This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Местност „Светицата” – новата туристическа атракция с историческа значимост на община Лясковец

Статус на проекта:

Реализиран

Източник на финансиране:

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Основни дейности по проекта:

С реализирането на проекта ще бъдат извършени следните дейности: 

- Демонтаж на стари съоръжения, разваляне на останали зидове стара беседка, подравняване на терена, профилиране и почистване зелени площи (санитарни резитби); 

- Възстановяване и ремонт на съществуващото стълбище за обществено ползване с цел подобряване достъпа до местност „Светицата” и изграждане на нови алеи за достъп до обособените в местността зони; 

- Изграждане на преди съществувала беседка, като пресъздаването й е по снимков материал. Беседката е тип Ротонда, визуално копие на съществувалата някога и представлява масивна стоманобетонна конструкция с каменни настилки и облицовки и дървена декоративна пергола; 

- Изграждане на площадка „Старият параклис” с цел пресъздаване с каменен зид контура на параклис, символизиращ първата църква на града, намирала се в миналото в тази местност и представляваща обект с културно историческа ценност за град Лясковец; 

- Обособяване места за отдих и развлечение на децата и ученици в местността „Светицата” с изграждане на детска зона със съоръжения за игри и спорт и места за сядане; 

- Изграждане на осветление и видео наблюдение на местността „Светицата”; 

- Поставяне на указателни табели, пейки и кошчета за отпадъци.

Постигнати резултати от осъществения проект:

- Премахнати стари съоръжения и останки от старата беседка, профилиран терена и почистени зелени площи; 

- Възстановено и ремонтирано съществуващото стълбище за обществено ползване с цел подобряване достъпа до местност „Светицата”; изградени нови алеи с трошенокаменна настилка за достъп до обособените в местността зони; 

- Изградена нова беседка, тип ротонда, представляваща визуално копие на старата, пресъздадена по снимков материал. Ротондата е стоманобетонна конструкция с каменни облицовки и настилки и дървена декоративна пергола и пейки. По време на изкопите, в основата на старата беседка е разкрит античен некропол и са извършени археологически разкопки; 

- Изградена площадка „Старият параклис” и пресъздаден с каменен зид контура на параклис, символизиращ първата църква на града, намирала се в миналото в местността „Светицата“. Този факт е причина обекта да е културно-историческа ценност за град Лясковец; 

- Благоустроена е местността, като са обособени места за отдих с пейки и кошчета. Предстои в района на „Светицата“ да се изгради детска зона за развлечения със съоръжения за игри и спорт върху ударопоглъщаща настилка от дървесни кори; 

- Поставени са указателни и информационни табели; 

- Изградено осветление и видеонаблюдение на местността „Светицата” – поставени енергоефективни осветители на нови и съществуващ стълбове за оптимално осветление на местността и изградените в нея зони;  

- Поставени видеокамери и наблюдаване на обекта от видеоконтролер в сградата на общината.

Период на изпълнение:

18.10.2013 - 05.02.2015 г.

Обща стойност на проекта:

40 606.86 лева

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |