Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

До Милан Йорданов Илиев в качеството му на баща и законен представител на Георги Миланов Илиев 09.08.2022 На основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че на основание чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация е издадена е издадена Заповед №1400 / 09.08.2022 г. от инж. Росица Лазарова Господинова - Заместник - кмет на Община Лясковец, съгласно Заповед №2343 / 06.11.2019 г. на Кмета на Община Лясковец, за заличаване на адресната регистрация на Георги Миланов Илиев в гр. Лясковец на ул. „Въстаническа“ № 13, ет. 1. Приложение: 1. Заповед №1400 / 09.08.2022 г. на инж. Росица Лазарова Господинова - Заместник - кмет на Община Лясковец, съгласно Заповед №2343 / 06.11.2019 г. на Кмета на Община Лясковец.

Заповед №1400 / 09.08.2022 г.