This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Осигуряване на топъл обяд в община Лясковец

Статус на проекта:

Реализиран

Източник на финансиране:

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България

Основни дейности по проекта:

1. Предвидено е осигуряване на топъл обяд за 44 души от община Лясковец, в т.ч. и прилежащите на общината села.  

Потребителите, които ползват дейностите по операцията обхващат най-бедните и нуждаещи се лица, измежду следните целеви групи: 

- лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход; 

- неосигурени, самотно живеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейните помощи за деца; 

- самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии (за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии). 

2. Предоставяне на съпътстващи мерки, изразени в консултиране и съдействие за:  

- възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани по ОП РЧР 2014-2020 г. 

- ползването на административни общински услуги, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги.

Период на изпълнение:

04.05.2015 - 30.09.2015 г.

Обща стойност на проекта:

11 236.49 лева

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |