This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

   Църквите на Лясковец


   Църквите на град Лясковец правят впечатление - в сравнително малкия град те са пет без манастира Св. Св. Петър и Павел. Освен характерния за региона голям брой църкви и манастири, основна причина за това е постепенното формиране на града от преселници и околни села или махали. Всяка такава общност, част от селището се е стремяла към сравнително обособен живот, а това включва и собствен храм построен според възможностите на съответните жители. Всичко това говори за тясно свързаното с религията съществуване и развитие на Лясковец получило тласък главно след построяването на манастира, и за богатия духовен живот тук.

   Църквата Св. Атанас: Най-старата известна църква на това място била изгорена от кърджалиите към края на XVIII век. Вероятно след това тя е възстановена тъй като съществуват данни, че към 1823 година църквата е имала два дюкяна дадени под наем. Нова църква е построена през 1835 и е осветена през 1837 година от търновския гръцки владика Иларион Критски. През 1856 в двора на църквата е построено училище - по-късно шестокласното училище на Недьо Жеков. Тук се състоят и първите театрални представления в Лясковец. След събарянето на църквата от земетресението през 1913 е построена временна, а върху основите на съборената е построена сегашната през 1927 година с пари събрани от гражданите.

   Църквата Св. Васил: Тази църква е построена през 1866 година. На източната страна на двора има следния надпис: "Тази църква храм святаго Василие кесарицки воздвегна ся от жителите околни в лето 1866". Дотогава махалата Св. Васил е била част от махалата Св. Атанас. Преди това на мястото на храма е имало килия построена през 1856, която е служила за училище. Земетресението през 1913 г. събаря и тази църква. Възстановена е през 1914 от Йорго хаджи Янков. В църковния двор е погребан обесения през 1872 г. Стойчо Куркев. През 1934 година е построена камбанарията с градски часовник с пари дарени от Добри Ганчев.

   Църквата Св. Георги: Църквата се намира в махалата Чертовец, която до Освобождението се е водила за отделно село с 47 къщи. Старата църква била построена през 1847 и наречена Св. Георги, по-късно съборена, а мястото и продадено. Над входа на църквата имало надпис "Соградиса сия црков 1847 иждивением мали и велики". Между 1906 и 1908 е построена нова църква на съседно място, където е и днешната сграда. Църквата е съборена от земетресението през 1913 и възобновена през 1914-1915 година със средства дадени от Петър х. Пенков, Йорго х. Д. Кондев и Димо Прапинов.

   Църквата Св. Димитър: Според данни от 1823 година старата църква Св. Димитър имала четири дюкяна дадени под наем, земя и други имоти. Тази църква е съборена на 17 юни 1856 година и на нейно място на 21 април 1857 е започнат строежа на новата. Той е продължил седем години и е погълнал 180000 гроша. Използвани са материалите от съборената през 1856 година църква Св. Троица, която била първата църква в Лясковец и се намирала в първозаселената местност, която и до днес носи името Светицата (южно от града, под манастира). Строежът е по план и под надзор на самобитния български архитект Никола Фичето. За стените са използвани широки, дялани камъни. Църквата е осветена на Димитровден (26 октомври) 1864 година. В двора през 1865 е направено училище, което по-късно е съборено. Към църквата е имало дюкяни и театрален салон, чиято сграда сега е художествена галерия. Земетресението през 1913 година събаря покрива и камбанарията на църквата, които по-късно са възстановени. До притвора е гроба на поета Никола Козлев, чиито кости са пренесени там на 2 май 1932 година. В църковния двор са погребани също и поп Никола Гинев и поп Стоян Брусев - свещеници в тази църква в продължение на много години.

   Църквата Св. Никола: Настоящата сграда е третата църква построена на това място. Първата, за която съществуват данни се е намирала в двора на сегашната и е била построена през 1808 година. В съборената от земетресението през 1913 църква е имало запазен надпис над главната врата на южната страна: "Тази църква, святаго Николая въздигнася от жителите на окръжието в лето господне 1808". Този надпис е написан от даскал Енчо Узунов. Към 1823 църквата е притежавала два дюкяна. Към нея е имало и училище. Тази църква е съборена от жителите защото е била малка. На нейно място, след Кримската война, през 1856 е построена нова от майстор Досьо, роден в Бучуковци, Габровска околия. Унгарския пътешественик Феликс Каниц се възхищава от църквата след като посещава Лясковец през 1872: "... Моята рисунка дава идея за работата на майстор Досьо, но далеч не за архитектурното остроумие, което е проявил в нейните конструктивни и декоративни подробности...". През 1844 година в двора на църквата е построено училище, на чието място по-късно е построена първата сграда на читалище "Напредък". В южната страна на този двор се е издигал и градският часовник, чиято кула е построена през 1866 година. През 1875 година при църквата се образувала духовна община и там били разглеждани всички дела, граждански и духовни. Членове били поп Никола Гинев, Анастас Буров и др. Недоволните от решенията обжалвали в Търново. Църквата Св. Никола се счита за съборна в Лясковец. Земетресението през 1913 година разрушава църквата, но тя е построена отново с помощи от граждани в периода 1932-36 година и е осветена на 9 януари 1937.

   Църквата Св. Св. Петър и Павел: Храмът Св. Св. Петър и Павел се намира в двора на манастира Св. Св. Петър и Павел. Построен е по-късно както и новата пристройка, и камбанарията с часовник. През 1982 година е направен резбован иконостас, а през 1992 е зографисан на ново от художника Михаил Минков.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |