Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение на вниманието на гражданите на територията на община Лясковец и собствениците на пчелини разположени на територията на гр. Лясковец и с. Драгижево 19.07.2021 Община Лясковец съобщава, че ще извърши дезинсекция срещу комари в гр. Лясковец и с. Драгижево. Опушването срещу комари ще се извърши във вечерните часове на 19 юли (понеделник) 2021 г., при подходящи метеорологични условия, от Дезинфекционна станция - Велико Търново. Препаратите са безвредни за хора и животни. По време на обработката от 20.00 часа до 23.00 часа, се препоръчва: - гражданите да затворят прозорците на жилищата си; - собствениците на пчелни семейства да затворят кошерите. Обработката ще се осъществи с помощта на подвижен многофункционален генератор за влажна дезинсекция от ново поколение, монтиран на високо проходим автомобил, предназначен за мащабни аерозолни обработки. В останалите населени места допълнително ще бъде оповестен графика за дезинсекция срещу комари.   Община Лясковец съобщава, че на 19 юли (понеделник) 2021 г. ще извърши обработка срещу кърлежи на тревните площи в гр. Лясковец и съставните села. Обработените площи ще бъдат обозначени с визуална информация за комуникация. В карантинния срок от 24 часа не се разрешава влизането на хора и животни в обработените с инсектицида площи.