Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Контакти Адреси и работно време на звената в общинска администрация

адрес: работно време: e-mail / web:
Община Лясковец
5140 гр. Лясковец
пл. „Възраждане” 1
понеделник - петък:
08:00 - 12:00
13:00 - 17:00


www.lyaskovets.bg
Връзки с обществеността:  
Приемен ден на кмета: вторник:
14:00 - 17:00
 
Център за административно обслужване
5140 гр. Лясковец
пл. „Възраждане” 1
понеделник - петък:
08:00 - 18:00

www.lyaskovets.bg
Отдел „Местни приходи”
5140 гр. Лясковец
ул. „Младост” 2
понеделник - петък:
08:00 - 17:30

www.lyaskovets.bg
Дейност „Обредни домове и ритуали”
5140 гр. Лясковец
ул. „Оборище” 7
понеделник - петък:
08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
събота:
08:00 - 12:00
www.lyaskovets.bg
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
5140 гр. Лясковец
пл. „Възраждане” 1
понеделник - петък:
08:00 - 12:00
13:00 - 17:00

www.lyaskovets.bg
Домашен социален патронаж
5140 гр. Лясковец
ул. „Младост” 2
понеделник - петък:
08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
www.lyaskovets.bg
Център за обществена подкрепа (ЦОП)
5140 гр. Лясковец
ул. „Никола Козлев” 76
понеделник - петък:
08:00 - 12:00
13:00 - 17:00

www.lyaskovets.bg
Кабелно радио - Лясковец
5140 гр. Лясковец
пл. „Възраждане” 4
понеделник - петък:
08:00 - 12:00
13:00 - 17:00

www.lyaskovets.bg
Съвет за електронни медии
1574 гр. София
бул. „Шипчеснкси проход” 69
 
www.cem.bg

Телефонни номера на звената в общинска администрация

Централа: 0619 22055, 0619 22998
Факс: 0619 22045
Център за административно обслужване: 0619 24250
Отдел „Местни приходи”: 0619 23033
Дейност „Обредни домове и ритуали”: 0619 90252
МКБППМН: 0619 22126
Домашен социален патронаж: 0619 24625
Център за обществена подкрепа: 0619 22187
Кабелно радио - Лясковец: 0619 23009
Съвет за електронни медии: 02 9708810
Кмет на общината: 0619 22055
Заместник кмет: 0619 22193
Секретар на общината: 0619 22056
Председател на ОбС: 0619 22125
Началник отдел „ГРАО”: 0619 24375
Директор на д-я „ТУ, ОС и ЕИ”: 0619 24803
Директор на д-я „ИП и ХД”: 0619 22385
Директор на д-я „БФ, ПИО и ГС”: 0619 22501
Звено „Проекти и ЕИ”: 0619 22078
Главен архитект: 0619 24803
Главен счетоводител: 0619 22401
Главен юрисконсулт: 0619 22929
Дежурен по ОСС: 0619 22085

Кметства

адрес: телефон:
Кметство Джулюница
5146 с. Джулюница
пл. „Цар Освободител” 8
Кмет: 0879 626508
ГРАО: 0619 32477
Кметство Добри дял
5149 с. Добри дял
пл. „Възраждане” 4
Кмет: 0879 313596
ГРАО: 0879 313597
Кметство Драгижево
5145 с. Драгижево
ул. „В. Левски” 4
Кмет: 0879 313616
ГРАО: 0879 313617
Кметство Козаревец
5148 с. Козаревец
ул. „В. Левски” 52
Кмет: 0878 890129
ГРАО: 0878 451933
Кметство Мерданя
5147 с. Мерданя
пл. „Свобода” 5
Кмет: 0879 313577
ГРАО: 0879 313595

Пишете ни

Име:*
E-mail: *дължина: 0 / 5000