Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Пчелица”, гр. Лясковец Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Пчелица”, гр. Лясковец Статус на проекта: Реализиран

Източник на финансиране:
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Основни дейности по проекта: В процеса на реализация на проекта се предвижда да бъдат предприети следните енергоспестяващи мерки:  Енергоспестяваща мярка 1 - Топлинно изолиране на външни стени: Подобряване топлофизичните характеристики на външните стени и намаляване на топлинните загуби; Полагане на външно топлинна изолация и измазване външна мазилка.  Енергоспестяваща мярка 2 - Топлоизолация на покрив: Ремонтиране водосборни казанчета по покрива; Демонтирване на осветителни тела и изграждане на окачен таван от гипсокартон.  Енергоспестяваща мярка 3 - Подмяна на дървена и метална дограма с нова PVC: Подмяна на съществуващата дървена дограма с нова от PVC.  Енергоспестяваща мярка 4 - Повишаване ефективността на ОИ чрез подобряване ефективността на топлоотдаване: Подмяна на съществуващите чугунени радиатори с нови стомани панелни радиатори с допълнителен конвектор.  Енергоспестяваща мярка 5 - Повишаване ефективността на ОИ чрез подобряване ефективността на разпределителната мрежа: Подмяна на съществуващата разпределителна мрежа и вертикални щрангове.  Енергоспестяваща мярка 6 - Повишаване ефективността на ОИ чрез "Автоматично управление" и "Температура с понижение": Преустройване на отоплителна инсталация.  Енергоспестяваща мярка 7 - Повишаване ефективността на ОИ чрез повишаване КПД на топлоснабдяване: Подмяна на съществуващия отоплителен котел.  Енергоспестяваща мярка 8 - Слънчева инсталация за БГВ: Изграждане на инсталации за оползотворяване на ВЕИ.  Енергоспестяваща мярка 9 - ЕСМ по осветление: Намаляване на консумираната ел. енергия Постигнати резултати от осъществения проект: В процеса на изпълнение на проекта беше изпълнено топлинно изолиране на външните стени и топлоизолиране на покрива с направа на окачени тавани с минерална вата с цел намаляване топлинните загуби. Съща така бе подменена старата дървена дограма с нова от PVC профили и стъклопакет с нискоемисионно стъкло. Подменени бяха старите чугунени радиатори с нови панелни радиатори, подменена е и съществуващата тръбна мрежа на отоплителната инсталация, като са обособени два отоплителни контура. Изпълнен е основен ремонт и преустройство на инсталацията в котелното помещение, като е подменен стария отоплителен котел, монтирани са отделни разпределителен и събирателен колектор и контролер за автоматично управление на отоплението. Изградена е инсталация за битова гореща вода с 1000 литров електрически бойлер с две серпентини, като подгряване на водата е възможно както от котела на природен газ, така и от изградената слънчева инсталация. Постигнато е енергоспестяване и с подмяна на старите осветителни тела със съвременни енергоспестяващи осветители. Период на изпълнение: 01.07.2012 - 28.02.2015 г. Обща стойност на проекта: 134 108,90 euro