Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между училищата и детските градини, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Лясковец 26.02.2021 Заповед №465 / 26.02.2021 г. за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците, получени въз основа на броя на децата и учениците, броя на групите и паралелките, вида и броя на образователните институции, стандарта за дете и ученик, стандарта за група и паралелка, стандарта за образователна институция и регионалния коефициент за 2021 г. между училищата и детските градини, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Лясковец и Правила за промени в разпределението на средствата между училищата и детските градини при изменение на компонентите на формулата за 2021 г.

Заповед №465 / 26.02.2021 г.