Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на Община Лясковец Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на Община Лясковец Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: 41/3/3210627 / 21.03.2014 г.

Източник на финансиране:
Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Основни дейности по проекта: • Подобряване състоянието на спортна площадка в село Мерданя и село Драгижево, ще се създадат съвременни условия за спорт, отдих и свободно време;  • Изграждане комплексни центрове за спорт, отдих и свободно време в селата Мерданя и Драгижево, на територията на община Лясковец;  • Създаване благоприятни условия за спорт на открито и физическо възпитание за деца и ученици живущи в селата Мерданя и Драгижево;  • Насърчаване развитие на спортните дейности и инициативи в селата Мерданя и Драгижево, чрез привличане на младите хора към активно спортуване;  • Обособяване на младежка спортна зона с фитнес уреди и шах на открито в село Драгижево;  • Подобряване условия за провеждане на културни прояви в село Мерданя. Постигнати резултати от осъществения проект: На обект „Изграждане на център за отдих и спорт в село Драгижево” са постигнати следните резултати:   - Изградена спортно - рекреационна зона, включваща игрище за бадминтон с тревна настилка, площадка с каучукова настилка за фитнес-уреди и алеи с бетонови настилки;  - Монтирано спортно и парково оборудване – фитнес уреди, комплект метални стълбове с мрежа на игрище за бадминтон, масички, навес, пейки, кошчета, декоративна ограда, врати към закрито помещение за спорт;  - Осъществени дейности по озеленяване – затревяване, засаждане на подходяща растителност – декоративни храсти и дървета.     На обект „Изграждане на комплексен център за културни и спортни дейности на открито в село Мерданя” са извършени следните резултати:  - Изграден комплексен център за спортни и културни дейности на открито, включващ спортно игрище за футбол с дренирана тревна настилка, метална ограда с височина 4 метра, монтирани врати за мини-футбол;  - Изградена бетонна площадка – подиум за сцена, обособен вход – врата с арка, места за сядане;  - Направа водопроводно отклонение с водомерна шахта и хидрант за водоснабдяване на обекта;   - Осъществени дейности по озеленяване, включително изградена зелена ограда от подходящи видове храсти и затревяване. Период на изпълнение: 21.03.2014 - 15.08.2015 г. Обща стойност на проекта: 82 202.01 лева