Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2019 2020 2021

Връчване по AПК Съобщения от 2021 година

29.04.2021

Уведомление до "Демони - 2018" ЕООД, гр. Горна Оряховица, ул. "Въстаническа" № 18

Уведомление, във връзка с подадено от "Демони - 2018" ЕООД заявление с вх. № МДТ-1929/13.04.2021 г. за освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за…

28.04.2021

Съобщение до Ганчо Николов Пудев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ № 7, вх. б, ет. 7, ап. 19

Съобщаваме ви, че Обявление №М-522 #2 / 01.04.2021 г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ № 7, вх. Б, ет…

28.04.2021

Съобщение до Анна Гошева Брит и Даниел Вилхелмус Брит с адрес гр. Велико Търново, ул. „Елин Пелин“ № 49, вх. а, ет. 2, ап. 2

Съобщаваме ви, че Обявление № М-522 #2 / 01.04.2021 г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: гр. Велико Търново, ул. „Елин Пелин“ № 49, вх. А, ет. 2…

18.02.2021

Съобщение до Дияна Димитрова Христова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Райна Княгиня“ №11б, вх.1, ет.6, ап.16

Съобщаваме ви, че копие от Решение №209 по Протокол №26 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 12.01.2021 г. и Обявление №УТ-01-73 #1 / 13.01.2021 г. на Кмета…