Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Справка за постъпилите предложения и възражения във връзка с проекта на решение за определяне условията и реда за организиране и провеждане на пазара в с. Джулюница и отмяна на решение №172 / 29.10.2020 г. на Общински съвет Лясковец 21.12.2021 Справка за постъпилите предложения и възражения във връзка с проекта на решение за определяне условията и реда за организиране и провеждане на пазара в с. Джулюница, общ. Лясковец и отмяна на решение №172 / 29.10.2020 г. на Общински съвет Лясковец.

Справка за постъпилите предложения и възражения във връзка с проекта на решение за определяне условията и реда за организиране и провеждане на пазара в с. Джулюница и отмяна на решение №172 / 29.10.2020 г. на Общински съвет Лясковец