This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Статут и заявка за участие в XII Петропавловски събор на народното творчество

 

07.02.2013:
Статут и заявка за участие в XII Петропавловски събор на народното творчество

Тази година предстои XІІ-тото издание на Петропавловския събор на народното творчество, което ще се състои на 22 и 23 юни в околностите на манастира "Св. Св. Петър и Павел", край гр. Лясковец. 

 

През 1993 година общини Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец възобновиха Петропавловския събор на народното творчество - една няколкократно прекъсвана традиция, чието начало се свързва с Освобождението на България от турско робство. Съборът се е провеждал по Петровден в околностите на манастира „Св. Св. Петър и Павел”, намиращ се над град Лясковец и е имал характер на всенародни игри и надпявания. Протичането на събора е намерило отражение в местния фолклор, което е доказателство за мястото му в духовния живот на хората от региона.  

 

ЦЕЛИ:  

- утвърждаване присъствието на фолклорното танцово, словесно и музикално-песенно богатство в съвременния живот;  

- предоставяне възможност на многобройните колективи да получат обществено признание и да докажат, че и днес фолклорът е неизменна съкровищница на морални ценности, съхранени от предците;  

- свързването на събора с религиозния празник цели да утвърди ролята на източно-православната църква в съвременния живот за приобщаване на българина към изконните християнски добродетели.  

 

УЧАСТНИЦИ:  

Любителски и професионални колективи и индивидуални изпълнители, представящи народното творчество в цялото му многообразие.  

 

ФИНАНСИРАНЕ:  

Организацията по събора и финансирането се осъществява по равно от трите общини. Разходите по транспорта и пребиваването е за сметка на участниците. Организаторите не осигуряват спането и резервацията на хотели. На желаещите нощувка предоставяме информация за наличните хотелски бази.  

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:  

- народни ансамбли - до 15 минути  

- народни хорове за обработен фолклор - 3 песни в различно темпо  

- танцови колективи - 2 танца /блок програма/  

- групи за изворен фолклор  

а/ певчески - 2 песни /бърза и бавна/  

б/ обичаи - 1 до 12 мин.  

- индивидуални изпълнители /сола и дуети/ :  

а/ инструменталисти - 1 мелодия  

б/ певци - 1 песен  

в/ разказвачи - до 5 минути  

 

От колектив се допускат до 2-ма индивидуални изпълнители.  

 

Заявките се попълват по приложения образец и изпращат в срок до 20 май на един от посочените адреси. Препоръчваме по електронен път. Програмата се изработва по датата на пощенското клеймо.  

 

До 5 юни колективите ще получат програмата за деня, в който участват.  

 

КОНТАКТИ:  

 

5140 Община Лясковец  

Дирекция „ИП, ХД”  

г-жа Марияна Крумова  

тел: 0884 029397, 0619 22055 вътр. 122  

e-mail: mari_qng@abv.bg  

 

5000 Община Велико Търново  

Дирекция „Култура”  

г-жа Кинче Иванова  

тел: 062 630485  

e-mail: kincheto@abv.bg  

 

5100 Община Горна Оряховица  

Дирекция „Хуманитарни дейности и международни връзки”  

г-жа Силвия Василева  

тел. 0879 104255  

e-mail: kultura_go@abv.bg

Изтегли:
   Заявка за участие в Дванадесетия национален Петропавловски събор на народното творчество - 22 - 23 юни 2013 г.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |