This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Декларации по чл.35 ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество


Име Длъжност Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
Ани Михайлова Борисова Уредник, клуб

100 / 20.04.18
ДА

ежегодна
287 / 24.04.20
     
Анка Николова Иванова Директор на ДГ „Пчелица” - гр. Лясковец

6 / 17.04.18
ДА

ежегодна
336 / 13.05.20
ДА

ежегодна
18 / 05.06.18
   
Антоанета Димитрова Коеджикова Социален работник

43 / 18.03.18
ДА

ежегодна
328 / 12.05.20
ДА

ежегодна
42 / 07.06.18
   
Антония Иванова Трифонова Психолог

177 / 15.10.20
ДА

встъпителна
366 / 15.10.20

встъпителна
273 / 15.10.20
   
Бисерка Димитрова Александрова Разносвач на храна

31 / 18.04.18
ДА

ежегодна
292 / 30.04.20
     
Бончо Янков Добрев Домакин „ЦМСД”

27 / 18.04.18
ДА

ежегодна
304 / 07.05.20
     
Ваня Петкова Табакова Управител, социална услуга в общността в ДСП

28 / 18.04.18
ДА

ежегодна
277 / 22.04.20
     
Василка Павлова Костадинова Уредник, клуб

176 / 16.09.20
ДА

встъпителна
365 / 16.09.20

встъпителна
272 / 16.09.20
   
Велислава Бешева Сирмова Специалист в социална услуга

41 / 18.04.18
ДА

ежегодна
323 / 11.05.20
ДА

ежегодна
263 / 11.05.20
   
Велислава Тодорова Алексиева Калкулант - социален работник

32 / 18.04.18
ДА

ежегодна
275 / 22.04.20
     
Вержиния Хараламбиева Георгиева Главен специалист „АС”

119 / 24.04.18
ДА

ежегодна
354 / 15.05.20
ДА

ежегодна
68 / 08.06.18
   
Виолета Енчева Райкова Старши специалист „МП”

46 / 18.05.18
ДА

ежегодна
269 / 16.04.20
ДА

ежегодна
25 / 05.06.18
   
Виолета Радославова Добрева Управител, социална услуга в общността

42 / 18.04.18
ДА

ежегодна
324 / 11.05.20
ДА

ежегодна
41 / 07.06.18
   
Габриела Димитрова Иванова Директор на ДГ „Радост” - гр. Лясковец

102 / 20.04.18
ДА

ежегодна
326 / 12.05.20
ДА

ежегодна
35 / 06.06.18
   
Габриела Петрова Стефанова Старши счетоводител

151 / 30.11.18
ДА

ежегодна
290 / 29.04.20

встъпителна
78 / 30.11.18
   
Галина Стефанова Гвоздиева Счетоводител

34 / 18.04.18
ДА

ежегодна
335 / 13.05.20
     
Ганка Христова Василева Уредник, клуб

137 / 27.04.18
ДА

ежегодна
300 / 05.05.20
     
Гинка Блажева Димитрова Директор на ДГ „Вълшебство” - с. Драгижево

4 / 17.04.18
ДА

ежегодна
315 / 11.05.20
ДА

ежегодна
29 / 05.06.18
   
Грациела Иванова Бонева Работник, кухня

173 / 01.06.20
ДА

встъпителна
362 / 01.06.20

встъпителна
269 / 01.06.20
   
Даниела Димитрова Илиева - Иванова Началник на отдел „БФПИО”

122 / 24.04.18
ДА

ежегодна
312 / 08.05.20
ДА

ежегодна
52 / 07.06.18
   
Даниела Йорданова Стоичкова Счетоводител

37 / 18.04.18
ДА

ежегодна
334 / 12.05.20
ДА

ежегодна
71 / 08.06.18
   
Даниела Маринова Маринова Старши експерт „Обществени поръчки”

61 / 19.04.18
ДА

ежегодна
330 / 12.05.20
ДА

ежегодна
4 / 11.05.18
   
Даниела Стефанова Момъкова Директор на Детска ясла „Мир” - гр. Лясковец

91 / 20.04.18
ДА

ежегодна
344 / 14.05.20
ДА

ежегодна
15 / 01.06.18
   
Десислава Христова Главнова Юрисконсулт

50 / 18.04.18
ДА

ежегодна
278 / 23.04.20
     
Дешка Цонева Миланова Уредник, клуб

167 / 04.04.20
ДА

встъпителна
264 / 04.04.20

встъпителна
256 / 04.04.20
   
Димитър Веселинов Димитров Уредник, клуб

101 / 20.04.18
ДА

ежегодна
303 / 07.05.20
     
Димо Александров Парашков Директор на ОП „БОП” - гр. Лясковец

54 / 18.04.18
ДА

ежегодна
350 / 15.05.20
ДА

ежегодна
66 / 08.06.18
   
Дияна Кирилова Антонова Здравен медиатор

3 / 17.04.18
ДА

ежегодна
357 / 15.05.20
     
Диянка Константинова Бобева - Михайлова Директор на дирекция

156 / 26.02.19
ДА

ежегодна
339 / 14.05.20

встъпителна
83 / 26.02.19
   
Елена Радева Берова Главен специалист „Радиопрограмен ръководител”

48 / 18.04.18
ДА

ежегодна
280 / 23.04.20
ДА

ежегодна
21 / 05.06.18
   
Елка Василева Йорданова Директор на ДГ „Славейче” - гр. Лясковец

140 / 27.04.18
ДА

ежегодна
358 / 15.05.20
ДА

ежегодна
17 / 05.06.18
   
Елка Иванова Цонева Главен специалист „Еколог”

172 / 26.05.20
ДА

встъпителна
361 / 26.05.20

встъпителна
268 / 26.05.20
   
Емилия Иванова Милева Медицинска сестра

141 / 27.04.18
ДА

ежегодна
302 / 07.05.20
     
Зоя Радева Милушева Уредник, клуб

30 / 18.04.18
ДА

ежегодна
295 / 04.05.20
     
Иван Иванов Цонев Главен специалист „БКД”

110 / 23.04.18
ДА

ежегодна
285 / 24.04.20
     
Иванка Димитрова Лазарова вр.и.д. „Директор” на ДГ „Сладкопойна чучулига” - с. Джулюница

161 / 24.07.19
ДА

ежегодна
353 / 15.05.20

встъпителна
250 / 24.07.19
   
Иванка Иванова Димитрова Главен специалист „АТО”

175 / 16.09.20
ДА

встъпителна
364 / 16.09.20

встъпителна
271 / 16.09.20
   
Иванка Тодорова Михнева Уредник, клуб

160 / 01.02.19
ДА

ежегодна
337 / 13.05.20

встъпителна
249 / 01.07.19
   
Ивелина Гатева Чолакова Медицинска сестра

68 / 19.04.18
ДА

ежегодна
349 / 15.05.20
ДА

ежегодна
59 / 08.06.18
   
Ивелина Хараламбиева Гецова Кмет на община Лясковец   Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Йовка Кирчева Тодорова Главен специалист „ГРАО”

57 / 19.04.18
ДА

ежегодна
297 / 05.05.20
ДА

ежегодна
53 / 07.06.18
   
Йордан Красимиров Николов Главен специалист „Евроинтеграция”

108 / 23.04.18
ДА

ежегодна
309 / 07.05.20
     
Костадин Димитров Чотов Главен архитект

149 / 18.10.18
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Костантин Маринов Катъров Контрольор - охранител

56 / 19.04.18
ДА

ежегодна
289 / 29.04.20
     
Красимира Цанева Василева Главен специалист „МП”

66 / 19.04.18
ДА

ежегодна
274 / 22.04.20
ДА

ежегодна
24 / 05.06.18
   
Маргарита Евлогиева Русева Разносвач на храна

29 / 18.04.18
ДА

ежегодна
291 / 30.04.20
     
Маргарита Ненова Добрева - Кралева Финансов контрольор

174 / 09.06.20
ДА

встъпителна
363 / 09.06.20

встъпителна
270 / 09.06.20
   
Мариета Василева Банова Медицинска сестра

114 / 24.04.18
ДА

ежегодна
284 / 24.04.20
ДА

ежегодна
20 / 05.06.18
   
Марийка Драганова Влахова Уредник, клуб

142 / 27.04.18
ДА

ежегодна
311 / 08.05.20
     
Мария Енчева Цветанова Управител, социална услуга в общността

36 / 18.04.18
ДА

ежегодна
286 / 24.04.20
     
Мария Игнатова Вълчева - Атанасова Инспектор „МП”

47 / 18.04.18
ДА

ежегодна
282 / 23.04.20
ДА

ежегодна
23 / 05.06.18
   
Мария Петрова Бърнева Уредник, музей

51 / 18.04.18
ДА

ежегодна
298 / 05.05.20
ДА

ежегодна
37 / 07.06.18
   
Мария Стоянова Лазарова Главен специалист „АО”

111 / 24.04.18
ДА

ежегодна
347 / 15.05.20
     
Мариян Георгиев Паскалев Секретар на Община Лясковец

112 / 24.04.18
ДА

ежегодна
276 / 22.04.20
     
Марияна Асенова Крумова Главен специалист „Култура и вероизповедания”

105 / 23.04.18
ДА

ежегодна
314 / 11.05.20
ДА

ежегодна
46 / 07.06.18
   
Марияна Иванова Петрова Главен специалист „ГРАО”

93 / 20.04.18
ДА

ежегодна
271 / 21.04.20
     
Милена Светославова Андонова Старши инспектор „МП”

45 / 18.04.18
ДА

ежегодна
268 / 16.04.20
ДА

ежегодна
2 / 11.05.18
   
Милка Величкова Йотова Старши експерт „Обществени прояви”

87 / 20.04.18
ДА

ежегодна
318 / 11.05.20
ДА

ежегодна
51 / 07.06.18
   
Милко Стефанов Минев Директор на Дирекция „ТУОСЕИ”

113 / 24.04.18
ДА

ежегодна
305 / 07.05.20
ДА

ежегодна
27 / 05.06.18
   
Мирена Руменова Стоянова Експерт „ОС”

104 / 23.04.18
ДА

ежегодна
283 / 23.04.20
ДА

ежегодна
49 / 07.06.18
   
Надежда Дочева Донева Главен специалист „ЧР”

86 / 20.04.18
ДА

ежегодна
270 / 21.04.20
ДА

ежегодна
5 / 11.05.18
   
Невена Добрева Петрова Старши експерт „ЗСД”

7 / 17.04.18
ДА

ежегодна
342 / 14.05.20
ДА

ежегодна
22 / 05.06.18
   
Недялко Жеков Недялков Старши специалист „КДС”

128 / 25.04.18
ДА

ежегодна
338 / 13.05.20
     
Николинка Йорданова Тонкова Главен специалист „Евроинтеграция”

109 / 23.04.18
ДА

ежегодна
299 / 05.05.20
     
Николинка Стефанова Бабукчиева Старши експерт „ОбС”

63 / 19.04.18
ДА

ежегодна
319 / 11.05.20
ДА

ежегодна
28 / 05.06.18
   
Пенка Добромирова Велкова Старши експерт „ИП”

70 / 19.04.18
ДА

ежегодна
327 / 12.05.20
ДА

ежегодна
45 / 07.06.18
   
Пепа Пеева Христова Счетоводител „МП”

44 / 18.04.18
ДА

ежегодна
267 / 16.04.20
ДА

ежегодна
3 / 11.05.18
   
Пепа Спирова Йорданова Експерт „ОС”

9 / 17.04.18
ДА

ежегодна
346 / 14.05.20
ДА

ежегодна
13 / 17.05.18
   
Петранка Стоянова Станева вр.и.д. Директор на ДГ „Детелина” - с. Козаревец

163 / 01.08.19
ДА

ежегодна
345 / 14.05.20

встъпителна
252 / 01.08.19
   
Петър Кирилов Гвоздиев Техник на пулт за управление

143 / 27.04.18
ДА

ежегодна
331 / 12.05.20
     
Петър Тодоров Гърмидолов Техник на пулт за управление

1 / 17.04.18
ДА

ежегодна
332 / 12.05.20
     
Петя Стефанова Димитрова Медицинска сестра

71 / 19.04.18
ДА

ежегодна
348 / 15.05.20
ДА

ежегодна
19 / 05.06.18
   
Петя Тодорова Дойчинова Главен специалист „ГР”

64 / 19.04.18
ДА

ежегодна
351 / 15.05.20
     
Пламена Райкова Чергиланова Главен специалист „ОАИО”

115 / 24.04.18
ДА

ежегодна
356 / 15.05.20
ДА

ежегодна
54 / 07.06.18
   
Радка Бориславова Банова Технически сътрудник

164 / 12.02.20
ДА

встъпителна
261 / 12.02.20

встъпителна
253 / 12.02.20
   
Ралица Петрова Славова Старши експерт „ЗСД”

152 / 04.12.18
ДА

ежегодна
340 / 14.05.20

встъпителна
79 / 04.12.18
   
Розалия Дончева Стоянова Медицинска сестра

89 / 20.04.18
ДА

ежегодна
355 / 15.05.20
ДА

ежегодна
58 / 08.06.18
   
Росица Лазарова Господинова Заместник - кмет

99 / 20.04.18
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Румяна Йорданова Гинова Технически сътрудник

58 / 19.04.18
ДА

ежегодна
296 / 05.05.20
ДА

ежегодна
47 / 07.06.18
   
Румянка Йорданова Николова Медицинска сестра

5 / 17.04.18
ДА

ежегодна
307 / 07.05.20
     
Светла Илиева Донева Медицинска сестра

55 / 18.04.18
ДА

ежегодна
272 / 21.04.20
ДА

ежегодна
1 / 11.05.18
   
Светослав Стефанов Димитров Старши експерт „Геодезист”

124 / 25.04.18
ДА

ежегодна
294 / 04.05.20
     
Силвия Иванова Пашаланова Началник отдел „ГРАО”

95 / 20.04.18
ДА

ежегодна
279 / 23.04.20
     
Силвия Петрова Йоакимова Експерт „ОС”

103 / 23.04.18
ДА

ежегодна
168 / 08.04.19
ДА

ежегодна
26 / 05.06.18
   
Силвия Стефанова Илиева Старши експерт „ИП”

62 / 19.04.18
ДА

ежегодна
329 / 12.05.20
ДА

ежегодна
32 / 06.06.18
   
Снежана Георгиева Спирова Психолог

40 / 18.04.18
ДА

ежегодна
322 / 11.05.20
ДА

ежегодна
262 / 11.05.20
   
Снежанка Здравкова Богданова Психолог

166 / 06.03.20
ДА

встъпителна
263 / 06.03.20

встъпителна
255 / 06.03.20
   
Соня Симеонова Шишкова Главен експерт „Проекти”

130 / 27.04.18
ДА

ежегодна
343 / 14.05.20
ДА

ежегодна
69 / 08.06.18
   
Станимир Георгиев Стоянов Старши счетоводител

171 / 18.05.20
ДА

встъпителна
360 / 18.05.20

встъпителна
267 / 18.05.20
   
Станимира Иванова Петкова Специалист „Училища”

150 / 30.10.18
ДА

ежегодна
306 / 07.05.20

встъпителна
78 / 30.10.18
   
Стела Иванова Стоянова Главен специалист „ТРЗ”

121 / 24.04.18
ДА

ежегодна
273 / 21.04.20
     
Стефан Йорданов Кочемидов Социален работник

65 / 19.04.18
ДА

ежегодна
321 / 11.05.20
ДА

ежегодна
261 / 11.05.20
   
Стефан Москов Цончев Началник отдел „МП”

49 / 18.04.18
ДА

ежегодна
281 / 23.04.20
ДА

ежегодна
12 / 14.05.18
   
Стефан Петров Бошнаков Експерт „УК и ОМП”

129 / 25.04.18
ДА

ежегодна
316 / 11.05.20
ДА

ежегодна
6 / 11.05.18
   
Стефка Димова Банова Главен специалист „ОАИО”

116 / 24.04.18
ДА

ежегодна
288 / 29.04.20
ДА

ежегодна
55 / 07.06.18
   
Стефка Иванова Иванова Помощник - готвач

94 / 20.04.18
ДА

ежегодна
308 / 07.05.20
ДА

ежегодна
9 / 11.05.18
   
Таня Енчева Иванова Медицинска сестра

97 / 20.04.18
ДА

ежегодна
325 / 11.05.20
ДА

ежегодна
44 / 07.06.18
   
Тодор Маринов Тонков Старши експерт „Техническо осигуряване”

90 / 20.04.18
ДА

ежегодна
293 / 04.05.20
     
Цветанка Василева Трънкова Уредник, клуб

26 / 18.04.18
ДА

ежегодна
310 / 08.05.20
ДА

ежегодна
43 / 07.06.18
   
Цветанка Василева Цветанова Социален работник

169 / 15.04.20
ДА

встъпителна
266 / 15.04.20

встъпителна
258 / 15.04.20
   
Цветелина Ангелова Недялкова Старши специалист „КДС”

159 / 24.04.19
ДА

встъпителна
352 / 15.05.20

встъпителна
86 / 24.04.19
   
Цветомила Тодорова Берова Секретар на „МКБППМН”

168 / 06.04.20
ДА

встъпителна
265 / 06.04.20

встъпителна
257 / 06.04.20
   
 
 
   Списъци на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ
 
 
   Образци на декларации по чл.35 ал.1 от ЗПКОНПИ
 
 
   Декларации по чл.12 от ЗПУКИ (отм., ДВ, бр.7 от 19.01.2018 г.)
 

 

 © 2000-2021 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |