This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж в Община Лясковец за пълноценно социално включване

Статус на проекта:

Реализиран

Договор за финансиране:

РД04-152 / 08.09.2015 г.

Източник на финансиране:

Фонд Социална закрила към МТСП

Основни дейности по проекта:

1. Екип за организация и управление на проекта. 

2. Доставка и монтиране на оборудване в кухнята на Домашен социален патронаж Лясковец. 

3. Популяризация дейността на фонд „Социална закрила”.

Постигнати резултати от осъществения проект:

- доставено ново технологично оборудване, отговарящо на националните и европейски стандарти в областта на общественото хранене, в т.ч. 1 бр. печка, 3 бр. пекарни на 2 нива, 1 бр. картофобелачка със стойка, 1 бр. хладилен шкаф и 1 бр. комбиниран (хладилен и фризер) шкаф; 

- подобрена материална база, отговаряща на хигиенните норми; 

- подобряване на условията на труд в кухненския блок на Домашен социален патронаж; 

- повишено качество на социалните услуги; 

- повишена информираност на общността, на институции и неправителствени организации на територията на общината за дейността на фонд „Социална закрила”.

Период на изпълнение:

03.07.2015 - 31.10.2015 г.

Обща стойност на проекта:

20 562.00 лева

Собствен принос:

2 257.71 лева

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |