This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Повишаване квалификацията на служителите в общинската администрация чрез обучения

Статус на проекта:

Реализиран

Договор за финансиране:

№ М13 – 22 - 78 / 24.07.2014 г.

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Административен капацитет”

Бюджетна линия:

BG051PO002/13/2.2-14

Основни дейности по проекта:

1. Организиране и провеждане на обучения по ключови компетентности. 

2. Организиране и провеждане на обучения, проведени в Института по публична администрация. 

3. Организиране и провеждане на надграждащо чуждоезиково обучение. 

Постигнати резултати от осъществения проект:

- Обучени 97 служители на общинската администрация. 

- 97 служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат. 

- Повишен капацитета на 97 служители от общинската администрация. 

Период на изпълнение:

24.07.2014 - 23.07.2015 г.

Обща стойност на проекта:

85 213.62 лева

Изтегли:
   Община Лясковец стартира проект за повишаване квалификацията на служители от общинска администрация Лясковец
   01.07.2015 г. Служители от общинска администрация Лясковец повишиха своята квалификация

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |