Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Анна Гошева Брит и Даниел Вилхелмус Брит с адрес гр. Велико Търново, ул. „Елин Пелин“ № 49, вх. а, ет. 2, ап. 2 28.04.2021 Съобщаваме ви, че Обявление № М-522 #2 / 01.04.2021 г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: гр. Велико Търново, ул. „Елин Пелин“ № 49, вх. А, ет. 2, ап. 2. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф „Пратката не е потърсена от получателя“. С оглед гореизложеното и на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК настоящото съобщение, заедно с Обявление № М-522 #2/ 01.04.2021 г. на Кмета на Община Лясковец е публикувано на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg и е поставено на таблото за съобщения в Общината. Дата на поставяне на настоящото съобщение на таблото за обявления в Община Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1 и на интернет страницата на Община Лясковец: 28.04.2021 год.

Обявление №М-522 #2 / 01.04.2021 г.