This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обява за длъжности за резервисти във въоръжени сили за заемане чрез конкурс

 

16.01.2013:
Обява за длъжности за резервисти във въоръжени сили за заемане чрез конкурс

На основание заповед №ОХ-889/21.12.2012 г. на министъра на отбраната на Република България се обявяват длъжности за резервисти във военните формирования на видовете въоръжени сили, които да се заемат от български граждани чрез провеждане на конкурс. 

Срок за подаване на документи до 28.03.2013 г. в Областен военен отдел В.Търново и Офиса за военен отчет в община Лясковец. 

 

Кандидатите да отговарят на следните изисквания: 

 

1. Да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство; 

2. Да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв; 

3. Да притежават минимум средно образование; 

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 

5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; 

6. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“; 

7. Да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв.  

 

Справки и информация на телефони: 

062 / 62-04-00 

0619 / 2-20-52 - вторник 

0618 / 6-09-95 - понеделник, сряда, петък

Изтегли:
   Обява за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през 2013 г.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |