This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Лясковската иконопис и живопис – мост за предаване във времето на местната културна идентичност

Статус на проекта:

Реализиран

Източник на финансиране:

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Основни дейности по проекта:

- Приобщаване на децата и младежите към възстановяване и опазване на културното наследство, посредством тяхното активно участие; 

- Подобряване на условията за развитие и разнообразяване на извънкласните форми на територията на град Лясковец; 

- Разкриване у децата на вроденото чувство за опазване на местното и културно наследство изградено и оставено от собствените му предци; 

- Развиване на художествени умения у децата за демонстриране на собствения мироглед посредством рисуването на икони.  

Постигнати резултати от осъществения проект:

- Приобщени деца и младежи за възстановяване и опазване на културното наследство, посредством тяхното активно участие; 

- Подобрени условия за развитие и разнообразяване на извънкласните форми на територията на град Лясковец; 

- Разкрито чувство за опазване на местното и културно наследство у децата изградено и оставено от собствените им предци; 

- Развити художествени умения у децата за демонстриране на собствения мироглед посредством рисуването на икони; 

- Организирано и проведено опознавателно пътуване до Национална гимназия по приложни изкуства "Тревненска школа" - гр. Трявна; 

- Запознаване с нови техники на възпроизвеждане върху платната и дъските за рисуване на културното наследство; 

- Популяризирано културно наследство сред подрастващите и жителите и гостите на град Лясковец.

Период на изпълнение:

15.08.2013 - 22.04.2015 г.

Обща стойност на проекта:

11 989.10 лева

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |