This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец

 

24.01.2013:
Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 161 от 24.01.2013г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО служебно да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец в обхват на урегулиран поземлен имот ІV - за паркинг в квартал 96, съгласно който се променя предназначението и се обособява урегулиран поземлен имот ІV - за парк, при запазване на параметрите за плътност, интензивност на застрояване, озеленена площ за установената зона и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |