This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец

Статус на проекта:

Реализиран

Договор за финансиране:

№ 41/3/3220634 от 04.08.2014 г.

Източник на финансиране:

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Основни дейности по проекта:

- Подобряване на физическата и жизнена среда в град Лясковец, отговарящо на нуждите на населението; 

- Подобряване състоянието на обществени пространства и съществуващи детски площадки, чрез обновяването на съществуващите детските площадки и съоръженията към тях; 

- Цялостно подобряване облика на Лясковска община като населено място.

Постигнати резултати от осъществения проект:

На обект „Благоустрояване и възстановяване на детска площадка в УПИ ІV за парк в кв. 96 по ПУП на гр. Лясковец (ул. „Иван Камбуров”)” се постигнаха следните резултати: 

- Изградена детска площадка за деца от 3 до 12 години в междублоково пространство; 

- Изградени алеи от бетонов унипаваж - в рамките на площадката и за достъп от прилежащите междублоково пространство и улица;  

- Доставени нови детски съоръжения – комбинирани и за отделни занимания, монтирани върху подходяща ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи; 

- Изградена ограда на детската площадка с врати към подходите, монтирано парково оборудване – беседка и пейки за отдих, кошчета за отпадъци;  

- Озеленяване на площадката. 

 

На обект „Рехабилитация на детска площадка за деца от 3 до 12 години в УПИ ХVІІ, кв. 28 по ПУП на гр. Лясковец” се постигнаха следните резултати: 

- Възстановена детска площадка за деца от 3 до 12 години в междублоково пространство;  

- Изградени алеи с трошенокаменна настилка в рамките на площадката и за достъп от прилежащите междублоково пространство и улица;  

- Ремонтирани съществуващи детски съоръжения и доставено ново съоръжение, изпълнени ударопоглъщащи настилки под люлки и пързалка; 

- Изградена ограда на детската площадка с врати към подходите, преустроен и обезопасен съществуващ пясъчник;  

- Засадена подходяща растителност.

Период на изпълнение:

04.08.2014 - 15.08.2015 г.

Обща стойност на проекта:

45 785.84 лева

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |