This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за временна организация на движението при провеждане на открито автомобилно състезание "Раховец - Лясковец 2013"

 

09.10.2013:
Заповед за временна организация на движението при провеждане на открито автомобилно състезание "Раховец - Лясковец 2013"

ЗАПОВЕД №1914 / 09.10.2013 г.
 

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с постъпило от СККА „Етър Рейсинг” писмо с вх. № М-20.09.2013 г. за издаване на заповед за временна организация на движението при провеждане на открито автомобилно състезание „Раховец - Лясковец 2013”, 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Да се въведе временна организация на движението при провеждане на открито автомобилно състезание „Раховец - Лясковец 2013” чрез затваряне за движение на следния участък: улицата от Стадион „Юнак” - гр. Лясковец покрай манастир „Св. Св. Петър и Павел” до кръстовището за с. Арбанаси и с. Шереметя (след манастира в посока с. Арбанаси). 

2. Срок на действие на временната организация на движение:  

- на 12.10.2013 г. (събота) - от 12.00 ч. до 18.00 ч. 

- на 13.10.2013 г. (неделя) - от 10.00 ч. до 15.30 ч. 

3. Органите на ОД МВР - гр. Велико Търново да окажат пълно съдействие при осигуряване и спазване на временната организация на движение. 

 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Георги Петров - Заместник - кмет на Община Лясковец. 

За създадената временна организация на движението да се уведоми обществеността чрез местното кабелно радио, официалната интернет страница на Община Лясковец и Информационното табло в общината. 

Заповедта да се връчи на отговорните лица за сведение и изпълнение.

Изтегли:
   Заповед №1914 / 09.10.2013 г.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |