This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за утвърждаване формулите за разпределение на средствата за издръжка на училищата и детските градини

 

27.02.2013:
Заповед за утвърждаване формулите за разпределение на средствата за издръжка на училищата и детските градини

Заповед № 440 / 27.02.2013 г.
 

На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното само-управление и местната администрация и на основание подписаните от директорите и счетоводителите на училищата и детските градини на територията на Община Лясковец протоколи от проведените срещи 

УТВЪРЖДАВАМ
 

Формулите за разпределение на средствата по единните разходни стандарти за издръжка, както следва: 

 

1. На един ученик за училищата - 

а. Средствата ще бъдат разпределени в съотношение 97% към 3%. На училище по 97% от полагащата се издръжка и 3 % резерв за нерегулярни разходи, от получаваната субсидия в размер на 100% от определената в Закона за държавния бюджет на РБ за 2013 г. 

б. Резерва ще се изразходва за: 

- нерегулярни разходи 

- остатъка след 15.11.2013 г. ще бъде разпределен пропорционално на средствата по утвърдената формула. 

в. Промяната в броя на учениците и полагащите се средства ще се отразяват в началото на всеки месец, следващ отчетното тримесечие. 

 

II. На едно дете за детските градини - 

а. Средствата ще бъдат разпределени в съотношение 97% към 3%. На градина по 97% от полагащата се издръжка и 3% резерв за нерегулярни разходи, от получаваната субсидия в размер на 100% от определената в Закона за държавния бюджет на РБ за 2013 г. 

б. Резерва ще се изразходва за: 

- изплащане на обезщетения на персонала при пенсиониране и допълване на недостига в ЦДГ „Вълшебство” с. Драгижево. 

- остатъка след 15.11.2013 г. ще бъде разпределен пропорционално на средствата по утвърдената формула. 

в. Промяната в броя на децата и полагащите се средства ще се отразяват в началото на всеки месец, следващ отчетното тримесечие. 

 

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |