност развива и Певческа група „Ален божур”, организирана съвместно с Пенсионерски клуб „Златна есен”. Създадена е и ДВГ „Славейчета” с художествен ръководител Марияна Дончева.
   Традиционен за селото е Националния кулинарен фестивал „Пъстра трапеза на гости в село Джулюница”.

   Читалище „П.Р.Славейков - 1903” в село Добри дял е учредено на общо събрание на 18.01.1903 г. с името “Надежда”. По инициатива на местни учители и будни жители на селото още през 1895 г. започва събирането на книжен фонд - закупуван с пари събрани от дарения, от изнасяни театрални сценки, вечеринки и томболи. На 12.02.1923 г. по предложение на местните учители Драган Николински и Иван Милев се взема решение читалището да приеме името на писателя Петко Рачов Славейков. В първите години за читалищни изяви се използвал училищния салон. Постепенно дейността се разраства - самодеен театрален състав, народен хор от 100 жени с ръководител местната учителка Стефанка Петрова. На 5.10.1966 г. отваря врати новото читалище, с обособена библиотека, салон за изяви на нови самодейни състави. Мъжки народен хор, дамска вокална група и постоянно обновяващ се театрален колектив представяли достойно селото и били удостоени с много почетни звания, отличия и грамоти.
   Библиотеката при читалището разполага с библиотечен фонд от над 11 700 единици, а регистрираните читатели са около 100. Днес при читалище „П.Р.Славейков - 1903” функционират Детски състав за художествено слово и Певческа група за туристически, стари градски и народни песни „Еделвайс”, с художествен ръководител В. Събева и музикален ръководител Живка Иванова. Това е самодейна певческа група, която има значими участия във фестивали на народното творчество, събори и национални прегледи. Носител е на почетния знак на събора „Балкан фолк” и многократен носител на званието „Лауреат”. През 2016 година към читалището е сформирана Младежка танцова формация „Добридялски мераклии” с художествен ръководител Красимир Николов. Ежегодно в читалището, в навечерието на празника на селото се провежда превърналия се в традиция Общински празник „Да възпеем любовта”.

   Читалище “Развитие - 1894” с. Драгижево е създадено през 1894 г. с цел да просвещава населението, чрез театрална трупа, танцова група и хор. То и днес пази духовността и е единствения културен и просветителски център в селото. Читалищният дом е завършен през 1954 година с доброволния труд на местното население, а през 2005 година е обновен по спечелен проект.
   В читалището твори Група за обработен фолклор, с художествен ръководител Цветанка Христова. Дейност развива и Детски състав за възпроизвеждане на обичаи. Всяка година читалището е домакин на Общински преглед на песенното самодейно изкуство, който от 2017 година е с конкурсен характер и жури от трима души. Библиотеката към читалището притежава около 12 700 тома и разполага с компютри и достъп до интернет. В сградата на читалището се помещава и Клубът на пенсионера.

   Читалище “Земеделец - 1899” с. Козаревец е създадено през 1899 г., а театралната художествена самодейност прохожда още през 1897 г. с първото театрално представление - ”Кара Танас”. Настоящата читалищна сграда е открита през 1972 г., като за построяването й от населението са отработени над 1500 доброволни трудови дни.
   Театралната трупа е лауреат на V и VІ Републикански фестивали на художествената самодейност. Отличена с един златен, осем сребърни и шестнадесет бронзови медала. Носител е на престижни награди от І, ІІ и ІІІ Регионални празници на любителските читалищни театри, получила е и престижни награди от Националните прегледи на селските читалищни театри в Кортен и Драганово. През 2011 година Театралната трупа е удостоена с годишна награда за заслуги към община Лясковец в областта на културата. Към читалището и пенсионерския клуб „Здравец” своята дейност развива и Група за обработен фолклор „Авлига” с художествен ръководител Аспарух Костов. На ХІІІ Национален Петропавловски събор групата завоюва званието „Лауреат на събора”. Три златни медала от национални събори, два сребърни и един бронзов за солистката на групата са спечелили самодейците от ГОФ „Авлига”. Към читалището развиват дейност и Детска група за литературно слово и Коледарска група. Всяко лято в децата провокира творческото мислене Творческа работилница „Направено от две ръце”. През 4 години по инициатива на читалището в село Козаревец се провежда традиционния обреден ритуал „Тулум - ергенска сватба”. В запазена марка на селото се превърна и ежегодно провеждащия се кулинарен конкурс „Ден на кокошата чорба”. Сформираният в последните години Клуб за традиционна кулинария представя селото и на всички организирани кулинарни празници на областно и национално ниво.
   Към читалището функционира библиотека с около 12 500 регистрирани библиотечни единици. В нея се предлагат различни информационни и административни услуги, както и свободен интернет достъп за жителите на селото.
   През 2010 година е открита обновената сграда на читалище „Земеделец - 1899”, финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие”. Обособени са детска читалня, информационен център, конферентна зала с 45 места и зала за експозиции, която предлага богата експозиция на народни носии и предмети от стария бит на хората от региона.
   Село Козаревец е родно място на бележитата българска актриса от киното, театъра и телевизията - незабравимата Марияна Димитрова. Днес централния площад на селото носи нейното име.

   Читалище “Развитие - 1902” в село Мерданя е основано през 1902 година. Сградата със салон за 500 души е построена с дарения от местните жители. Днес тя е ремонтирана основно по проект „Красива България”.
   Още през 1947 г. пощенският служител Стоян Попдончев основава смесен народен хор с 60 самодейци. През 1958 г. учителят Райко Долапчиев основава тригласен женски хор, който съществува и до днес. Четиридесет години негов художествен ръководител е Цветанка Христова. Тя основава и група за стари градски песни „Бели хризантеми”, а по-късно и групата за хумористични песни „Черни тарантули”. През десетилетията са завоювани голям брой отличия от фестивалите в София, В. Търново, Априлци, Царево и много други.
   Днес към читалище „Развитие - 1902” развиват своята дейност Женски народен хор, Детска фолклорна група, Група за възстановки и обичаи и Детски клуб „Умни и сръчни” с художествен ръководител Красимира Колева. Женският народен хор има спечелени отличия и грамоти от участия в Старопланински събор „Балкан фолк 2010” - В. Търново, „Еврофолк 2010” - Приморско-Китен, „С песните на Билчин юнак през вековете” - Гурково, Десети национален събор на българското народно творчество - Копривщица 2010, Черни вит, Елена и други. На ХІІІ Национален Петропавловски събор на народното творчество Женски народен хор бе удостоен с една от най-престижните награди - Специалната награда на Кмета на Общината. Мерданската библиотеката има около 110 читатели, а библиотечният фонд наброява над 9 000 единици.

   Традиционните културни прояви в гр. Лясковец обхващат провеждането на Национален Петропавловски събор на народното творчество, Национален Събор на овцевъдите в България, „Скариада БГ”, Петровден - Празник на град Лясковец, фестивала „Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”, Деня на лозаря и винаря - 14 февруари, чествания на националните празници и други прояви от Културния календар на Община Лясковец.
   Петропавловския събор на народното творчество се провежда в Община Лясковец по традиция през година. Началото си той води непосредствено след Освобождението от турско робство. Тогава съборът се е състоял преди храмовия празник на манастира „Св. Св. Петър и Павел” - Петровден, като фолклорните изяви са имали характер на всенародни игри и надпявания. Протичането на събора е намерило отражение в местния фолклор, което е доказателство за отреденото му място в духовния живот на хората от региона. Въпреки това той просъществувал сравнително кратко време. Възстановен е по идея на Общински съвет - Лясковец през 1962 г. с така наречените „Окръжни празници на народното творчество”. Тогава са участвали състави от бившия Великотърновски окръг. За целта са били изградени три сцени - една монолитна, която се ползва и до днес и две сглобяеми. След две поредни издания фестивалът отново е прекъснат. Традицията е възстановена през 1993 г. и съборът придобива статут на регионален, като организатори са общините В. Търново, Г. Оряховица и Лясковец. И сега както и преди съборът се провежда в местността около лясковския манастир. Участие в него вземат любителски и професионални фолклорни колективи и индивидуални изпълнители. Съобразно изискванията на Министерството на културата и туризма, Петропавловският събор е включен в първия етап от организацията на Националния събор в Копривщица и е един от 27-те събора, на които професионалното жури от специалисти ще определя участниците в събора Копривщица.

   Паметниците на културата на територията на общината са обособени в няколко групи: църкви (общо дванадесет на брой за общината, като пет от тях са в гр. Лясковец); манастири („Св.св. Петър и Павел” в гр. Лясковец и „Св.Четиридесет мъченици” в с. Мерданя); Музей на гурбетчийското градинарство в гр. Лясковец и други групови и индивидуални паметници на културата. На територията на гр. Лясковец има регистрирани 120 сгради - паметници на културата предимно възрожденски, свързани с местната история и култура, групирани в четири ансамбъла. Концентрацията им в обособени зони поддържа пространствената характеристика на града.
   В град Лясковец се намира единственият по рода си Музей на гурбетчийското градинарство, разположен в най-атрактивната част на града - „Ланджов двор”, в красива стара къща - паметник на културата от Възрожденската епоха. Музеят разполага с музейна сбирка, аранжиран вътрешен двор, в който са пресъздадени с подходящи експонати традиционни дейности за района, а след спечелен проект по програмата „ПРООН - Възможности 21 век” е оборудвана конферентна зала за провеждане на семинари, конференции, срещи и изложби. По същия проект е създаден и атракционно-дегустационен център, едно чудесно допълнение напълно в тон със съвременните изисквания на туризма.
Читалища в населените места от община Лясковец
НЧ „Напредък - 1870” гр. Лясковец
Председател: Васил Русев
Секретар: Петя Василева
Kонтакти:
5140 гр. Лясковец
пл. „Възраждане” 6
e-mail:
web: napredak.lyaskovets.net
 
НЧ „Пробуждане - 1896” с. Джулюница
Председател: Екатерина Москова
Секретар: Светлана Иванова
Kонтакти:
5146 с. Джулюница
ул. „Цар Освободител” 8 Б
e-mail:
 
НЧ „П.Р.Славейков - 1903” с. Добри дял
Председател: Иванка Костова
Секретар: Веселина Събева
Kонтакти:
5149 с. Добри дял
пл. „Възраждане” 1
e-mail:
 
НЧ „Развитие - 1894” с. Драгижево
Председател: Мария Петрова
Секретар: Йорданка Димитрова
Kонтакти:
5145 с. Драгижево
ул. „Васил Левски” 6
e-mail:
 
НЧ „Земеделец - 1899” с. Козаревец
Председател: Тодор Тодоров
Секретар: Йорданка Андреева
Kонтакти:
5148 с. Козаревец
ул. „Васил Левски” 48
e-mail:
 
НЧ „Развитие - 1902” с. Мерданя
Председател: Пламен Борисов
Секретар: Красимира Колева
Kонтакти:
5147 с. Мерданя
пл. „Свобода” 14
e-mail:

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |