This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Проект на Наредба за реда и условията за упражняване правата на община лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества

 

14.01.2013:
Проект на Наредба за реда и условията за упражняване правата на община лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 14.01.2013 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества. Предложения могат да бъдат депозирани в Община Лясковец - Център за информация и услуги на граждани - гр. Лясковец, пл. „Възраждане” №1.

Изтегли:
   Проект на Наредба за реда и условията за упражняване правата на община лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |