This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот общинска собственост

 

13.02.2013:
Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот общинска собственост

Заповед №329 / 13.02.2013 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот №002002, с начин на трайно ползване (НТП): нива, с площ 1.628 дка, местност „Лясковско” по Картата на възстановената собственост (КВС) на гр. Лясковец, при начална тръжна цена 1 000.00 лв. (хиляда лева).

Изтегли:
   Заповед №329 / 13.02.2013 г.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |