This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена местност „Лесопарка”

Статус на проекта:

Реализиран

Източник на финансиране:

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Основни дейности по проекта:

- Подобряване на природното наследство в защитена местност „Лесопарка”; 

- Благоустрояване на временни пътища, осигуряване на осветление на целия район и изграждане на допълнителна електроразпределителна мрежа, водопроводни отклонения, поставяне на пейки, кошчета и контейнери за отпадъци; 

- Затревяване и поставяне на информационни табели. 

Постигнати резултати от осъществения проект:

- Подобрен достъп до част от защитена местност „Лесопарка” в близост до манастир „Св.Св. Петър и Павел“; 

- Възстановени зелени площи чрез подравняване на терена и затревяване; 

- Подобрени условия за провеждане на масови мероприятия и за ползване на местността от гражданите на града и туристи;  

- Възстановена и допълнена електроразпределителна мрежа, включително допълнително осветление на района; 

- Поставени пейки за отдих, кошчета и контейнери за битови отпадъци;  

- Поставени две чешми за питейна вода.

Период на изпълнение:

17.09.2013 - 09.01.2015 г.

Обща стойност на проекта:

30 342.02 лева

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |