Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

До Георги Василев Илиев - в качеството му на баща и законен представител на Ганка Георгиева Василева 24.08.2022 На основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че на основание чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед №1625 / 24.08.2022 г. от Кмета на Община Лясковец, за заличаване на адресната регистрация на Ганка Георгиева Василева в гр. Лясковец на ул. „Въстаническа“ № 13.

Заповед №1625 / 24.08.2022 г.