This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Покана за провеждане на обществено обсъждане

 

28.01.2013:
Покана за провеждане на обществено обсъждане

На основание чл. 11 ал.6 от Закона за общинските бюджети и чл. 26 ал. 1 от Наредба за съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг на Община Лясковец  

 

КАНИ 

жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на: 

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ 

на Отчет 2012 г. и Бюджет 2013 г. 

 

Уважаеми съграждани, 

Предстои приемането на бюджета на община Лясковец за 2013 г. Одобряването на финансовия план на общината е свързано с поставените цели, нашите приоритети, решаването на проблеми и подобряване условията на живот и услугите в община Лясковец. Това решение трябва да се вземе с Ваше участие и в тази връзка ръководството на община Лясковец Ви кани на публично обсъждане на: 

1.Отчет за изпълнението на бюджета на община Лясковец за 2012 г.; 

2. Проекта за бюджет за 2013 г. 

Обсъждането ще се проведе на 5 февруари 2013 г. /вторник/ от 16.30 часа в салона на Община Лясковец. 

Мнението на граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на бюджетни звена, медии, граждански сдружения, юридически лица, които осъществяват дейност или ползват услугите на територията на общината, техните въпроси, предложения и препоръки са от изключителна важност за работата на администрацията и ще бъдат взети под внимание. 

 

 

 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |