This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Статут на Областен конкурс за детска рисунка "Цоньо Калчев"

 

18.02.2013:
Статут на Областен конкурс за детска рисунка "Цоньо Калчев"

Място на провеждане: 

с.Джулюница, Читалище "Пробуждане-1896" 

 

Организатори:  

Областна администрация - Велико Търново 

Община Лясковец 

Читалище "Пробуждане-1896", с.Джулюница 

 

Тема: 

"Полет върху листа" 

Илюстрации по произведенията на Цоньо Калчев или рисунки, свързани с живота и делото на поета. 

 

Цоньо Калчев е български детски писател и поет, един от първите автори, които утвърждават селския бит и ценности в българската детска литература. Учи в педагогическо училище в Казанлък, а впоследствие в София.  

Още през 1893 година започва да сътрудничи на детски периодични вестници със стихотворения, разкази, приказки, басни, гатанки. Води активна кореспонденция и с други детски писатели, с издатели, учители и общественици.  

Повече от 30 години Калчев работи като учител в родното си село Джулюница, където разкрива вечерно училище за възрастни и води активна читалищна дейност. Води тежък живот, обременен от недоимък и грижи по многолюдното си семейство. През последните 16 години от живота си е прикован към легло. Цоньо Калчев е автор на текста на една от най-популярните български детски песни „Сладкопойна чучулига“. По други негови стихотворения като „Пей ми, славею чудесни“ също са направени детски песни. Произведенията му са събрани в книгите „Детски приятел“, „Песни и картинки“, „Зимни вечери“, „Весело другарче“, „Покрай баба на колело“, „Пълен сборник на детски утра и вечеринки“ и други. 

 

Цели:  

1. Да се стимулира развитието на детското творчество и въображение.  

2. Възможност за изява на творческата индивидуалност на учениците. 

3. Популяризиране творчеството на детския поет и просветител Цоньо Калчев. 

 

Условия за участие: 

1. Конкурсът се провежда всяка година. 

2. В конкурса могат да участват ученици от І до ХІІ клас. 

3. Учениците, участващи в конкурса ще бъдат оценявани в три възрастови групи: 

- І група - І - ІV клас  

- ІІ група - V - VІІІ клас 

- ІІІ група - ІХ - ХІІ клас 

4. Ще се приемат творби без ограничение на формата и използваните техники и материали. 

5. Всеки участник може да представи до три творби. 

6. На гърба на творбите задължително да е написана следната информация: 

- трите имена на участника; 

- възраст, клас, училище; 

- точен адрес и телефон за връзка; 

- наименование на творбата; 

7. Участвалите в конкурса творби ще бъдат експонирани в изложба. 

 

Оценяване: 

1. Експертната комисия, която ще оценява творбите е в състав до пет члена, с председател - представител от Областна администрация - Велико Търново.  

2. В състава на комисията се включват представители на Областна администрация - В. Търново, Община Лясковец и читалище „Пробуждане - 1896”, с. Джулюница 

3. Присъждат се по една награда за І, ІІ и ІІІ място в различните възрастови групи. 

За учениците от І до VІІІ клас са осигурени предметни награди и грамоти, а за тези от ІХ - ХІІ клас - грамоти и парични награди: 

І място - 50 лева 

ІІ място - 30 лв. 

ІІІ място - 20 лв. 

Ще бъдат връчени и Специална награда на кмета на общината и Специална награда на областния управител. 

Отличените автори ще получат грамоти за участие.  

4. Наградите се връчват при откриване на изложбата, до края на месец май на специална церемония.  

 

Допълнителни условия: 

1. Представените творби не се връщат на участниците. Остават трайна собственост - художествен архив към читалището в с. Джулюница. 

2. Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят творбите си до 14 май. 

3. Срок за класиране на творбите - 17 май. 

4. Отличените в конкурса участници ще бъдат уведомени, за да присъстват на откриването на изложбата и награждаването. 

 

Адрес за приемане на творбите: 

гр. Лясковец 

Община Лясковец 

пл. "Възраждане" 1 

стая 22 

Марияна Крумова, гл.специалист "Култура и вероизповедания"

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |