Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Лясковската иконопис и живопис – мост за предаване във времето на местната културна идентичност Лясковската иконопис и живопис – мост за предаване във времето на местната културна идентичност Статус на проекта: Реализиран

Източник на финансиране:
Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Основни дейности по проекта: - Приобщаване на децата и младежите към възстановяване и опазване на културното наследство, посредством тяхното активно участие;  - Подобряване на условията за развитие и разнообразяване на извънкласните форми на територията на град Лясковец;  - Разкриване у децата на вроденото чувство за опазване на местното и културно наследство изградено и оставено от собствените му предци;  - Развиване на художествени умения у децата за демонстриране на собствения мироглед посредством рисуването на икони.   Постигнати резултати от осъществения проект: - Приобщени деца и младежи за възстановяване и опазване на културното наследство, посредством тяхното активно участие;  - Подобрени условия за развитие и разнообразяване на извънкласните форми на територията на град Лясковец;  - Разкрито чувство за опазване на местното и културно наследство у децата изградено и оставено от собствените им предци;  - Развити художествени умения у децата за демонстриране на собствения мироглед посредством рисуването на икони;  - Организирано и проведено опознавателно пътуване до Национална гимназия по приложни изкуства "Тревненска школа" - гр. Трявна;  - Запознаване с нови техники на възпроизвеждане върху платната и дъските за рисуване на културното наследство;  - Популяризирано културно наследство сред подрастващите и жителите и гостите на град Лясковец. Период на изпълнение: 15.08.2013 - 22.04.2015 г. Обща стойност на проекта: 11 989.10 лева