Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Обяви от 2021 година

26.02.2021

Съобщение относно изготвяне технически паспорт на сградите

Община Лясковец напомня на собствениците на сгради, че на основание § 2, ал. 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за…

24.02.2021

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 24.02.2021 г.

19.02.2021

Избирателни списъци за гласуване в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Избирателни списъци за гласуване в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., по секции в община Лясковец.

19.02.2021

Заповед за откриване на предизборната кампания във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Заповед №430 / 19.02.2021 г. за откриване на предизборната кампания във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.

19.02.2021

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети

Заповед №429 / 19.02.2021 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети във връзка с провеждането на…

18.02.2021

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец уведомява…

17.02.2021

Покана до политическите партии и коалиции във връзка с провеждането на избори за народни представители, за Народно събрание на 04 април 2021 година

Покана до политическите партии и коалиции за консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии в…

16.02.2021

Предложение за приемане на Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните организации и развитието на спорта за всички в Община Лясковец

На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт, да го публикува на интернет…

16.02.2021

Приемане на предложения на местната общност във връзка с подготовката на бюджетната прогноза за периода 2022-2024 г.

Община Лясковец информира гражданите, че във връзка с подготовката на бюджетната прогноза за местни дейности за периода 2022-2024 година приема предложения на…

16.02.2021

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 16.02.2021 г.

16.02.2021

Община Лясковец обявява подбор на кандидати за длъжността „Здравен медиатор”

I. Описание на длъжността „Здравен медиатор”:Здравният медиатор подпомага дейността на общината по провеждане на политики в областта на здравната профилактика…

15.02.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

12.02.2021

Община Лясковец обявява прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга "Асистентска подкрепа"

Община Лясковец в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа”, в изпълнение на Закона за социалните услуги ОБЯВЯВА, прием на…

11.02.2021

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт - Правила за провеждане на пазар в с. Джулюница

На основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Община Лясковец уведомява всички заинтересовани лица, че…

10.02.2021

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища

Със заповед №ОХ-48 / 21.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 25 (двадесет и пет) вакантни длъжности за военнослужещи във…

10.02.2021

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

Със заповед №ОХ-72 / 28.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 5 (пет) вакантни длъжности за войници в НВУ „В.Левски” гр.В.Търново за…

09.02.2021

Обявление М-17 #1 / 01.02.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 137 от 12.01.2021 г. на Кмета на…

09.02.2021

Заповед за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Заповед №345 / 04.02.2021 г. за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.

09.02.2021

Заповед за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Заповед №344 / 04.02.2021 г. за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.

04.02.2021

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Лясковец за 2021 година

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кметът на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова, кани жителите на община Лясковец, юридически лица…

01.02.2021

Община Лясковец удължава срока за кандидатстване за свободни работни места за длъжността: „Социален асистент” за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Във връзка със създадената с Решение № 208/12.01.2021 г. на Общински съвет Лясковец нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ като държавно делегирана дейност…

01.02.2021

Община Лясковец удължава срока за прием за кандидат-потребители на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Община Лясковец в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги обявява прием на…

29.01.2021

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец до 30.04.2021 г.

Заповед №301 / 29.01.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г.

28.01.2021

Съобщение във връзка със стартирането на кампанията по събиране на местните данъци и такси

Община Лясковец и отдел „Местни приходи“ уведомяват гражданите, че започна събирането на данък „Недвижими имоти“, такса „Битови отпадъци“ и данък „Моторно…

27.01.2021

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба в Националната гвардейска част на лица, завършили граждански средни или висши училища

Със заповед №ОХ-23 / 13.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 60 войнишки длъжности за приемане на военна служба в Националната…

26.01.2021

Обява за свободни работни места за длъжността: „Социален асистент” за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Във връзка със създадената с Решение №208 / 12.01.2021 г. на Общински съвет Лясковец нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ като държавно делегирана дейност…

26.01.2021

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 26.01.2021 г.

22.01.2021

Община Лясковец стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги и обявява прием за кандидат-потребители

Община Лясковец в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги обявява прием на…

18.01.2021

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост

Заповед №165 / 18.01.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

18.01.2021

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост

Заповед №166 / 18.01.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

15.01.2021

Предложение за изменение на Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в община Лясковец

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец уведомява…

15.01.2021

Предложение за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Лясковец

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец уведомява…

15.01.2021

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 14.01.2021 г.

15.01.2021

Справка за постъпилите предложения по чл. 26, ал. 5 от ЗНА във връзка с проекта за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

Проектът за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ и мотивите…
Включете се в анкетно проучване на общественото…

14.01.2021

Включете се в анкетно проучване на общественото мнение във връзка с разработване на План за интегрирано развитие на община Лясковец за периода 2021-2027 г.

Уважаеми граждани на община Лясковец,В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предстоящите предизвикателства пред новия програмен период на…

13.01.2021

Предложение за приемане на наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец уведомява…

11.01.2021

Обявление № УТ-01-5636 #1 / 11.01.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:С Решение № 204 по Протокол № 25 от заседание…

08.01.2021

Съобщение във връзка със замърсяването на пътищата от селскостопанска и друга техника

Община Лясковец, уведомява за следното:Във връзка с извършването на селскостопански дейности, зачестяват случаите на пренасяне на земна маса (кал) от прилежащите…

05.01.2021

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 05.01.2021 г.