Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Ганчо Николов Пудев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ № 7, вх. б, ет. 7, ап. 19 28.04.2021 Съобщаваме ви, че Обявление №М-522 #2 / 01.04.2021 г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ № 7, вх. Б, ет. 7, ап. 19. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф „Пратката не е потърсена от получателя“. С оглед гореизложеното и на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК настоящото съобщение, заедно с Обявление №М-522 #2 / 01.04.2021 г. на Кмета на Община Лясковец е публикувано на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg и е поставено на таблото за съобщения в Общината. Дата на поставяне на настоящото съобщение на таблото за обявления в Община Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1 и на интернет страницата на Община Лясковец: 28.04.2021 год.

Обявление №М-522 #2 / 01.04.2021 г.