This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Контакти


адрес: работно време: e-mail / web:
Община Лясковец
5140 гр. Лясковец
пл. "Възраждане" 1
понеделник - петък:
08:00 - 12:00
13:00 - 17:00


www.lyaskovets.bg

Връзки с обществеността:
 

Приемни дни на кмета:

всеки втори и четвърти
вторник на месеца:
14:00 - 17:00
Център за информация и услуги
5140 гр. Лясковец
пл. "Възраждане" 1
понеделник - петък:
08:00 - 18:00

www.lyaskovets.bg
Отдел "Местни приходи"
5140 гр. Лясковец
ул. "Младост" 2
понеделник - петък:
08:00 - 17:30

www.lyaskovets.bg
Местна комисия за борба срещу
противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните
5140 гр. Лясковец
пл. "Възраждане" 1
понеделник - петък:
08:00 - 12:00
13:00 - 17:00

www.lyaskovets.bg
Домашен социален патронаж
5140 гр. Лясковец
ул. "Младост" 2
понеделник - петък:
08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
www.lyaskovets.bg
Център за обществена подкрепа (ЦОП)
5140 гр. Лясковец
ул. "Никола Козлев" 76
понеделник - петък:
08:00 - 12:00
13:00 - 17:00

www.lyaskovets.bg
Кабелно радио - Лясковец
5140 гр. Лясковец
пл. "Възраждане" 4

Съвет за електронни медии
1574 гр. София
бул. "Шипчеснкси проход" 69
понеделник - петък:
08:00 - 12:00
13:00 - 17:00

www.lyaskovets.bgwww.cem.bg
телефони:
Код на града: 0619
Централа: 22055, 22998
Факс: 22045
Център за информация и услуги: 24250
Отдел "Местни приходи": 23033
МКБППМН: 22055, вътр. 122
Домашен социален патронаж: 24625
Център за обществена подкрепа: 22187

Кабелно радио - Лясковец:
Съвет за електронни медии:

23009
02 9708810
Кмет на общината: 22055
Заместник кмет: 22193
Секретар на общината: 22056
Председател на ОбС: 22125
Началник отдел "ГРАО": 24375
Директор на д-я "ТУ, ОС и ЕИ": 24803
Директор на д-я "ИП и ХД": 22385
Директор на д-я "БФ, ПИО и ГС": 22501
Звено "Проекти и ЕИ": 22078
Главен архитект: 24803
Главен счетоводител: 22401
Главен юрисконсулт: 22929
Дежурен по ОСС: 22085
Кметства:
адрес: телефон: e-mail:
Кметство Джулюница
5146 с. Джулюница
пл. "Цар Освободител" 8
32477
Кметство Добри дял
5149 с. Добри дял
пл. "Възраждане" 4
53220, 53222
Кметство Драгижево
5145 с. Драгижево
ул. "В. Левски" 4
42220
Кметство Козаревец
5148 с. Козаревец
ул. "В. Левски" 52
52220, 52221
Кметство Мерданя
5147 с. Мерданя
пл. "Свобода" 5
62222

   Пишете ни:
 
* Име:   
 
E-mail:   
 
*   
  дължина: 0
 
 
 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |