This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като сграда с местно културно значение в град Лясковец

Статус на проекта:

Реализиран

Договор за финансиране:

№ 41/3/3221335 от 04.08.2014 г.

Източник на финансиране:

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Основни дейности по проекта:

- Ремонт покриви, в т.ч. подмяна на компрометирани елементи от дървената покривна конструкция, дъсчената и летвена обшивка и гредореда на таваните, полагане на хидроизолационно покритие върху дъсчената обшивка, почистване на подпокривни пространства, обработка на дървената конструкция с консерванти и препокриване на покрива със същия тип едноолучни турски керемиди; 

- Ремонт покривна водоотводнителна система, в т.ч. направа на нови ламаринени обшивки на улами и около коминни тела, подмяна на олуци и водосточни тръби от поцинкована ламарина; 

- Ремонт интериор и екстериор, в т. ч. очукване на компрометирани външни и вътрешни мазилки, полагане на хидроизолация върху стени и изграждане на преграда за подпочвени води чрез шприцване на хидрофобен материал; изкърпване на вътрешни и външни мазилки в компрометираните участъци; боядисване на вътрешни и външни стени след изстъргване на стари увредени бояджийски покрития; възстановяване на компрометирани преградна стена, дюшеме и облицовка таван; почистване и покриване с консервиращи лакове на дървени обшивки по тавани в помещения, на дървени стрехи, обшивки и дограма.

Постигнати резултати от осъществения проект:

- Основно ремонтирани покриви на сградите на музея на гурбетчийското градинарство и спиране на течовете, заплаха за елементите на сградите и експонатите в залите на музея; 

- Направа на нови ламаринени обшивки по покриви, подмяна на олуци и водосточни тръби от поцинкована ламарина; 

- Възстановени вътрешни и външни мазилки в компрометираните участъци, изпълнена хидроизолационна преграда за високите подпочвени води; 

- Възстановени преградна стена, настилки и облицовки;  

- Нови бояджийски покрития по външни и вътрешни стени, покритие с консервиращи лакове на външни и вътрешни дървени елементи, стрехи, облицовки и тавани; 

- Подобрено състояние и визия на сградите на музея и тяхната функционалност, съхранен сграден фонд, по-добри условия за ползване.

Период на изпълнение:

04.08.2014 - 15.08.2015 г.

Обща стойност на проекта:

71 958.61 лева

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |