Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Създаване на съвременни условия за спорт, отдих и рекреация на активните младежи и жители на община Лясковец Създаване на съвременни условия за спорт, отдих и рекреация на активните младежи и жители на община Лясковец Статус на проекта: Реализиран

Източник на финансиране:
Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Бюджетна линия: 321 Основни дейности по проекта: • Подобряване състоянието на игрищата и дворните пространства в двете начални училища - „Цани Гинчев” и „Никола Козлев” в град Лясковец и се създадат съвременни условия за спорт и отдих;  • Изграждане центрове за спорт, отдих и свободно време в селата Козаревец и Добри Дял, община Лясковец;  • Създаване благоприятни условия за спорт на открито и физическо възпитание на деца и ученици в НУ „Цани Гинчев” и НУ „Никола Козлев”, град Лясковец и в селата Козаревец и Добри Дял;  • Насърчаване развитие на спортните дейности и инициативи в общината, привличане на младите хора към активно спортуване. Постигнати резултати от осъществения проект: За обект „Рехабилитация на спортно игрище в УПИ XVII, кв. 66, гр. Лясковец, до НУ „Цани Гинчев”, гр. Лясковец се постигнаха следните резултати:  - Обновена и модернизирана спортна площадка при НУ „Цани Гинчев”, гр. Лясковец – обособяване и преасфалтиране на спортно игрище за баскетбол/мини футбол и писта за бягане;  - Възстановено и доставено ново спортно оборудване – за баскетбол и футбол и изграден нов пясъчник за дълъг скок;  - Възстановени детски съоръжения – пързалки, нови каучукови настилки под съоръженията, доставка и монтаж на беседка и пейки;   - Разширяване на зелените площи в обхвата на зоната за отдих.    За обект „Рехабилитация на спортно игрище в УПИ I, кв. 103, гр. Лясковец, до НУ „Никола Козлев”, се постигнаха следните резултати:  - Обновена и модернизирана спортна площадка НУ „Никола Козлев”, гр. Лясковец – обособяване и преасфалтиране на спортно игрище за баскетбол/мини футбол и писта за бягане, локални ремонти настилка;  - Възстановено и доставено ново спортно оборудване – преместване на съществуващи конструкции за баскетбол, доставка на нови табла и рингове и футболни врати, изграждане на нов пясъчник за дълъг скок;  - Възстановяване на съборена ограда около спортната площадка – изграждане на стоманобетонни подпорни стени и ограда от телена мрежа на метална конструкция по югозападната/югоизточната граници и възстановяване прекъсната ограда, включително входна врата към спортната площадка на югоизточната граница;  - Доставка и монтаж на пейки край спортната площадка.    За обект „Изграждане на многофункционална спортна площадка в село Козаревец“ се постигнаха следните резултати:  - Изградена многофункционална спортна площадка с две комбинирани игрища – за футбол и баскетбол и за волейбол / тенис / бадминтон. При обособяване на новите игрища е разширена съществуващата спортна площадка на бившето училище и е изпълнено нова асфалтова настилка с маркировка. Около цялото спортно игрище са оформени алеи с настилка от уплътнена дребна каменна фракция.   - Възстановени са и обособени два входа към зоната за спорт и отдих на съществуващата външна каменна ограда, като от тях към площадките са изградени алеи с настилки от павета и каменна фракция. Възстановени са настилките на тротоарите пред входовете към спортната площадка;  - Изградена ограда с височина 4 м на метална конструкция с телена мрежа около игрището за футбол/баскетбол;  - Възстановяване на съществуващо спортно оборудване – конструкции за баскетбол, табла и рингове за баскетбол, мини врати за футбол, колове и мрежа за волейбол и тенис;  - Изградена нова осветителна инсталация с използване на съществуващите стълбове, на които са монтирани съвременни енергоефективни осветители, осигуряващи осветление на спортните игрища. Управлението на осветлението се извършва ръчно и автоматично от ново електрическо табло, оборудвано също и за включване на ел. уредби при провеждане на общи мероприятия;  - Изградена зона за отдих в пространството край спортната площадка с беседка и пейки.     За обект „Изграждане на зона за отдих и спорт в село Добри Дял” се постигнаха следните резултати:  - Изградена зона за отдих и спорт в УПИ I, кв. 80 в село Добри Дял, отредено за спорт и развлечения. Същата е разположена в квартал с преобладаващо ромско население;  - Изградена площадка за отдих и спорт с неподвижни пейки, беседка, спортни съоръжения и кошчета за отпадъци, като от прилежащите улици до площадката са изпълнени алеи от дребна каменна фракция;  - Спортните съоръжения и парково оборудване са монтирани в зони с подходящи настилки – ударопоглъщащи с каучукови плочи и настилки от бетонни плочи;  - Монтирана маса за тенис с лека ограда; комбинирани спортни съоръжения за катерене, висене и равновесие, фитнес уреди за ходене и разтягане, за коремни мускули, маса с пейки за тихи игри;  - Озеленяване на зоната за отдих и спорт с подходящи растителни видове – дървета и храсти край алеите и по периферията на площадката. Период на изпълнение: 17.12.2013 - 15.08.2015 г. Обща стойност на проекта: 154 332.43 лв.