This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на Община Лясковец

Статус на проекта:

Реализиран

Договор за финансиране:

41/3/3210627 / 21.03.2014 г.

Източник на финансиране:

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Основни дейности по проекта:

• Подобряване състоянието на спортна площадка в село Мерданя и село Драгижево, ще се създадат съвременни условия за спорт, отдих и свободно време; 

• Изграждане комплексни центрове за спорт, отдих и свободно време в селата Мерданя и Драгижево, на територията на община Лясковец; 

• Създаване благоприятни условия за спорт на открито и физическо възпитание за деца и ученици живущи в селата Мерданя и Драгижево; 

• Насърчаване развитие на спортните дейности и инициативи в селата Мерданя и Драгижево, чрез привличане на младите хора към активно спортуване; 

• Обособяване на младежка спортна зона с фитнес уреди и шах на открито в село Драгижево; 

• Подобряване условия за провеждане на културни прояви в село Мерданя.

Постигнати резултати от осъществения проект:

На обект „Изграждане на център за отдих и спорт в село Драгижево” са постигнати следните резултати:  

- Изградена спортно - рекреационна зона, включваща игрище за бадминтон с тревна настилка, площадка с каучукова настилка за фитнес-уреди и алеи с бетонови настилки; 

- Монтирано спортно и парково оборудване – фитнес уреди, комплект метални стълбове с мрежа на игрище за бадминтон, масички, навес, пейки, кошчета, декоративна ограда, врати към закрито помещение за спорт; 

- Осъществени дейности по озеленяване – затревяване, засаждане на подходяща растителност – декоративни храсти и дървета.  

 

На обект „Изграждане на комплексен център за културни и спортни дейности на открито в село Мерданя” са извършени следните резултати: 

- Изграден комплексен център за спортни и културни дейности на открито, включващ спортно игрище за футбол с дренирана тревна настилка, метална ограда с височина 4 метра, монтирани врати за мини-футбол; 

- Изградена бетонна площадка – подиум за сцена, обособен вход – врата с арка, места за сядане; 

- Направа водопроводно отклонение с водомерна шахта и хидрант за водоснабдяване на обекта;  

- Осъществени дейности по озеленяване, включително изградена зелена ограда от подходящи видове храсти и затревяване.

Период на изпълнение:

21.03.2014 - 15.08.2015 г.

Обща стойност на проекта:

82 202.01 лева

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |