This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Реализирани проекти за 2015 г.


 1. Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена местност „Лесопарка”
 2.  
 3. Местност „Светицата” – новата туристическа атракция с историческа значимост на община Лясковец
 4.  
 5. Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Пчелица”, гр. Лясковец
 6.  
 7. Лясковската иконопис и живопис – мост за предаване във времето на местната културна идентичност
 8.  
 9. Развитие на нови туристически атракции към Музей на гурбетчийското градинарство в гр. Лясковец
 10.  
 11. Повишаване квалификацията на служителите в общинската администрация чрез обучения
 12.  
 13. Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица
 14.  
 15. Създаване на съвременни условия за спорт, отдих и рекреация на активните младежи и жители на община Лясковец
 16.  
 17. Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец
 18.  
 19. Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на Община Лясковец
 20.  
 21. Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като сграда с местно културно значение в град Лясковец
 22.  
 23. Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа”, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за Църква „Св. Васил” по ПУП на гр. Лясковец
 24.  
 25. Училище за толерантност
 26.  
 27. Осигуряване на топъл обяд в община Лясковец
 28.  
 29. Ремонт на покрив и фасади на многофункционална сграда за обществено ползване в село Козаревец – УПИ I
 30.  
 31. Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж в Община Лясковец за пълноценно социално включване
 32.  
 33. Младежки информационно-консултантски център
 34.  
 35. Възстановяване и благоустрояване на зелена зона за отдих в град Лясковец
 36.  

 © 2000-2021 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |