This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа”, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за Църква „Св. Васил” по ПУП на гр. Лясковец

Статус на проекта:

Реализиран

Източник на финансиране:

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Основни дейности по проекта:

Предвижда се извършване на строителни и монтажни работи (СМР) на обект „Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа“, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за църква „Св. Васил” по ПУП на гр. Лясковец“. Ремонтът на тротоарните включва, както следва: 

- Демонтиране на съществуващи настилки – изваждане на бордюри и разваляне на тротоар от базалтови плочки; 

- Изкопи в земни почви за профилиране основата на тротоара; 

- Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък за участък с предвидена асфалтова настилка; 

- Доставка и полагане на пътни и градински бордюри. 

- Полагане на настилка плътен асфалтобетон. 

- Доставка и полагане на геотекстил и минерал-бетон, вкл. уплътняване за основа тротоар от бетонови плочи. 

- Направа настилка от плочи от вибропресован бетон.

Постигнати резултати от осъществения проект:

На обект „Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа”, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за църква „Св. Васил” по ПУП на гр. Лясковец” са постигнати следните резултати:  

- Демонтаж на съществуващи настилки – изваждане на бордюри и разваляне на тротоар от базалтови плочки; 

- Ограничаване тротоари с пътни и градински бордюри, включително подходи за достъп на инвалиди и детски колички, оформяне на джоб за контейнери; 

- Направа настилки от плътен асфалтобетон и от бетонови плочи.

Период на изпълнение:

23.02.2015 - 15.08.2015 г.

Обща стойност на проекта:

13 340.75 лева

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |