Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Тодор Николаев Караджов 27.01.2022 Съобщаваме ви, че Обявление №М-3574 #1 / 09.12.2021 г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви и настоящ адрес. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф „Писмото е непотърсено“. С оглед гореизложеното и на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК настоящото съобщение, заедно с Обявление №М-3574 #1 / 09.12.2021 г. на Кмета на Община Лясковец е публикувано на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg и е поставено на таблото за съобщения в Общината. Дата на поставяне на настоящото съобщение на таблото за обявления в Община Лясковец, ул. „Манастирска“ № 1 и на интернет страницата на Община Лясковец: 27.01.2022 год.

Обявление №М-3574 #1 / 09.12.2021 г.