Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Връчване по AПК Съобщения от 2022 година

29.12.2022

Съобщение до Николай Димов Боляров

Съобщаваме ви, че Обявление №М-2871 #4 / 25.11.2022г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф…

21.12.2022

Съобщение до Румен Велинов Пандърски

Съобщаваме ви, че Обявление № М-2721 #2/ 28.11.2022г., заедно с Заповед № 2423/28.11.2022 г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес. Изпратеното писмо е…

21.12.2022

Съобщение до Николай Христов Арабаджиев

Съобщаваме ви, че Обявление №М-2871 #4 / 25.11.2022г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф…

21.12.2022

Съобщение до Марияна Асенова Николова

Съобщаваме ви, че Обявление №М-2245 #4 / 25.11.2022 г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф…

02.11.2022

До Николай Христов Арабаджиев

Съобщаваме ви, че Обявление №М-2871 #1 / 30.09.2022 г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф…

20.10.2022

Съобщение до Радослав Евтимов Дойчинов

Съобщаваме ви, че Обявление №М-2721 #1 / 19.09.2022 г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви и настоящ адрес. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф…

10.10.2022

Съобщение до Марияна Асенова Николова

Съобщаваме ви, че Обявление №М-2633 #1 / 09.09.2022 г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф…

24.08.2022

До Георги Василев Илиев - в качеството му на баща и законен представител на Ганка Георгиева Василева

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че на основание чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и чл. 140а…

24.08.2022

До Дочка Станчева Илиева - в качеството ѝ на майка и законен представител на Ганка Георгиева Василева

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че на основание чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и чл. 140а…

09.08.2022

До Павлина Димитрова Панайотова и Христо Георгиев Томов

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че на основание чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и чл. 140а…

09.08.2022

До Милан Йорданов Илиев в качеството му на баща и законен представител на Георги Миланов Илиев

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че на основание чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и чл. 140а…

09.08.2022

До Георги Василев Илиев в качеството му на баща и законен представител на Ганка Георгиева Василева

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че на основание чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и чл. 140а…

09.08.2022

До Дочка Станчева Илиева - лично и в качеството ѝ на майка и законен представител на Ганка Георгиева Василева и Георги Миланов Илиев

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че на основание чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и чл. 140а…

03.08.2022

Съобщение до Йордан Генчев Гуглев

Съобщаваме ви, че Обявление №М-409 #2 / 04.07.2022 г. и заверено копие на Заповед №1093 / 27.06.2022 г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес…

03.08.2022

Съобщение до Стефан Петров Йорданов

Съобщаваме ви, че писмо с изх. №М-241 #7 / 07.07.2022 г. с приложено Обявление №М-241 #6 / 04.07.2022 г. и заверено копие на Заповед №1091 / 27.06.2022 г. на Кмета на Община Лясковец е…

01.06.2022

Съобщение до Цветан Симеонов Цветков

Съобщаваме ви, че Обявление №М-2805 #6 / 21.04.2022 г. и Обявление №М-2806 #5 / 21.04.2022 г. на Кмета на Община Лясковец са изпратени на постоянния ви адрес. Изпратеното писмо е…

24.02.2022

Съобщение до Иван Костадинов Цолов

Съобщаваме ви, че Обявление №М-3574 #1 / 09.12.2021 г., придружено с писмо изх. №М-3574 #2 / 13.12.2021 г. и писмо с изх. №М-3574 #5 / 27.01.2022 г. на Кмета на Община Лясковец са изпратени…

08.02.2022

Съобщение до Сашо Асенов Джамбазов

Съобщаваме ви, че писмо с изх. №М-2662 #8 / 10.01.2022 г. с приложено Обявление №М-2662 #6 / 05.01.2022 г. и заверено копие на Заповед №11 / 04.01.2022 г. на Кмета на Община Лясковец е…

08.02.2022

Съобщение до Цветан Симеонов Цветков

Съобщаваме ви, че писмо с изх. №М-2662 #8 / 10.01.2022 г. с приложено Обявление №М-2662 #6 / 05.01.2022 г. и заверено копие на Заповед №11 / 04.01.2022 г. на Кмета на Община Лясковец е…

28.01.2022

Съобщение до Мирослав Василев Петров

Съобщаваме ви, че Обявления №М-3597 / 30.11.2021 г., №М-3460 / 18.11.2021 г. и вх. №М-3487 / 22.11.2021 г. на Главния архитект на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви и настоящ…

28.01.2022

Съобщение до Руси Йорданов Русанов

Съобщаваме ви, че Обявления №М-3597 / 30.11.2021 г., №М-3460 / 18.11.2021 г. и вх. №М-3487 / 22.11.2021 г. на Главния архитект на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви и настоящ…

28.01.2022

Съобщение до Снежанка Аврамова Ефтимова

Съобщаваме ви, че Обявления №М-3597 / 30.11.2021 г. и вх. №М-3487 / 22.11.2021 г. на Главния архитект на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви и настоящ адрес…

28.01.2022

Съобщение до Нина Петрова Петкова

Съобщаваме ви, че Обявления №М-3597 / 30.11.2021 г., вх. №М-3460 / 18.11.2021 г. и вх. №М-3487 / 22.11.2021 г. на Главния архитект на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви и…

28.01.2022

Съобщение до Ивелина Петкова Рачева

Съобщаваме ви, че Обявления №М-359 7/ 30.11.2021 г., вх. №М-3460 / 18.11.2021 г. и вх. №М-3487 / 22.11.2021 г. на Главния архитект на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви и…

28.01.2022

Съобщение до Пламен Петков Петков

Съобщаваме ви, че Обявления №М-3597 / 30.11.2021 г., вх. №М-3460 / 18.11.202 1г. и вх. №М-3487 / 22.11.2021 г. на Главния архитект на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви и…

28.01.2022

Съобщение до Михаил Стефанов Христов

Съобщаваме ви, че Обявление №М-3460 / 18.11.2021 г. на Главния архитект на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви и настоящ адрес. Изпратеното писмо е върнато в…

28.01.2022

Съобщение до Димитър Петков Белберов

Съобщаваме ви, че Обявление №М-3460 / 18.11.2021 г. на Главния архитект на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви и настоящ адрес. Изпратеното писмо е върнато в…

27.01.2022

Съобщение до Пенка Николаева Караджова

Съобщаваме ви, че Обявление №М-3574 #1 / 09.12.2021 г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви и настоящ адрес. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф…

27.01.2022

Съобщение до Тодор Николаев Караджов

Съобщаваме ви, че Обявление №М-3574 #1 / 09.12.2021 г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви и настоящ адрес. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф…

27.01.2022

Съобщение до Анелия Анастасова Кунчева

Съобщаваме ви, че Обявление №М-3574 #1 / 09.12.2021 г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви и настоящ адрес. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф…

27.01.2022

Съобщение до Димитринка Койчева Тенева

Съобщаваме ви, че Обявление №М-3574 #1 / 09.12.2021 г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви и настоящ адрес. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф…

24.01.2022

Съобщение до неизвестен собственик на УПИ XVIII-1155 в кв. 98 по плана на гр. Лясковец

Съобщение до неизвестен собственик на УПИ XVIII-1155 в кв. 98 по плана на гр. Лясковец, с административен адрес ул. "В. Левски" 24.

19.01.2022

Съобщение до Борис Петев Тожаров

Уважаеми г-н Тожаров, уведомявам Ви, че по подадено от Вас заявление с вх. № ОА-02-6197/29.12.2021 г. за достъп до обществена информация е постановено Решение № 2/11.01.2022 г…

12.01.2022

Съобщение до Светослав Ангелов Тодоров

Уважаеми г-н Тодоров, уведомявам Ви, че писмо с изх. №ОС-2180/27.04.2021 г., с което приложено Ви е изпратена Заповед № 901/26.04.2021 г. на Кмета на Община Лясковец за…

12.01.2022

Съобщение до Емилия Миткова Костова

Уважаема г-жо Костова, уведомявам Ви, че писмо с изх. №ОС-5914 / 06.12.2021 г., с което приложено Ви е изпратена Заповед № 2680/06.12.2021 г. на Кмета на Община Лясковец за…

12.01.2022

Съобщение до Галя Стефанова Миткова

Уважаема г-жо Миткова, уведомявам Ви, че писмо с изх. №ОС-4350 / 14.09.2021 г., с което приложено Ви е изпратена Заповед № 1929/10.09.2021 г. на Кмета на Община Лясковец за…