Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Осигуряване на топъл обяд в община Лясковец Осигуряване на топъл обяд в община Лясковец Статус на проекта: Реализиран

Източник на финансиране:
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България

Основни дейности по проекта: 1. Предвидено е осигуряване на топъл обяд за 44 души от община Лясковец, в т.ч. и прилежащите на общината села.   Потребителите, които ползват дейностите по операцията обхващат най-бедните и нуждаещи се лица, измежду следните целеви групи:  - лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход;  - неосигурени, самотно живеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейните помощи за деца;  - самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии (за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии).  2. Предоставяне на съпътстващи мерки, изразени в консултиране и съдействие за:   - възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани по ОП РЧР 2014-2020 г.  - ползването на административни общински услуги, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги. Период на изпълнение: 04.05.2015 - 30.09.2015 г. Обща стойност на проекта: 11 236.49 лева